Finbo – darmowa pożyczka do 3 000 zł – kolejne do 10 000 zł na 30 dni 1


Pożyczka Finbo jest udzielana w wysokości od 200 zł do 10 000 zł na czas od 1 do 30 dni. Firma deklaruje szybkie rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, możliwość przedłużenia czasu spłaty oraz wygodną, szybką i łatwą rejestrację dostępną przez całą dobę. W dalszej części artykułu gruntownie zrecenzuję chwilówkę Finbo. Omówię warunki i zasady, na jakich jest dostępna oraz wskaże jej wady i zalety. W komentarzach pod tą recenzją znajdziesz opinie Klientów o pożyczce Finbo oraz o firmie.

Pożyczka Finbo


Chwilówka Finbo
Pierwsza chwilówka za 0 zł:

 • pożyczka nawet do 10 000 zł,
 • udzielana na czas od 1 do 30 dni,
 • udzielana dla osób w wieku od 20 do 75 lat,
 • szybkie rozpatrzenie wniosku,
 • szybka wypłata środków po akceptacji wniosku,
 • wysoka akceptowalność,
 • cały proces w pełni online,
 • możliwość przedłużenia okresu spłaty,
 • RRSO przykładu reprezentatywnego kolejnej pożyczki 1411,36%.

Wypełnij wniosek o pożyczkę Finbo

Kto jest właścicielem serwisu finbo .pl?

Właścicielem serwisu i pośrednikiem finansowym jest Fincapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525. Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł. Fincapital Sp. z o.o. jest pośrednikiem między Klientem a Pożyczkodawcą, z którym zawiera się umowę. Fincapital Sp. z o.o. jest również właścicielem serwisu pożyczkowego kuki.pl.
Pożyczkodawcą jest PrimaStar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655110, NIP: 7010645328, REGON: 366157583, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł.

Pożyczka Finbo – kila słów tytułem wstępu

Co firma o sobie pisze? Jak przedstawia swoją ofertę? Finbo przedstawia się jako przyjazna pozabankowa instytucja finansowa, która pomaga pozyskać środki na pokrycie pilnych wydatków. Akcentowana jest dbałość o to, by pożyczka była najwygodniejszą, najszybszą oraz najkorzystniejszą formą pozyskania brakujących środków. Firma oferuje szybkie, wygodne i korzystne pożyczki krótkoterminowe, czyli chwilówki. Można je otrzymać na konto bankowe nawet w 15 minut od momentu uzyskania pozytywnej decyzji pożyczkowej. Przelew środków można otrzymać w 15 minut pod warunkiem, że masz konto osobiste w jednym z banków, z którym firma współpracuje:

 • Alior Bank / T-mobile / Bank BPH
 • Getin Bank
 • ING Bank Śląski
 • Millennium Bank
 • mBank / BRE Bank / MultiBank
 • PKO Bank Polski / Inteligo
 • Pekao SA
 • Santander / BZWBK / Kredyt Bank

Minimum formalności i dokumentów

Aby otrzymać pożyczkę w Finbo nie musisz dostarczać zabezpieczeń, poręczycieli ani zaświadczeń o dochodach od pracodawcy.

Pierwsza pożyczka gratis dla nowych Klientów za 0zł

Promocja, która trwa od 12.10.2018 r. i została odwołana dnia 17.03.2020r.

Szukasz darmowej pożyczki? Porównaj wszystkie oferty i poznaj zasady!

Dla kogo może zostać przyznana chwilówka Finbo?

Każda instytucja pozabankowa wyznacza ściśle warunki kardynalne, które musi spełniać osoba chcąca skutecznie złożyć wniosek. Nie inaczej jest w przypadku Finbo.
Pożyczka Finbo może zostać przyznana osobie spełniającej łącznie następujące warunki:

 • będącej w wieku od 20 do 75 lat,
 • posiadającej własny telefon komórkowy,
 • mającej konto osobiste w polskim banku,
 • mającej ważny dowód osobisty,
 • będącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak złożyć wniosek?

Pożyczka Finbo jest dostępna przez internet w kilku prostych krokach

1. Składasz wniosek o pożyczkę

Na stronie firmy finbo.pl wybierz kwotę i czas, na jaki potrzebujesz gotówki. Następnie naciskasz przycisk „Weź pożyczkę” i zostaniesz przekierowany do formularza wniosku. Jeżeli jest to Twoja pierwsza pożyczka, to będziesz musiał uzupełnić krótki formularz rejestracyjny, podając swoje dane.

2. Wykonujesz przelew weryfikacyjny

W celu potwierdzenia Swoich danych musisz wykonać ze Swojego konta osobistego przelew weryfikacyjny w wysokości 0,01 zł (1 grosz). Przelewu tego dokonujesz na jeden z rachunków bankowych Finbo (podanych powyżej). Bardzo ważne jest, żebyś w tytule przelewu, wpisał „Potwierdzam Warunki Umowy Pożyczki Finbo (PESEL)”.

