Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne


Wybierasz się w podróż? Chciałbyś czuć się komfortowo i bezpiecznie? Rozwiązaniem dna miarę Twoich potrzeb może się okazać oferta Bezpieczny.pl, w której znajdziesz między innymi ubezpieczenie podróżne online. Oferta obejmuje ubezpieczenia podróżne zagraniczne i krajowe dla wyjazdów prywatnych i służbowych oraz NNW w Polsce. Bezpieczny.pl to nie tylko całodobowy sklep z ubezpieczeniami, ale także serwis transakcyjny oraz platforma informacyjna. Firma jest dystrybutorem ubezpieczeń uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia, ich obsługi oraz przyjmowania zgłoszeń i roszczeń w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli. Na tej stronie znajdziesz rzetelną recenzję ubezpieczenia na podróże zagraniczne prywatne i wyjazdy służbowe, oraz z opiniami Klientów o firmie i jej usługach.

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczny.pl pod lupą

Całodobowy sklep z ubezpieczeniami Bezpieczny.pl pod lupą, czyli recenzja oferty oraz opinie Klientów

Wezmę pod lupę ofertę Bezpieczny.pl, sprawdzę dostępne dokumenty, warunki, określę wady i zalety oferty oraz dokładnie je Wam przedstawię. Natomiast w komentarzach pod tą recenzją możesz zapoznać się z opiniami Klientów, którzy mieli okazję korzystać z usług firmy. Połączenie rzetelnie podanych informacji z opiniami Klientów powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji co do skorzystania lub nie z tej oferty.
Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne


Bezpieczny.pl
Bezpieczny.pl ubezpieczenia podróżne:

 • podróże zagraniczne, dla aktywnych, w Polsce oraz wyjazdy służbowe,
 • wysokie sumy ubezpieczenia do 250 000 EUR,
 • opcje: sporty wysokiego ryzyka oraz choroby przewlekłe,
 • 10% zniżki po zastosowaniu kodu agenta 02346.

Wypełnij wniosek

Kto jest właścicielem serwisu Bezpieczny.pl?

Właścicielem serwisu www.bezpieczny.pl jest Bezpieczny.pl Spółka z o.o. z siedzibą 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 56, tel.: 58 718 92 53, e-mail: kontakt@bezpieczny.pl, wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11226147/A.

Z jakimi Towarzystwami współpracuje spółka?

Partnerami są:

 1. Generali TU S.A.
 2. Generali Życie TU S.A.
 3. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 4. AXA Życie TU S.A.

Jakie ubezpieczenia podróżne można kupić w Bezpieczny.pl

Dlaczego warto wykupić w Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne?

Jeżeli jesteś odpowiedzialnym turystą, to powinieneś wiedzieć, że zakupienie ubezpieczenia podróżnego przed jakimkolwiek wyjazdem zagranicznym jest tak samo ważne, jak zabranie ze sobą paszportu, dokumentów i bagażu. O wadze polisy na wyjazd miały okazję przekonać się osoby, które miały w podróży kłopoty ze zdrowiem czy wypadek. Wykupiona polisa turystyczna uchroniła je przed sporymi problemami finansowymi związanymi z pokryciem olbrzymich kosztów leczenia i innych. Nie warto ryzykować, gdyż już za 3-4 zł dziennie można mieć optymalny zakres ochrony podczas podroży zagranicznej.

W Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne możesz bardzo wygodnie kupić przez internet. Proces zakupu jest uproszczony do minimum. Wystarczy, że będziesz miał dostęp do internetu i Swojej poczty mailowej, a także kilka wolnych minut.

1. Ubezpieczenie podróży zagranicznej w Bezpieczny.pl

I. Podróże Zagraniczne
Pakiety
Srebrny Złoty Platynowy
1. Koszty leczenia za granicą – poniesione przez Ubezpieczonego, który w czasie podróży zagranicznej musiał natychmiastowo poddać się leczeniu wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego pozwalającego na jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski albo innego kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 300 000 zł 500 000 zł 1 200 000 zł
 • Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% sumy ubezpieczenia w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)

W Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne daje możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą.

