Euroloan – pożyczka z limitem odnawialnym do 40 000 zł na 60 m-cy


Euroloan to pożyczka w formie limitu odnawialnego udzielana w wysokości od 300 zł do 40 000 zł. Czas spłaty jest elastyczny i bardzo długi, a wynosi od 5 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy. Pożyczkę tą można wręcz na bieżąco dostosowywać do potrzeb. Jest to możliwe dzięki temu, że można wielokrotnie korzystać z pieniędzy w ramach przyznanego limitu bez konieczności ponownego składania wniosku. Niezmiernie ważne dla kosztów jest to, że nie płaci się odsetek od całego limitu, a jedynie od wykorzystanej kwoty. Ponadto Klient sam ustala datę comiesięcznej spłaty kwoty minimalnej. Minimalne RRSO pożyczki wynosi 47,15%, a maksymalne 154,14%. Żeby wziąć pożyczkę, należy mieć ukończone 18 lat, posiadać własne konto bankowe oraz nie mieć negatywnych wpisów w Biurach informacji Gospodarczej, oraz w BIK. Z pożyczki można skorzystać bez wychodzenia z domu, całkowicie przez internet.

Pożyczka Euroloan pod lupą

Pożyczka Euroloan pod lupą, czyli recenzja pożyczki, wymagane dokumenty, warunki, wady i zalety oraz opinie Klientów

Na jakich warunkach jest oferowana pożyczka z limitem odnawialnym, oraz jakie wymagania muszą spełniać Klienci? Jakie są wymagane dokumenty oraz jaki jest koszt pożyczki odnawialnej w Euroloan? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Wezmę pod lupę pożyczkę Euroloan, prześwietlę udostępnioną dokumentację, sprawdzę warunki, zasady oraz koszty i dokładnie je Wam przedstawię. Ustalę także wady i zalety tej oferty, które wypunktuję pod koniec artykułu. Natomiast w komentarzach pod recenzją możesz zapoznać się z opiniami Klientów o tej ofercie.
Euroloan pożyczka z limitem odnawialnym


Euroloan
Pożyczka po fińsku:

 • pożyczka w formie limitu odnawialnego,
 • udzielana od 300 zł do 40 000 zł,
 • minimalny czas spłaty 5 miesięcy – maksymalny 60 miesięcy,
 • można wielokrotnie korzystać z pieniędzy w ramach przyznanego limitu bez konieczności ponownego składania wniosku,
 • limit jest przyznawany na czas nieokreślony,
 • dla osób w wieku od 18 roku życia, bez górnej granicy wieku,
 • dostępna w pełni przez internet,
 • pożyczka na dowód,
 • prosty wniosek,
 • minimum formalności,
 • szybka decyzja i przelew na konto (gotówka nawet w 15 minut),
 • nie musisz wypłacać całej kwoty – wypłacasz tyle ile potrzebujesz w danej chwili w ramach dostępnego limitu (24h/dobę, 7 dni w tygodniu),
 • płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty, a nie od całego limitu,
 • sam ustalasz datę comiesięcznej spłaty kwoty minimalnej,
 • Minimalne RRSO wynosi 47,15%, a maksymalne 154,14%.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu Euroloan.pl?

Serwis jest marką należącą do Mash Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000422999, NIP 5252532791, kapitał zakładowy 200 000 złotych.

Kto jest Pożyczkodawcą?

Pożyczkodawcą jest także Mash Poland Sp. z o.o.. Dlaczego to zaakcentowałem? Ponieważ na rynku pozabankowym nie jest to wcale takie oczywiste, że właściciel serwisu, jest jednocześnie pożyczkodawcą. Zdarzają się sytuacje, kiedy jeden właściciel ma klika serwisów internetowych, gdzie na każdym z nich Pożyczkodawcą jest inny podmiot.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki z limitem odnawialnym w Euroloan?

Nie będę po raz kolejny przytaczał argumentów, dlaczego warto, gdyż już się z nimi zapoznałeś w ramce powyżej (mam taką nadzieję). Podkreślę tylko, że jest to ciekawa oferta choćby ze względu na elastyczność. Nie chodzi przy tym tylko o elastyczność dostępu do pieniędzy, ale przede wszystkim elastyczność kosztów. W tym przypadku masz na nie wpływ, ponieważ płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty, a nie od całego limitu. Biorąc pod uwagę fakt, że limit jest przyznawany na czas nieokreślony, ze środków w jego ramach można korzystać przez wiele lat. Jeżeli skorzysta się z limitu, to należy dokonywać jedynie comiesięcznej spłaty wybranej przez siebie kwoty minimalnej.

