Giełda i podatki. Co musisz wiedzieć?


Giełda i podatki – wszystko, co musisz wiedzieć. 19% podatku od zysków kapitałowych, rozliczanie strat, terminy płatności. Dowiedz się, jak rozliczyć podatek od zysków giełdowych i uniknąć błędów.

Giełda i podatki - wszystko, co musisz wiedzieć
Giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje, obligacje, opcje, kontrakty terminowe i inne instrumenty finansowe. Inwestowanie na giełdzie może być źródłem dużych zysków, ale wiąże się również z ryzykiem.
Jednym z najważniejszych aspektów inwestowania na giełdzie jest znajomość przepisów podatkowych. W Polsce od zysków kapitałowych, czyli zysków uzyskanych ze sprzedaży akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych itp., pobierany jest podatek w wysokości 19%.

Giełda i podatki – obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży instrumentu finansowego, a nie w momencie jego nabycia. Oznacza to, że jeśli kupiłeś akcje w 2022 roku i sprzedałeś je w 2023 roku, to podatek od zysków kapitałowych zapłacisz w 2023 roku.

Jeśli w danym roku kalendarzowym uzyskałeś zysk kapitałowy z więcej niż 10 transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, to masz obowiązek złożyć deklarację PIT-38. Deklarację tę należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia instrumentu finansowego. Jeśli cena sprzedaży jest wyższa niż cena nabycia, to mamy do czynienia z zyskiem kapitałowym. Jeśli cena sprzedaży jest niższa niż cena nabycia, to mamy do czynienia ze stratą kapitałową.

Koszt uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się koszty bezpośrednio związane z nabyciem instrumentu finansowego, takie jak prowizje maklerskie, koszty notarialne, koszty wyceny itp.

Zwolnienie z podatku

Z podatku od zysków kapitałowych zwolnione są m.in.:

 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które nie były przedmiotem podziału majątku likwidowanej spółki,
 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które nie były przedmiotem aportu do innej spółki,
 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które nie były przedmiotem darowizny,
 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które nie były przedmiotem spadku,
 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które nie były przedmiotem zbycia w drodze egzekucji,
 • dochody z tytułu sprzedaży akcji w spółkach notowanych na giełdzie, które były przedmiotem zbycia w drodze egzekucji, pod warunkiem że od dnia nabycia akcji do dnia ich zbycia upłynęło co najmniej 6 lat.

Rozliczenie podatku

Podatek od zysków kapitałowych należy zapłacić w terminie do 20 sierpnia roku następującego po roku podatkowym. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • wpłacając podatek w pełnej kwocie w terminie do 20 sierpnia,
 • wpłacając podatek w ratach, w terminie do: 20 sierpnia, 20 września, 20 października i 20 listopada.

Opłatę ratalną można ubiegać się, jeśli uzyskany zysk kapitałowy nie przekracza 100 000 zł.

Podatki na giełdzie w Polsce

Podatek od zysków kapitałowych
Jednym z kluczowych podatków dotykających inwestorów na giełdzie jest podatek od zysków kapitałowych. Zyski uzyskane z transakcji z papierami wartościowymi podlegają opodatkowaniu. W Polsce obowiązuje podatek w wysokości 19% od zysków kapitałowych. Ważne jest zaznaczenie, że istnieje limit zwolnienia z podatku dla osób fizycznych, którzy nie przekroczyli określonej liczby transakcji w danym roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Inwestorzy indywidualni, którzy osiągają dochody z transakcji na giełdzie, są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Skala podatkowa obejmuje kilka stawek, a wysokość podatku zależy od dochodu osiągniętego przez inwestora.

Podatek od dywidend
Osoby otrzymujące dywidendy z inwestycji na giełdzie również podlegają opodatkowaniu. W Polsce obowiązuje 19-procentowa stawka podatku od dywidend.

Ulgi podatkowe
Polskie prawo podatkowe przewiduje pewne ulgi podatkowe dla inwestorów. Jedną z nich jest możliwość odliczenia strat kapitałowych od zysków kapitałowych w określonych warunkach.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie może być źródłem dużych zysków, ale wiąże się również z ryzykiem. Przed rozpoczęciem inwestowania należy zapoznać się z przepisami podatkowymi, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Niemniej mam nadzieję, że we wpisie tym przybliżyłem Ci nieco temat taki jak giełda i podatki z nią związane.

Dodatkowe informacje

 1. Inwestując na giełdzie, warto pamiętać o możliwości stosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Ulgę tę można odliczyć od podatku dochodowego, jeśli uzyskałeś dochód z tytułu sprzedaży akcji w spółce notowanej na giełdzie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 2. Jeśli inwestujesz w zagraniczne fundusze inwestycyjne, to należy pamiętać, że od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych pobierany jest podatek w wysokości 19%.
 3. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym Polski, ale przebywasz za granicą, to nadal masz obowiązek rozliczyć się z podatku dochodowego od zysków kapitałowych uzyskanych na giełdzie.
 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.