15% SU kosztów leczenia 45 000 zł 15% SU kosztów leczenia 75 000 zł 15% SU kosztów leczenia 180 000 zł
 • Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 € do 200 € do 200 €
 • Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
 • Koszty porodu (do 32 tygodnia ciąży)
2000 € 2000 € 2000 €
 • Koszty napraw protez
do 150 € do 150 € do 150 €
2. Assistance za granicą (pakiet Standard) – natychmiastowa pomoc za granicą 300 000 zł 500 000 zł 1 200 000 zł
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
tak tak tak
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
tak tak tak
 • Przekazanie informacji
tak tak tak
 • Informacja przed podróżą
tak tak tak
 • Transport Ubezpieczonego na teren Polski lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
tak tak tak
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
tak tak tak
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.)
do 100 € do 100 € do 100 €
 • Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni)
do 100 € / dzień do 100 € / dzień do 100 € / dzień
 • Kierowca zastępczy
do 1 000 € do 1 000 € do 1 000 €
 • Zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 € transport do 500 € transport do 500 €
 • Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 300 000 zł do 500 000 zł do 1 200 000 zł
 • Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 300 000 zł do 500 000 zł do 1 200 000 zł
 • Odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 zł do 500 zł do 500 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.
100 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł
4. Bagaż podróżny – Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:

a) walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej,
b) telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.

1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł
 • Opóźnienie dostarczenia bagażu (opóźnienie o co najmniej 8 godz.)
120 € 120 € 120 €
5. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
 • Śmierć Ubezpieczonego
30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu, % sumy ubezpieczeni wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
tak tak tak
 • Wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3 000 PLN do 3 000 PLN do 3 000 PLN
 • Przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6 000 PLN do 6 000 PLN do 6 000 PLN
6. Praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi tak tak tak
7. Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) – Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego i jego osób bliskich, znajdujące się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski w czasie odbywania przez niego podróży zagranicznej. do 5 000 PLN do 5 000 PLN do 5 000 PLN
 • Opcje dodatkowe – dostępne jako rozszerzenie oferty
Narciarstwo snowboarding
 • Narciarstwo snowboarding
Amatorskie uprawianie sportu tj. narciarstwa i snowboardingu – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka.
Kup w Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne online z RABATEM – 10%

2. Ubezpieczenie Podróży dla aktywnych w Bezpieczny.pl

 

II. Podróż dla Aktywnych
Pakiety
Srebrny Złoty Platynowy
1. Koszty leczenia za granicą – Koszty leczenia, które poniósł Ubezpieczony w czasie podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego pozwalającego na jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł
 • Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)

W Bezpieczny.pl istnieje możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą

15% SU kosztów leczenia
30 000 zł
15% SU kosztów leczenia
45 000 zł
15% SU kosztów leczenia
75 000 zł
 • Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 € do 200 € do 200 €
 • Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
 • Koszty porodu (do 32 tygodnia ciąży)
2000 € 2000 € 2000 €
 • Koszty napraw protez
do 150 € do 150 € do 150 €
2. Assistance za granicą (pakiet Standard) – Natychmiastowa pomoc assistance 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
tak tak tak
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
tak tak tak
 • Przekazanie informacji
tak tak tak
 • Informacja przed podróżą
tak tak tak
 • Transport Ubezpieczonego na teren Polski lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
tak tak tak
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
tak tak tak
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.)
do 100 € do 100 € do 100 €
 • Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni)
do 100 € / dzień do 100 € / dzień do 100 € / dzień
 • Kierowca zastępczy
do 1 000 € do 1 000 € do 1 000 €
 • Zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 € transport do 500 € transport do 500 €
 • Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 200 000 zł do 300 000 zł do 500 000 zł
 • Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 200 000 zł do 300 000 zł do 500 000 zł
 • Odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 zł do 500 zł do 500 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.
200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł
4. Bagaż podróżny – Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:
1)walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej,
2) telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.
1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
 • Opóźnienie dostarczenia bagażu (opóźnienie o co najmniej 8 godz.)
120 € 120 € 120 €
5. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
 • Śmierć Ubezpieczonego
30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu, % sumy ubezpieczeni wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
 • Wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł
 • Przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł
6. Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) – Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego i jego osób bliskich, znajdujące się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski podczas odbywania przez niego podróży zagranicznej. do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
7. Opcje dodatkowe – dostępne jako rozszerzenie oferty Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych
 • Narciarstwo, snowboarding
Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
 • Sporty wysokiego ryzyka
Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
 • Wyczynowe uprawianie sportu
Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
 • Zaostrzenie chorób przewlekłych
Choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) -Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:

1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa,
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu,
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu,
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem.