Elastyczna zmiana parametrów pożyczki odnawialnej

To również jest argument przemawiający za tą ofertą. Pożyczkobiorca ma prawo zmienić następujące parametry:

 • wysokość limitu,
 • wysokość kwoty minimalnej,
 • dzień spłaty.

Dla kogo pożyczka odnawialna Euroloan?

Wymagania, które powinien spełnić Klient chcący ubiegać się o przyznanie pożyczki odnawialnej, są absolutnie nieskomplikowane.

Potencjalny Wnioskodawca powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 •  mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać numer PESEL,
 • mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz polskie obywatelstwo,
 • posiada adres e-mail,
 • mieć telefon komórkowy działający u jednego z operatorów prowadzących działalność na terytorium Polski,
 • nie mieć negatywnych wpisów dotyczących nieuregulowaniu zobowiązań w Biurach informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej,
 • posiadać własne konto bankowe otwarte na swoje dane osobowe (zgodne z dowodem osobistym).

Podstawowe warunki pożyczki Lendon Raty

 1. Pożyczka błyskawiczna Euroloan Express – jest rozwiązaniem, jeżeli potrzebujesz natychmiast pieniędzy. Jej proces uzyskania jest maksymalnie uproszczony i obowiązują uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej. Składając wniosek o pożyczkę Euroloan Express, otrzymasz w ciągu godziny decyzję kredytową wraz z informacją o kwocie przyznanego limitu.
 2. Limit na rachunku – sposób obliczania. Jest on ustalony indywidualnie dla każdego Klienta po zbadaniu jego zdolności finansowej. Jest on obliczany na podstawie informacji podanych we wniosku oraz informacji pozyskanych o Kliencie z Biur Informacji Gospodarczych, oraz z Biura Informacji Kredytowych.
 3. Podwyższenie limitu odnawialnego – już po 3 spłaconych bez opóźnień kwotach minimalnych można starać się nawet o dwukrotnie podwyższenie limitu.
 4. Samodzielne ustalanie terminu spłaty – przeprowadzasz je po otrzymaniu decyzji. Ponadto masz możliwość jego zmiany razy w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.
 5. Wypłata pieniędzy z konta w Euroloan na Swoje konto bankowe. Wypłatę realizujesz poprzez swoje konto w serwisie Pożyczkodawcy. Możesz ją przyśpieszyć, korzystając z dodatkowo płatnej opcji Szybkiego Przelewu (koszt usługi znajdziesz na ekranie podsumowującym zlecenie przelewu).
 6. Brak możliwości jednorazowej wypłaty całego limitu. Dokonując wypłaty pierwszy raz możesz ją zrealizować w wysokości maksymalnie 50% przyznanego limitu. Całą kwota przyznanego limitu odnawialnego będzie dostępna po zapłaceniu pierwszego rachunku oraz przesłaniu kodu odblokowującego. Kod ten otrzymasz od Euroloan listem na adres zameldowania.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z limitem odnawialnym

Podstawowym niezbędnym dokumentem jest dowód osobisty. Nie chodzi oczywiście o skan dowodu, czy jego zdjęcie, a wyłącznie o dane z niego. Dochodu nie trzeba dokumentować. Pożyczkodawca ani na stronie, ani w żadnym z udostępnianych dokumentów nie wspomina o kwestii konieczności dokumentowania dochodu.

Pożyczka odnawialna Euroloan w kilku krokach

Formalności są, można powiedzieć standardowe, jak w większości pozabankowych firm pożyczkowych.

