Funkcje upadłości konsumenckiej


Upadłość konsumencka ma określone funkcje, dla których została stworzona. Sądzisz, że to tylko oddłużenie? Jeżeli tak to jesteś w błędzie. Poznaj funkcje upadłości konsumenckiej.

Funkcje upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na oddłużenie poprzez umorzenie całości lub części długów, których upadający nie jest obecnie ani w przyszłości nie będzie w stanie spłacić. Z drugiej strony pozwala ona także na choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli. Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek dłużnika w sytuacji, w której nie może on spłacić swoich zadłużeń.

Funkcje upadłości konsumenckiej

1. Oddłużeniowa – jest to kluczowa funkcja, pozwalająca na oddłużenie niewypłacalnego dłużnika poprzez zwolnienie go z długów. Cały sens instytucji upadłości skupia się na umorzeniu zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i które nie zostały spłacone w toku postępowania upadłościowego bądź w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Możliwe jest również oddłużenie osoby bez wykonywania planu spłaty. W tym przypadku następuje zwolnienie dłużnika przez sąd z obowiązku spłaty długów i ich całkowite umorzenie. Umorzenie planu spłaty wierzycieli nie odbywa się automatycznie. Żeby móc je uzyskać trzeba złożyć w sprawie odpowiedni wniosek (jest on dostępny w kursie).
WAŻNE! Funkcja oddłużeniowa ma pierwszeństwo przed funkcją windykacyjną, czyli przed interesami wierzycieli. Dlatego nawet brak majątku, czy pieniędzy pozwalających na zrealizowanie celu windykacyjnego (zaspokojenia wierzycieli) nie blokuje możliwości ich przeprowadzenie postępowania i umorzenia zadłużeń. Brak majątku przyspiesza postępowanie upadłościowe (szerzej o tym piszę TUTAJ).

2. Windykacyjna – daje ona wierzycielom szansę odzyskania bodaj części swoich należności od niewypłacalnego dłużnika. W toku postępowania upadłościowego majątek upadającego dłużnika jest w całości lub w części sprzedawany (likwidowany). Środki z tej sprzedaży są przekazywane na zaspokojenie wierzycieli, którzy uprzednio zgłosili swoje wierzytelności sądowi. Likwidację majątku dłużnika przeprowadza syndyk wyznaczony przez sąd. Syndyk w ramach swoich uprawnień dokonuje:

  • spisu całego majątku dłużnika,
  • sprawdzenia prawdziwości zgłoszonych roszczeń przez wierzycieli,
  • sprzedaży majątku dłużnika,
  • przekazania poszczególnym wierzycielom środków ze sprzedaży majątku dłużnika.

3. Edukacyjna – W przypadku jeżeli nie zostaną umorzone wszystkie zobowiązania dłużnika i zostanie wyznaczony plan spłaty, to będzie on miał także funkcję edukacyjną. Upadły realizując go, uczy się gospodarowania pieniędzmi, co ma go w przyszłości ustrzec przed nadmiernym zaciąganiem zobowiązań.

Twoje dobro stoi wyżej od dobra wierzycieli

Muszę tutaj zaznaczyć, że zaspokojenie wierzycieli nie odbywa się kosztem upadłego dłużnika. Jeżeli np. następuje likwidacja mieszkania upadającego (jego sprzedaż), to syndyk jest zobowiązany wydzielić z uzyskanych z tego tytułu środków sumę, stanowiącą równowartość 24-miesięcznych opłat z tytułu najmu mieszkania (według stawek rynkowych z miejsca zamieszkania dłużnika). Środki te są należne dłużnikowi nawet w przypadku kiedy jego majątek nie wystarczył na spłatę wierzycieli. W takiej sytuacji pozostały dług może zostać w całości umorzony, a wszystkimi kosztami zostaje obciążony skarb państwa. Piszę o tym szerzej TUTAJ.

Wyłączenia z masy upadłościowej:

  • część środków z wynagrodzenia – z wynagrodzenia pozostawia się także dłużnikowi jego część, przeznaczoną na utrzymanie jego wraz z rodziną.
  • środki i przedmioty związane z opieką zdrowotną – leki, urządzenia rehabilitacyjne, itp.
  • nie zostaną zajęte przedmioty kultu religijnego,
  • rzeczy osobiste upadającego (narzędzia pracy),
  • rzeczy, które można uznać za trudno sprzedawalne lub nieprzedstawiające żadnej wartości zbywczej.

Wyłączeniom poświęciłem osobny wpis, z którym możesz się zapoznać TUTAJ.

Ogłaszając upadłość konsumencką dłużnik, otrzymuje „drugą szansę”. Będzie on mógł rozpocząć drugie życie bez długów i nie musi się już ukrywać się z dochodami przed komornikiem.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.