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Kup online z rabatem -10% ubezpieczenie podróży dla aktywnych w Bezpieczny.pl

3. Ubezpieczenie Podróży NNW w Polsce

 

III. NNW w Polsce Pakiety
Srebrny Złoty Platynowy
1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – Jego przedmiotem jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w czasie podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł
 • Śmierć Ubezpieczonego
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu | % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
tak tak tak
 • Wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3000 zł do 3000 zł do 3000 zł
 • Przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6000 zł do 6000 zł do 6000 zł
2. Koszty leczenia i usługi assistance – Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Polski. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Polski. do 5000 zł do 5000 zł do 5000 zł
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
tak tak tak
 • Organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
tak tak tak
 • Transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
tak tak tak
 • Transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
tak tak tak
 • Zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni)
200 zł/ dobę 200 zł/ dobę 200 zł/ dobę
 • Podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN)
200 zł/ dobę 200 zł/ dobę 200 zł/ dobę
 • Opieka i transport dzieci do miejsca zamieszania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN)
200 zł/ dobę za dziecko 200 zł/ dobę za dziecko 200 zł/ dobę za dziecko
 • Organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
tak tak tak
3. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.
100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł
4. Opcje dodatkowe – dostępne jako rozszerzenie oferty Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych
 • Narciarstwo, snowboarding
Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
 • Sporty wysokiego ryzyka
Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
 • Wyczynowe uprawianie sportu
Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
 • Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding
1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
Kup online z rabatem -10% ubezpieczenie podróży NNW w Polsce

4. Ubezpieczenie Podróży Służbowej w Bezpieczny.pl

IV. Podróże Służbowe Pakiety
Srebrny Złoty Platynowy
1. Koszty leczenia za granicą? – Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 100 000 zł 200 000 zł 500 000 zł
 • Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)

W Bezpieczny.pl masz możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą

15% SU kosztów leczenia
15 000 zł
15% SU kosztów leczenia
30 000 zł
15% SU kosztów leczenia
75 000 zł
 • Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 € do 200 € do 200 €
 • Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
jedna wizyta
do 150 €
 • Koszty porodu (do 32 tygodnia ciąży)
2000 € 2000 € 2000 €
 • Koszty napraw protez
do 150 € do 150 € do 150 €
2. Assistance za granicą (pakiet Standard) – Natychmiastowa pomoc assistance 100 000 zł 200 000 zł 500 000 zł
 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
tak tak tak
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
tak tak tak
 • Przekazanie informacji
tak tak tak
 • Informacja przed podróżą
tak tak tak
 • Transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni)
max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
tak tak tak
 • Transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
tak tak tak
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
tak tak tak
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
tak tak tak
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.)
do 100 € do 100 € do 100 €
 • Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni)
do 100 € / dzień do 100 € / dzień do 100 € / dzień
 • Kierowca zastępczy
do 1 000 € do 1 000 € do 1 000 €
 • Zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 € transport do 500 € transport do 500 €
 • Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 100 000 zł do 200 000 zł do 500 000 zł
 • Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 100 000 zł do 200 000 zł do 500 000 zł
 • Odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 zł do 500 zł do 500 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.
50 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
4. Bagaż podróżny – Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:
1)walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej,
2) telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.
500 zł 1 000 zł 2 000 zł
 • Opóźnienie dostarczenia bagażu (opóźnienie o co najmniej 8 godz.)
120 € 120 € 120 €
5. Praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi
6. Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) – Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego i jego osób bliskich, znajdujące się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas odbywania przez niego podróży zagranicznej. do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
7. Opcje dodatkowe – dostępne jako rozszerzenie oferty Praca fizyczna, zaostrzenie chorób przewlekłych
 • Praca fizyczna
Praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową, wykonywane podczas podróży, w szczególności prace remontowo – budowlane, na wysokościach, w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, w gastronomii, czynności z użyciem substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.
 • Zaostrzenie chorób przewlekłych
Choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
Kup online ubezpieczenie podróży służbowej z rabatem -10%

Jak kupować ubezpieczenie podróżne?

