Wonga – pierwsza chwilówka za 10 zł do 1500 zł na 60 dni 1


Chwilówka Wonga to propozycja dla nowych Klientów firmy, którym jest oferowana pierwsza pożyczka krótkoterminowa za 10 zł. Firma co prawda nie oferuje pierwszej chwilówki całkowicie za darmo, ale ponosząc koszt jedynie 10 zł, można pożyczyć do 1500 zł na czas 60 dni. Kolejne pożyczki można zaciągać w znacznie wyższej wysokości, bo nawet do 20000 zł na czas aż do 60 miesięcy. Pożyczki ratalne Wonga zrecenzuję w odrębnym artykule. Zaznaczę tylko, że przy pożyczce w wysokości 20000 zł na czas 60 miesięcy RRSO wynosi jedynie 18,24%, co jest rekordowo niską wartością jak na pożyczki pozabankowe. Przejdźmy jednak do recenzji chwilówki Wonga, w której dokładnie omówię warunki oraz zasady, na jakich jest ona udzielana oraz jej wady i zalety. W komentarzach pod niniejszą recenzją znajdziesz opinie Czytelników bloga oraz Klientów Wonga na temat tej oferty, oraz samej firmy.

Chwilówka Wonga


Wonga pożyczka krótkoterminowa
Pożyczka gotówkowa:

 • pierwsza pożyczka do 1500 zł na 60 dni za 1o zł,
 • dla stałych Klientów nawet do 20 000 zł na 60 rat,
 • od 18 tego roku życia – bez górnej granicy wieku,
 • obsługa 100% online,
 • wcześniejsza spłata obniża koszty,
 • wysokość pożyczki oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta
 • program PAYBACK –  każde spłacone w terminie 2 zł = 1 pkt PAYBACK,
 • chwilówka do 1500 zł do 60 dni za 10 zł jest pożyczką krótkoterminową spłacaną jednorazowo. Koszt 10 zł dotyczy tylko nowych klientów.

Wypełnij wniosek o chwilówkę Wonga

Kto jest właścicielem serwisu Wonga.pl?

Właścicielem serwisu Wonga.pl jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.

Kim jest Wonga? Co o sobie piszą?

Firma jest wielokrotnie nagradzanym Pożyczkodawcą, którego specjalnością są krótkoterminowe jedno ratalne chwilówki i wielo ratalne pożyczki online. Firma rozpoczynała swoją działalność w 2007 roku w Wielkiej Brytanii, a obecnie działa w kilku krajach na trzech kontynentach. Wonga stawia na odpowiedzialnie pożyczanie pieniędzy, dokładnie informując o wszystkich kosztach i konsekwencjach zaciągnięcia pożyczki oraz oceniając zdolność kredytową osób ubiegających się o pożyczkę.
Chwilówka Wonga jest naprawdę szybka, dzięki temu, że proces udzielania pierwszej pożyczki odbywa się w 100% online i jest w pełni zautomatyzowany. Wszystko odbywa się bez zbędnej biurokracji i w większości przypadków nie musisz wysyłać żadnych dokumentów ani zaświadczeń o dochodach. Dodatkowo Klient, który spłaci zobowiązanie wcześniej, oszczędza na kosztach.

Darmowa chwilówka?

Chwilówka Wonga jest udzielana do 1500 zł na 60 dni za jedyne 10 zł, ale jeżeli całkowita spłata nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania środków, to całkowity koszt kredytu wyniesie 0 zł. Dotyczy to tylko i wyłącznie zobowiązań udzielonych nowym klientom, którzy wcześniej nie składali wniosków.

Dowiedz się więcej o darmowych pożyczkach:

Dla kogo chwilówka Wonga?

Jedno ratalna pożyczka krótkoterminowa może być przyznana Klientowi, który spełnia poniższe kluczowe kryteria:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma miejsce zamieszkania w Polsce,
 • założył Konto w serwisie Pożyczkodawcy,
 • złożył prawidłowo wypełniony wniosek,
 • zaakceptował warunki Umowy Ramowej i Tabeli Kosztów,
 • uzyskał pozytywną decyzję kredytową.

Najczęstsze przyczyny wydania negatywnej decyzji kredytowej

Chwilówka Wonga może nie zostać przyznana między innymi w przypadkach:

 • negatywnego wyniku oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy;
 • niespłacenia w terminie wcześniejszej pożyczki w Wonga,
 • stwierdzenia, że złożone przez we wniosku oświadczenia lub dokumenty są niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym, lub prawnym.

Chwilówka Wonga w 5 minut

Chcąc skorzystać z chwilówki Wonga, wystarczy, jeżeli do złożenia wniosku przygotujesz:

 • numer Twojego konta bankowego, na które mają być przelane środki,
 • numer Twojego dowodu osobistego,
 • telefon komórkowy, który będzie wymagany do weryfikacji.

Jeżeli masz już to przygotowane, to wówczas możesz przystąpić do złożenia wniosku. Procedura wygląda następująco:

 1. Na stronie Wonga przy pomocy suwaków ustawiasz, ile pieniędzy potrzebujesz i na jak długo.
 2. Wypełniasz wniosek, podając swoje dane.
 3. Dokonujesz weryfikacji celem potwierdzenia swojej tożsamości, przelewając 10 groszy ze swojego konta bankowego. Po wykonaniu przelewu wniosek zostanie zweryfikowany i w 5 minut otrzymasz decyzję.
 4. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to wówczas musisz zaakceptować ofertę i podpisać umowę, by otrzymać przelew środków. Umowę możesz podpisać szybko drogą elektroniczną lub tradycyjnie, na papierze.
 5. W sytuacji, kiedy złożysz wniosek w czasie świąt państwowych, to decyzję poznasz następnego dnia roboczego, maksymalnie do godziny 9:00.

