Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy?


Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy? Czy brak pieniędzy i majątku, oznacza skrócenie procedur i umorzenie długów bez utraty majątku?
Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy?

Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy?

Standardowo od złożenia wniosku o upadłość do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mija zazwyczaj od miesiąca do trzech miesięcy. Jednakże złożenie tego wniosku jest zaledwie początkiem drogi zmierzającej do zakończenia całości postępowania upadłościowego.

Następnie sąd wyznacza syndyka, który działa na kolejnych etapach postępowania. Przygotowuje on spis wierzycieli, wobec których jesteś zadłużony. Twój majątek w całości trafi pod zarząd syndyka, który dokona sprzedaży poszczególnych jego składników i z uzyskanych kwot będzie spłacał wierzycieli.

Majątek podlegający likwidacji (sprzedaży)

Na początku muszę zaznaczyć, że należy rozróżnić dwa rodzaje majątku:

  • wartościowy – to np. dom, mieszkanie, drogi samochód, dzieła sztuki itp.
  • trudno zbywalny i/lub nieposiadający większej wartości zbywczej – to jest. np. samochód o wartości poniżej 10.000 zł, pralka, lodówka, czy kilkuletni telewizor.

Tylko wartościowe składniki majątku będą podlegały likwidacji poprzez sprzedaż.

Więcej o tym, czego nie spienięży syndyk piszę 👉 TUTAJ.

Upadłość konsumencka bez majątku

Brak majątku nie stanowi przeszkody w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli go nie posiadasz i syndyk nie będzie miał co spieniężyć, to ten etap zostanie pominięty. Postępowanie upadłościowe zostanie skrócone, natomiast niezaspokojeni wierzyciele zostaną ujęci planie spłaty. Pamiętaj jednak, że jeżeli osiągasz jakiekolwiek dochody, syndyk może przeznaczyć część Twojego wynagrodzenia na spłatę wierzycieli.

Upadłość konsumencka bez pieniędzy

W sytuacji kiedy nie masz żadnego majątku i nie osiągasz żadnych dochodów lub niskie, sąd przeprowadzi ostatni etap postępowania upadłościowego, czyli sporządzi plan spłaty wierzycieli.

Umorzenie wszystkich zobowiązań

Po sporządzeniu planu spłaty wierzycieli sąd określi, jakie są Twoje szanse, na spłatę wierzycieli w przyszłości. Sąd ustali też, w jakiej części byłoby to ewentualnie możliwe.
Umorzenie wszystkich Twoich zobowiązań zostanie przeprowadzone jeżeli Twoja sytuacja będzie wskazywała na to, że w przyszłości nie będziesz w stanie dokonywać w żaden sposób spłaty wierzycieli.

Żeby uzyskać umorzenie planu spłaty wierzycieli musisz złożyć stosowny wniosek o to umorzenie wraz z załącznikami.

Brak pieniędzy i majątku, to skrócenie procedur

Przy braku majątku postępowanie upadłościowe będzie dużo krótsze, ponieważ pominięte zostaną czynności syndyka związane z jego likwidacja (sprzedaż jego składników). Ewentualnie na częściowe zaspokojenie wierzycieli zostaną przeznaczone tylko Twoje dochody, o ile ich wysokość na to pozwala. W takiej sytuacji całe postępowanie upadłościowe będzie trwało mniej więcej około roku.

Brak pieniędzy i majątku a umorzenie długów

To bardzo ważna informacja dla Ciebie! Brak majątku zwiększa także Twoje szanse na umorzenie całości lub dużej części długów.

Upadłość konsumenta za darmo

1. Opłata za wniosek.
Brak majątku i pieniędzy wpływa także na wysokość kosztów postępowania upadłościowego. Składając wniosek, musisz uiścić w sądzie opłatę w wysokości 30 zł od wniosku. Jednakże w przypadku kiedy nie masz dochodów lub są one niskie, możesz złożyć wniosek o zwolnienie z tego kosztu. Wniosek ten wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach, powinien w tej sytuacji być załącznikiem do wniosku o ogłoszenie upadłości.

2. Koszty postępowania upadłościowego.
Kolejnymi kosztami, które ponosisz, są koszty postępowania sądowego, a w tym wynagrodzenie syndyka. Zwykle koszty te pokrywane są ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika. Jeżeli natomiast nie posiadasz majątku, to pokryje je Skarb Państwa.
Koszty postępowania będą uwzględnione w planie spłacie wierzycieli, o ile sąd uzna, że będziesz w stanie choćby w części spłacić swoje długi. Natomiast w sytuacji kiedy sąd umorzy Twoje zobowiązania i odstąpi od ustalania planu spłaty, to koszty postępowania również zostaną umorzone.

Upadłość konsumencka bez utraty majątku

Brak majątku znacznie zmniejsza koszty postępowania upadłościowego oraz w może doprowadzić do ich całkowitego umorzenia. Jeżeli nie masz majątku, to niemożliwe będzie zaspokojenie z niego wierzycieli. W tej sytuacji postępowanie upadłościowe zostanie zakończone bez utraty jakiegokolwiek składnika Twojego majątku.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.