Żeby otrzymać limit odnawialny, należy:

 • Na stronie pożyczkodawcy należy Kliknąć przycisk „złóż wniosek„.
 • Wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe, adres zamieszkania, numer PESEL i inne dane z dowodu osobistego oraz numer telefonu komórkowego i konta bankowego. W kolejnym etapie rejestracji trzeba podać dane konieczne do wstępnej oceny zdolności kredytowej.
 • Po pozytywnej wstępnej ocenie zdolności kredytowej jest przyznawany wstępny Limit. Na tym etapie na dres e-mail Wnioskodawcy jest wysyłany link weryfikacyjny, który należy kliknąć celem weryfikacji Swojego maila.
 • Następnie należy ustawić parametry pożyczki oraz wyrazić zgodę na sprawdzenie danych w Biurach Informacji Gospodarczej, oraz Biurze Informacji Kredytowej. Do Pożyczkobiorcy jest wysyłany na jego mail formularz informacyjny i projekt Umowy, z którymi należy się zapoznać. Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIG i BIK oraz akceptacja wstępnych warunków Umowy powoduje utworzenie Konta. Po otwarciu konta na portalu Euroloan.pl należy wybrać rodzaj pożyczki (do 20 000 zł albo Euroloan Ekspres do 800 zł).
 • Kolejnym krokiem jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia Swojej tożsamości. Należy w tym celu przelać na wskazany numer rachunku bankowego 1 zł, ze swojego rachunku bankowego podanego podczas rejestracji.
 • Po potwierdzeniu tożsamości Wnioskodawca jest sprawdzony w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej.
 • Decyzja i przyznanie limitu. Po pozytywnej weryfikacji w bazach Klient otrzymuje SMS z informacją o przyznanym limicie. Limit ten należy zaakceptować, po czym otrzymuje się formularz informacyjny, umowę i regulamin. Akceptacja otrzymanych dokumentów oznacza zawarcie Umowy.

Z jakich przyczyn Euroloan może odrzucić wniosek?

Najczęstsze przyczyny wydania negatywnej decyzji kredytowej to:

 • posiadanie zaległości w spłacie innego zobowiązania u Pożyczkodawcy,
 • podanie niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym,
 • figurowanie jako dłużnik w jednym z Biur Informacji Gospodarczej lub w Biurze Informacji Kredytowej,
 • bycie w nieodpowiednim wieku,
 • negatywna ocena zdolności kredytowej dokonana przez Euroloan.

W jakich rejestrach dłużników Euroloan sprawdza Klientów?

Wnioskodawcy przed przyznaniem limitu odnawialnego są weryfikowani w bazach dłużników:

 • BIG InfoMonitor S.A.,
 • Krajowy Rejestr Długów S.A.,
 • ERIF BIG S.A.
 • Biuro Informacji Kredytowej.

Fakt, że nie są sprawdzane wszystkie rejestry dłużników, nie ma większego znaczenia, ponieważ obecnie wszystkie rejestry wymieniają się danymi.

Spłata pożyczki Euroloan

Każda wypłata środków z limitu rodzi obowiązek jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami i opłatami. Spłaty dokonuje się w odstępach miesięcznych, w złotych polskich na wskazany rachunek Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacania co miesiąc kwoty minimalnej lub wyższej (nie wiążą się z nią dodatkowe opłaty).

Częściowa lub całkowita spłata pożyczki przed terminem

Klient ma prawo do spłaty części, lub całość zobowiązania, przed terminem wynikającym z Umowy. Zawsze można spłacić kwotę wyższą niż kwota minimalna. Z tytułu nadpłat ponad kwotę minimalną nie są naliczane żadne opłaty. Przy przedterminowej spłacie całości zobowiązania prowizja ulega obniżeniu o wysokość niewymagalnych rat prowizji z wyjątkiem raty prowizji płatnej w najbliższym terminie spłaty raty pożyczki.

Odstąpienie przez Pożyczkobiorcę od umowy pożyczki z limitem odnawialnym

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Pożyczkobiorca przysługuje prawo odstąpienia od niej, bez podawania przyczyny. W tym celu należy wysłać do Euroloan formularz odstąpienia od umowy i niezwłocznie zwrócić środki pożyczki (nie później niż w terminie 30 dni od wysłania do Euroloan oświadczenia o odstąpieniu). Jeżeli nie nastąpi zwrot zobowiązania w ciągu 30 dni, wówczas Klient ma obowiązek za każdy kolejny dzień zapłaty odsetek za opóźnienie, w wysokości równej dwu krotności kwoty stanowiącej sumę aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, w stosunku rocznym.