Ile kosztuje chwilówka Wonga?

Reprezentatywny przykład:

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 391,1%,
 • całkowita kwota (bez kredytowanych kosztów): 500 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 649,50 zł,
 • oprocentowanie stałe 0%,
 • całkowity koszt: 149,50 zł (w tym: prowizja 149,50 zł, odsetki 0 zł),
 • czas spłaty: 60 dni.

Stan na dzień 01.09.2018r.

Chwilówka Wonga a problemy z jej spłatą

Wonga może udostępnić Klientowi możliwość podwyższenia kwoty finansowania. Wniosek o podwyższenie kwoty finansowania można złożyć przez formularz dostępny na Koncie Pożyczkobiorcy. Z nowego zobowiązania zostaje automatycznie spłacona całość poprzedniego. Dla ewentualnej nadwyżki, która zostanie po spłacie poprzedniego zobowiązania, zostaje ustalony nowy termin spłaty lub harmonogram rat.

Wcześniejsza spłata pożyczki krótkoterminowej Wonga

Masz prawo w każdym momencie przed terminem spłaty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu wziętej chwilówki, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tego tytułu. Ponadto, jeżeli spłacisz całość lub część zobowiązania przed terminem, to wówczas całkowity koszt chwilówki jest obniżany stosownie do rzeczywistego czasu, w jakim korzystałeś ze środków.

Skutki opóźnienia w spłacie chwilówki Wonga

Niespłacenie zobowiązania w ustalonym terminie lub spłacenie go w niepełnej wysokości, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego. Wonga od zadłużenia przeterminowanego pobiera odsetki karne, w wysokości równej dwu krotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego zobowiązania za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia, w którym należność stała się wymagalna. W przypadku dochodzenia zwrotu zaległości na drodze postępowania sądowego Pożyczkobiorca może być zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

W stosunku Ko Klienta spóźniającego się ze spłatą są podejmowane czynności windykacyjne w następujący sposób:

 • monit wysyłany w formie SMS,
 • monit wysyłany w formie e-mail.

Wonga zastrzega sobie, że w sytuacji, kiedy łączna wartość zaległości przekracza 200 zł i są one wymagalne co najmniej od 60 dni oraz upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o zadłużeniu Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Chwilówka Wonga, a sprawdzanie Klientów w rejestrach dłużników

Firma sprawdza Klientów w rejestrach:

 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej.
 2. KRD Krajowy Rejestr Długów.
 3. Rejestr Dłużników ERIF.
 4. BIG Infomonitor.

Jeżeli jesteś wpisany w BIK sprawdź:

Chwilówka Wonga ma wiele zalet ale posiada i wady (choć nieliczne), które warto poznać przed podjęciem decyzji o jej zaciągnięciu

Zalety:

 • chwilówka do 1500 zł z terminem do 60 dni za 10 zł,
 • przy spłacie chwilówki w 30 dni koszt 0zł,
 • dostępna dla osób, które ukończyły 18 lat,
  bez górnej granicy wieku,
 • niski koszt kolejnych pożyczek,
 • wcześniejsza spłata obniża koszty – płacisz tylko za czas kiedy korzystałeś ze środków,
 • decyzja w 5 minut,
 • całodobowa możliwość składania wniosków,
 • program PAYBACK – zdobywania punktów za terminową spłatę każdej złotówki,
 • możliwość spłaty zobowiązania za pośrednictwem kolejnego.

Wady:

 • wysokość pożyczki jest dopasowana indywidualnie i poznajesz ją dopiero po złożeniu wniosku,
 • sprawdzanie Klientów w rejestrach dłużników BIG, ERIF, KRD i BIK
 • brak możliwości uniknięcia opłaty weryfikacyjnej 10 gr,.

Opinie Klientów o firmie chwilówce Wonga.pl

Chwilówka Wonga nie jest wolna od wad (chociaż nielicznych). Jednakże posiada ona liczne zalet, a szczególnie RRSO jedno z najniższych wśród pożyczek pozabankowych, które wręcz zbliżone jest do bankowego. Dlatego szczególnie ta oferta dla wielu Klientów może się wydać atrakcyjna. Żeby jednak mieć jej pełen obraz warto przed podjęciem decyzji co do skorzystania z niej zapoznać się z opiniami Klientów, którzy korzystali z chwilówki Wonga. Dlatego mocno zachęcam wszystkich czytających tę recenzję do opiniowania tej chwilówki, niezależnie czy korzystali z niej, czy nie. Zapraszam zarówno czytelników bloga, jak i Klientów Wonga do wyrażenia swojej opinii. Wszystkie opinie będą doskonałym źródłem wiedzy dla potencjalnych pożyczkobiorców zainteresowanych chwilówką Wonga.pl.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Wonga – pierwsza chwilówka za 10 zł do 1500 zł na 60 dni

 • Anonim

  Nie skorzystałem z tej oferty ale opisane jest tutaj super. Wszystko podane na tacy, koszty, warunki a nawet wady i zalety 🙂 Mam na oku jeszcze kilak ofert więc poczytam o nich tutaj i coś wybiorę.