3. Oczekujesz na decyzję

Pożyczka Finbo jest przyznawana w krótkim czasie! Czas podjęcia decyzji jest uzależniony od tego, kiedy na konto firmy wpłynie Twój przelew weryfikacyjny. Jeżeli masz Swój rachunek bankowy w jednym z banków, z którym współpracuje firma, to przyspieszy to podjęcie decyzji. Jeżeli masz rachunek w innym banku, to czas podjęcia decyzji będzie uzależniony od sesji bankowych, w czasie których zostanie zaksięgowany Twój przelew. Z kolei, jeśli dokonasz przelewu wieczorem, w weekend lub w święto, to otrzymasz decyzję w najbliższy dzień roboczy.
Informację o podjętej decyzji otrzymasz za pośrednictwem SMS lub wiadomości e-mail. Decyzję znajdziesz również na Twoim Profilu Klienta na stronie Pożyczkodawcy.

4. Pieniądze nawet w 15 minut

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to pieniądze zostaną natychmiast przelane na Twoje konto. Jeżeli posiadasz konto w jednym z banków współpracujących z Finbo, to wówczas pieniądze powinny zostać zaksięgowane na Twoim koncie nawet w 15 minut. Jeśli korzystasz z usług innego banku, czas otrzymania gotówki będzie uzależniony od godzin sesji międzybankowych.

5. Zawarcie umowy pożyczki

Zaraz po pozytywnej decyzji na Swój adres e-mail otrzymasz następujące dokumenty:

 1. umowę pożyczki wraz z załącznikami, w tym w szczególności wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 2. formularz informacyjny.

Otrzymane dokumenty jesteś zobowiązany podpisać i odesłać w dwóch egzemplarzach na adres Finbo.

Z jakich przyczyn chwilówka Finbo może nie zostać przyznana?

Najczęstsze wśród możliwych przyczyn wydania negatywnej decyzji kredytowej to:

 1. Negatywna ocena wniosku, wynikająca z posiadania przez Wnioskodawcę wpisów w bazach dłużników.
 2. Zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki, stwierdzane w procesie weryfikacji informacji zawartych we wniosku.
 3. Negatywna ocena zdolności kredytowej.
 4. Posiadanie aktywnej pożyczki w Finbo.
 5. Podanie we wniosku/formularzu rejestracyjnym błędnych lub nieprawdziwych danych.

Pożyczka Finbo może nie zostać Ci przyznana w związku z negatywną oceną Twojej zdolności kredytowej. Tylko w przypadku takiego powodu odmowy będziesz poinformowany o wynikach tej oceny oraz będzie Ci wskazana baza danych, w której tego sprawdzenia dokonano. W przypadku wydania decyzji odmownej z innych przyczyn Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo odmowy podania uzasadnienia jej wydania.

W jakich rejestrach zadłużonych jest sprawdzana chwilówka Finbo?

W trakcie weryfikacji wniosku celem określenia Twojej wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej będziesz sprawdzony w bazach takich jak:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • BIG InfoMonitor S.A.
 • KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A.

Masz negatywne wpis w rejestrach dłużników? Jeżeli tak, to sprawdź koniecznie:

Czy pożyczka Finbo może zostać przedłużona?

Tak. Finbo daje Ci możliwość przedłużenia spłaty jedynie jednokrotnie pierwszej pożyczki. Możesz skorzystać z tej opcji, jeżeli nie jesteś w stanie terminowo uregulować zobowiązania. Możesz dokonać przedłużenia terminu spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni. Przedłużenie czasu spłaty jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu Prowizji według poniższej tabeli.
Koszt przedłużenia pożyczki Finbo

Wcześniejsza spłata zobowiązania

Pożyczka Finbo może zostać przez Ciebie częściowo lub całkowicie spłacona przed terminem określonym w umowie. Jeżeli dokonasz takiej spłaty, to wówczas całkowity koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. W terminie 14 dni od dokonania przez Ciebie całkowitej spłaty Pożyczkodawca dokona rozliczenia z Tobą.

Odstąpienie od umowy

Chwilówka Finbo daje Ci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Celem skutecznego odstąpienia od umowy musisz przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie to (stanowiące załącznik do umowy) musisz wysłać pocztą zwykłą lub mailem przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosisz kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty zobowiązania. Odstępując od umowy, musisz niezwłocznie zwrócić Finbo kwotę pożyczki wraz ze wspomnianymi odsetkami kapitałowym nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Co kiedy pożyczka Finbo nie zostanie terminowo spłacona?