Skutki nieterminowej spłaty rat pożyczki w Euroloan

Skutki opóźnienia w spłacie lub jej całkowity brak są analogiczne jak w innych firmach pożyczkowych. Za opóźnienie w spłacaniu każdej kwoty minimalnej naliczane są odsetki za opóźnienie. Jednakże nie one są największym problemem dłużnika. Odsetki to tylko pieniądze, podobnie jak koszt kolejnych wezwań do zapłaty. Egzekucja należności może zostać zlecona firmie windykacyjnej. Jeżeli opóźnienie w spłacie przekroczy 3 dni, wówczas Pożyczkobiorcy zostanie zablokowana możliwość dokonywania wypłat z limitu do czasu spłaty zaległości. Największą jednak karą, jaką może ponieść dłużnik, jest wpisanie do rejestrów dłużników, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie sprawa może zostać skierowana do sądu, a w konsekwencji do egzekucji komorniczej z całego majątku Pożyczkobiorcy.

Ile kosztuje pożyczka z limitem odnawialnym?

Reprezentatywny przykład:
Minimalne RRSO wynosi 47.15%, a maksymalne 154,14%. Minimalny okres spłaty 5 miesięcy, maksymalny okres spłaty 60 miesięcy.

 • limit odnawialny:  7500 złotych,
 • stopa oprocentowania: 10%,
 • oprocentowanie zmienne,
 • całkowity koszt: 2 930,50 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 4 702,73 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty: 10 430,50 zł,
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 89,67% dla reprezentatywnego przykładu.

Stan na dzień 18.08.2019r.

Jakie wady i zalety ma pożyczka z limitem odnawialnym Euroloan?

Pożyczka Euroloan ma więcej zalet niż wad, aczkolwiek jej minusy a szczególnie niska przyznawalność kładą się cieniem na atuty. Warto jednak zapoznać się z plusami i minusami tej oferty, by mieć jej pełniejszy obraz przed podjęciem decyzji o ewentualnym skorzystaniu z niej.


Zalety:

 • wysoka maksymalna kwota wynosząca 40 000 zł,
 • długi nawet 60-miesięczny czas spłaty (limit jest przyznawany na czas nieokreślony),
 • dostępność dla osób w wieku od 18 roku życia, bez górnej granicy wieku,
 • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty limitu,
 • brak konieczności wypłacania całej kwoty,
 • możliwość dokonywania wypłat w dowolnym momencie i wysokości (24h/dobę, 7 dni w tygodniu),
 • możliwość samodzielnego ustalenia dnia spłaty kwoty minimalnej,
 • opcja ekspresowej pożyczki na uproszczonych zasadach,
 • udzielana w pełni przez internet,
 • pożyczka jest udzielana na dowód,
 • minimum formalności i prosty wniosek,
 • szybka decyzja
 • relatywnie niskie minimalne RRSO wynoszące 47,15%.

Wady:

 • Wnioskodawcy są sprawdzani w rejestrach dłużników,
 • wymóg posiadania zdolności kredytowej,
 • niska przyznawalność,
 • brak możliwości wypłacenia od razu całek kwoty przyznanego limitu,
 • brak wakacji kredytowych,
 • wysokie opłaty: za wypłatę środków – 20 zł, prowizja od wypłaty środków – 20%, opłata miesięczna za utrzymanie Konta – 60 zł,
 • dosyć wysokie RRSO maksymalne wynoszące 154,14%,
 • dostępna tylko jedna forma wypłaty środków przelewem na rachunek bankowy.

Opinie Klientów o pożyczce Euroloan

Jeżeli zainteresowała Cię pożyczka Euroloan i masz w związku z nią pytanie, to zadaj je śmiało w komentarzu. Nie kieruj się wyłącznie plusami i minusami tej oferty, gdyż nie powiedzą one wszystkiego o jej prawdziwej wartości. Poza nimi bardzo ważne są opinie Klientów, którzy korzystali z tej pożyczki. Dlatego zachęcam Klientów firmy do wystawienia opinii pożyczce z limitem od Euroloan. Zachęcam do opisania Swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z tej oferty. Opiszcie jakość i sposób obsługi Klientów w czasie składania wniosku oraz w trakcie spłaty. Wszystkie Wasze opnie zarówno te pozytywne, jak i negatywne, będą świetnym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga wstępnie zainteresowanych tą ofertą.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.