Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack 1


Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack – Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty! Jak ustalił urząd, Bank stosował misselling, czyli oferował Klientom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb.

Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack
Już w sierpniu 2019r roku Urząd wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy Klientów, wprowadzając ich w błąd przy oferowaniu obligacji GetBack.

03.02.2020 UOKiK potwierdził kolejne zarzuty i wydał kolejną decyzję wobec Idea Banku, stwierdzając stosowanie tzw. missellingu.

Idea Bank proponował swoim klientom produkty wysokiego ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom. Niedozwoloną praktykę misselingu potwierdził zebrany materiał dowodowy, w tym setki skarg konsumentów. Obligacje korporacyjne były oferowane nawet tym klientom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a swoje oszczędności trzymali na lokatach bankowych. Działanie jest tym bardziej naganne, że poszkodowanymi są również osoby starsze – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack, gdyż nie powinien oferować im obligacji korporacyjnych.

Według Urzędu bez cienia wątpliwości pozostaje fakt, że Idea Bank nie powinien oferować Klientom obligacji korporacyjnych. Potwierdziły to zebrane podczas prowadzonego postępowania dowody oraz materiały zdobyte w trakcie kontroli.

Ze strony Idea Bank – który jako bank powinien być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego – zabrakło rzetelnego dopasowania oferowanego produktu do potrzeb klienta, w tym indywidualnego profilu ryzyka – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Banki będące podmiotami profesjonalnymi ponoszą szczególną odpowiedzialność za konsumentów, których środki finansowe stanowią fundament ich istnienia – działalność ta wymaga zachowania absolutnie najwyższych standardów etycznych – dodaje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Skargi Klientów na działania Idea Bank

Klienci skarżyli się przykładowo, że:

Doradca zaproponował mi przeniesienie środków finansowych z lokaty, bez utraty odsetek, na inną korzystną formę lokowania kapitału, z wyższym oprocentowaniem. Zaznaczam, że nie byłam zainteresowana ryzykownymi ruchami i zaoszczędzone środki miały być wsparciem mojego budżetu w czasie emerytury. W momencie zakupu miałam 61 lat i nie miałam najmniejszego zamiaru ryzykować. Podkreślałam w rozmowie z doradcą, że nie jestem biznesmenem, lecz pracownikiem na etacie u kresu kariery zawodowej i nie będę mogła odrobić tej kwoty, gdyby istniało jakieś niebezpieczeństwo utraty środków. Doradca jednak zapewniał, że takie niebezpieczeństwo nie istnieje.

Idea Bank wykorzystywał niewiedzę Klientów

UOKiK ustalił, że bank winien znać i wziąć pod uwagę preferencje inwestycyjne Klientów, którym proponował obligacje. Powinien to robić na podstawie posiadanej historii uruchomionych w banku produktów lub na podstawie informacji przekazywanych przez Konsumentów doradcom. Jednakże Bank, zamiast prezentować ofertę odpowiadającą potrzebom Klientów, wykorzystywał ich niewiedzę, sprzedając im ryzykowny produkt inwestycyjny, jakim są obligacje korporacyjne.

Rekompensata dla poszkodowanych – Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack

Wydana przez Urząd decyzja nałożyła na Idea Bank obowiązek wypłaty rekompensat Klientom, którzy zakupili za pośrednictwem banku obligacje Getback. Decyzja precyzyjnie określa zasady obliczania wysokości zwracanych środków. Wzorzec przyjęty przez UOKiK ustala, że każdy obligatariusz, który złoży wniosek, dostanie rekompensatę w wysokości 20% zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. Za tyle Konsumenci musieli kupić obligacje GetBack w ramach jednej emisji, żeby wziąć w niej udział. W sytuacji takiej rekompensata należna Klientowi wobec zastosowanego przez bank misselingu wyniesie 10 000 zł.

Decyzja ta nakłada na bank obowiązek wypłaty rekompensaty, która będzie przynajmniej częściowym wyrównaniem szkody, jaką ponieśli obligatariusze.

Decyzja prezesa UOKiK jest przede wszystkim krokiem, który ułatwi poszkodowanym Klientom dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej i żądania wypłaty wszystkich zainwestowanych środków. Wszystkie ustalenia i zebrane materiały w obu decyzjach będą pomocne dla sądów w wydawaniu wyroków w tych sprawach.

Obowiązek informacyjny nałożony na Idea Bank

Bank musi poinformować o rozstrzygnięciu prezesa UOKiK, zamieszczając na swojej stronie internetowej oświadczenie o treści określonej w decyzji. Prócz tego każdy poszkodowany musi otrzymać informację listownie. Prezes UOKiK nakazał bankowi wypłatę rekompensaty w terminie 1 miesiąca od otrzymania od konsumenta stosownego wniosku. Dokładne terminy wskazane są w decyzji, która nie jest prawomocna i Idea Bank może się od niej odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Ważne informacje dla poszkodowanych przez Idea Bank

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez Idea Bank ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia Urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem Klientów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Ponadto przy składaniu reklamacji Klienci mogą się powołać na decyzję UOKiK.

Każdy obligatariusz, który czuje się wprowadzony w błąd przez Idea Bank przy oferowaniu obligacji GetBack (praktyka stwierdzona decyzję częściową nr RBG-13/2019), może dochodzić roszczeń w oparciu m.in. o art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Może żądać usunięcia skutków praktyki lub naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. W takim przypadku – zgodnie z art. 13 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jego działanie nie wprowadzało klienta w błąd. Szczegółowych informacji w tym zakresie mogą udzielić miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Ponadto, każdy Konsument, który toczy spór sądowy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w swojej indywidualnej sprawie przez prezesa UOKiK lub Rzecznika Finansowego.

Pomoc dla Konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90

Źródło: Uokik.gov.pl

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack

  • maria

    Żeby to tylko banki oszukiwały i żerowały na klientach i ich niewiedzy, czy nieznajomości finansów. Numerem popisowym banków i mega wałkiem były kredyty we frankach ale są i lepsi od banków. Dlaczego nikt się nie przyjrzy firmom pożyczkowym? Przecież to lichwa i jeden wielki wałek! Z tym też UOKIK powinien zrobić porządek!