Kupując ubezpieczenie na podróż niezależnie, czy będzie to w Bezpieczny.pl, czy inny serwis lub Towarzystwo powinieneś określić podstawowe dane dotyczące wyjazdu. Nie jest tego dużo, a chwila zastanowienia może Cię ustrzec przed niepotrzebnymi kosztami. Jednakże możesz się ustrzec nie tylko kosztów, ale i wykupienia niedopasowanej polisy, która nie zapewni Ci pełnej ochrony.

Powinieneś określić:

 • miejsce podróży tzn. kontynent, następnie na kraj,
 • cel podróży tj. ustalić, czy Twoim zamierzeniem jest zwiedzanie i wypoczynek, praca fizyczna, narty lub snowboard, nurkowanie, czy może sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne,
 • czas, na jaki ma być wykupione ubezpieczenie,
 • liczba osób wyjeżdżających,
 • wiek osób wyjeżdżających,
 • stan zdrowia wyjeżdżających, tzn. ustalenie, czy cierpią oni na choroby przewlekłe.

Na co, warto zwrócić szczególną uwagę, kupując ubezpieczenie podróżne?

Powinieneś zwłaszcza przyjrzeć się takim punktom jak:

 1. Ratownictwo – Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których ratownictwo jest zupełnie darmowe. W większości krajów za tę usługę niestety płaci poszkodowany, a jej koszt może wynieść od kilku tysięcy euro wzwyż.
 2. Assistance – to nadzwyczaj przydatna usługa. Może ona mieć różne zakresy w zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia i opcji. Assistance może obejmować od zapewnienia transportu poszkodowanego do kraju, po pomoc tłumacza, prawnika, odwiezienie rodziny we wskazane miejsce, czy też zapewnienie auta zastępczego i inne.
 3. NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni Ci odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz pokryje koszt wizyt u specjalistów i ewentualnej rehabilitacji.
 4. OC w życiu prywatnym – zapewnia zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia ciała lub własności osoby trzeciej i wynikającej z tego faktu konieczności ich naprawienia.

W Bezpieczny.pl będziesz miał ułatwione zadanie, gdyż w każdej chwili możesz liczyć na wsparcie lokalnego pośrednika i pomoc konsultanta na każdym etapie.

Co jest ważne podczas wyboru ubezpieczenia?

Najważniejsza i decydująca przy wyborze polisy jest suma gwarantowana kosztów leczenia. Ponadto trzeba ją koniecznie dopasować do miejsca wyjazdu.

Wyjeżdżając do krajów europejskich wystarczającą sumą gwarantowaną kosztów leczenia, będzie 30 000 euro. Jednakże są kraje z wysokimi kosztami opieki medycznej, jak np. Japonia, USA czy Kanada, w przypadku których kwota ta będzie niewystarczająca.

Wyjeżdżając poza kraje unii europejskiej, powinno się wykupić polisę na co najmniej 60 000 euro. Natomiast w przypadku Japonii, Kanady, czy USA powinna to być kwota 120 000 euro. W tych krajach koszt dziennego pobytu na intensywnej terapii może wynieść nawet 10 000 euro. Dlatego brak odpowiednio dobranej polisy, może skutkować ogromnymi długami turysty w przypadku wystąpienia konieczności hospitalizacji.

Bezpieczny.pl ubezpieczenie podróżne – opinie Klientów

O każdej ofercie mogą dużo powiedzieć opinie Klientów, którzy z niej korzystali. Zarówno te pozytywne opinie, jak i negatywne. Dlatego zachęcam Klientów firmy Bezpieczny.pl do wystawienia jej opinii. Zachęcam do opisania Swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z ubezpieczeń oraz z obsługą Klienta. Wszystkie Wasze opnie zarówno te pozytywne, jak i negatywne, będą świetnym źródłem wiedzy dla innych Czytelników bloga.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.