W przypadku braku terminowej spłaty do Twojego zadłużenia mogą zostać doliczone odsetki za zwłokę. Są one naliczane w wysokości równej dwu krotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki za opóźnienie w stosunku dziennym wynoszą 0,038%.

Jeżeli pożyczka Finbo nie zostanie spłacona w terminie, to wówczas mogą zostać podjęte następujące czynności zmierzające do odzyskania należności:

 • kontakt telefoniczny z dłużnikiem,
 • wysyłanie monitów listownych, w formie wiadomości SMS oraz jako wiadomości e-mail,
 • przekazanie wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot,
 • dochodzenie zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Ponadto, jeżeli chwilówka Finbo nie zostanie spłacona, to firma ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach dłużnika do Biura Informacji Kredytowej oraz do baz Biur Informacji Gospodarczej.

Ile kosztuje chwilówka Finbo?

Reprezentatywny przykład dla pierwszej promocyjnej pożyczki w przypadku terminowej spłaty:

 • jednorazowa opłata rejestracyjna: 0,01 zł,
 • pożyczka 1400 zł na 30 dni,
 • RRSO: 0%,
 • oprocentowanie stałe: 0 %,
 • całkowity koszt: 0 zł, w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • całkowita kwota do spłaty: 1400 zł.

Stan na dzień 10.02.2019r.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki z rabatem w przypadku terminowej spłaty:

 • pożyczka 1400 zł na 30 dni,
 • RRSO: 1411%,
 • oprocentowanie stałe: 10 %,
 • całkowity koszt pożyczki: 350,10 zł, w tym: prowizja 338,59 zł, odsetki 11,51 zł,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • całkowita kwota do spłaty: 1750,10 zł.

Stan na dzień 10.02.2019r.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej promocyjnej pożyczki i pożyczki z rabatem w przypadku braku terminowej spłaty oraz dla kolejnej pożyczki bez promocji:

 • jednorazowa opłata rejestracyjna: 0,01 zł,
 • pożyczka 1400 zł na 30 dni,
 • RRSO: 1971%;
 • oprocentowanie w skali roku: 10 %,
 • całkowity koszt pożyczki: 396 zł, w tym: prowizja 384,49 zł, odsetki 11,51 zł
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • całkowita kwota do spłaty: 1796 zł.

Stan na dzień 10.02.2019r.

Pożyczka Finbo – wady i zalety

Pożyczka Finbo ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Dzięki temu wielu czytelnikom mojego bloga może się wydać interesującą propozycją.


Zalety:

 • Niesprawdzanie wnioskodawców w bazie Związku Banków Polskich,
 • Biuro Obsługi Klienta pracuje 7 dni w tygodniu,
 • całodobowa możliwość składania wniosków,
 • długie godziny pracy BOK w trakcie których są wypłacane pożyczki (Poniedziałek – Piątek godz 8:00 – 22:00; Sobota – Niedziela godz 9:00 – 17:00),
 • możliwość wzięcia pożyczki posiadając inne zobowiązania,
 • jedna z najwyższych chwilówek na rynku (do 10 000 zł),
 • dostępna promocja pierwsza pożyczka gratis w wysokości 3000 zł,
 • gotówka nawet w 15 minut,
 • elastyczny dobór czasu spłaty w zakresie od 1 do 30 dni,
 • możliwość odroczenia terminu płatności o 7, 14 albo 30 dni,
 • całodobowa możliwość składania wniosków,
 • oferta dostępna również dla seniorów do 75 roku życia.

Wady:

 • Wnioskodawcy są sprawdzani w bazach BIK, BIG InfoMonitor, KRD, KBIG oraz ERIF,
 • można przedłużyć tylko raz czas spłaty wyłącznie pierwszej pożyczki,
 • możliwość wnioskowania dopiero od 21 roku życia,
 • wysokie koszty kolejnych pożyczek,
 • brak programu lojalnościowego dla stałych Klientów.

Opinie Klientów o pożyczce Finbo

Pomimo że chwilówka Finbo ma więcej wad niż zalet, to jednak o jej prawdziwej wartości najwięcej powiedzą opinie Klientów, którzy już z niej korzystali. Dlatego zachęcam Klientów firmy do zaopiniowania tej oferty oraz opisania swoich doświadczeń oraz jakości i sposobu obsługi Klienta. Wasze subiektywne opinie będą najlepszym źródłem wiedzy dla innych czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Finbo – darmowa pożyczka do 3 000 zł – kolejne do 10 000 zł na 30 dni

 • NaNIE!

  Z tego co przeczytałem to spełniam warunki, a po złożeniu wniosku odmowa. O co kaman nikt nie chce powiedzieć. Nie powiem gdzie mam taką firmę!