Jak się przygotować do upadłości konsumenckiej


Pomimo że upadłość jest szansą na wyjście ze spirali zadłużenia, to przed jej ogłoszeniem głównie powstrzymuje fakt, że nikt nie wie jak się przygotować do upadłości konsumenckiej. Kolejnym czynnikiem, który powstrzymuje przed oddłużeniem tą drogą, jest to, że upadłość konsumencka przez większość osób jest kojarzona negatywnie i traktowana jako odium.

Jak się przygotować do upadłości konsumenckiej?

Od czasu wprowadzenia możliwości ogłaszania bankructwa z każdym rokiem rosła liczba tego typu spraw. Przyczyniały się do tego kolejne nowelizacje prawa upadłościowego, a obecnie w dużej mierze pandemia COVID -19.

Jak się przygotować do upadłości konsumenckiej i od czego zacząć?

Odpowiednie przygotowanie się do upadłości konsumenckiej jest kluczowe dla uzyskania całkowitego umorzenia długów bez wyznaczania planu wierzycieli. To wymaga przygotowania dokumentów w sposób niepozostawiający dla sądu wątpliwości, że dłużnik jest w trudnej sytuacji i nie ma żadnej zdolności do spłaty długów. Informacje, które umieścisz w swoim wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności posiadany majątek i liczba wierzycieli, zadecydują o tym, czy sprawa będzie prowadzona w trybie uproszczony, czy normalnym. Będzie to również bardzo ważne dla wyznaczenia planu spłaty wierzycieli lub jego umorzenia. Dowiedz się zatem, jak się przygotować do upadłości konsumenckiej.

Przedstawię w chronologicznym porządku czynności, które należy wykonać oraz jakie dokumenty i informacje trzeba przygotować:

 1. Przede wszystkim należy zapoznać się z minusami ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które opisuję TUTAJ.
 2. Ustalić/potwierdzić stan niewypłacalności. Sąd ogłosi upadłość jedynie w stosunku do osoby, która jest niewypłacalna. Niewypłacalność, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe, to stan, w którym dana osoba nie spłaca swoich długów (a przynajmniej jednego) przez okres co najmniej 3 miesięcy. Stan niewypłacalności musi przy tym mieć charakter trwały. Dlatego należy zacząć od dokładnej analizy stanu swoich finansów.
 3. Przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Przyczyny te nie mają znaczenia dla samego ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale mają olbrzymie znaczenie dla późniejszego etapu sprawy tj. ustalenia lub umorzenia planu spłaty wierzycieli. Najlepiej zatem jeżeli zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, gorzej natomiast jest jeżeli w znacznej mierze przyczynił się on do ich powstania.
 4. Aktualny i zupełny wykaz majątku. Należy spisać posiadany majątek, jak np. nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach oraz inne prawa majątkowe z szacunkowym określeniem ich wartości, oraz uwzględnieniem, czy dany składnik majątku służy codziennemu życiu. Większa część składników majątkowych w czasie postępowania wejdzie w skład masy upadłościowej i zostanie sprzedana przez syndyka, który z pozyskanych w ten sposób funduszy będzie, chociaż w części zaspokajał wierzycieli. Nie zostaną spieniężone tylko rzeczy osobiste, przedmioty użytku codziennego, rzeczy trudno zbywalne, czy też o znikomej wartości zbywczej. Sporządzając taki spis, należy się skupić na rzeczach wartościowych.
  Trzeba też wskazać wszystkie miejsca, w których znajduje się majątek wykazany w powyższym spisie.
 5. Informacje o uzyskiwanych dochodach. Musisz przygotować do wniosku dokumenty dotyczące wysokość osiągniętych przychodów w ostatnich sześciu miesiącach (brutto lub netto). W przypadku stosunku pracy będzie to zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Jeżeli natomiast prowadziłeś działalność gospodarczą to będzie potrzebna księga przychodów i rozchodów i zawiadomienie o zakończeniu działalności.
 6. Informacje o ponoszonych comiesięcznie wydatkach. Musisz podsumować koszty, które ponosisz na trzymanie siebie oraz najbliższych za okres ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Koszty te to np.: czynsz i/lub rata kredytu mieszkaniowego, żywność, ubrania, opłaty, zakupy chemii i inne. Jeżeli będziesz miał problem z ich ustaleniem, to przejrzyj wyciąg z konta bankowego i karty kredytowej.
 7. Informacja o wierzycielach i zadłużeniach. Musisz sporządzić spis swoich wierzycieli oraz ich wierzytelności. Chodzi tutaj o wszystkie Twoje zadłużenia, a w tym te, które jeszcze spłacasz i są niewypowiedziane. Wysokość wierzytelności jeżeli nie masz dokumentów ją potwierdzających, podajesz szacunkowo.
 8. Wykaz wierzytelności spornych. Są to zadłużenia, których istnienie, kwestionujesz w całości lub w części. Jeżeli będziesz kwestionował w części, to musisz podać zakres, w jaki to robisz.
 9. Spis własnych dłużników. O ile ktoś jest Ci winien pieniądze, to musisz tę osobę umieścić w spisie, podając wysokość przysługującej Ci wierzytelności.
 10. Listę zabezpieczeń ustanowionych na Twoim majątku.
 11. Informacje o wszystkich czynnościach prawnych dokonywanych przez Ciebie przed dniem złożenia wniosku (w okresie dwunastu miesięcy), których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza dziesięć tysięcy złotych. Chodzi tutaj o czynności takie, jak np. zakup, sprzedaż albo zawarcie umowy darowizny. Jest to wymagane przez sąd celem ustalenia, czy upadający nie wyzbył się majątku w przeddzień złożenia wniosku o upadłość. Czynności prawne dokonane w tym czasie mogą zostać uznane za bezskuteczne, a składnik majątku, którego one dotyczyły, wejdzie do masy upadłości.

Jak się zachowywać przed ogłoszeniem bankructwa?

Dla sądu upadłościowego bardzo istotna jest wiarygodność dłużnika, dlatego warto postępować tak, aby Cię za takiego uznano.

Pożądane działania to:

 • przygotowanie wymienionych powyżej informacji,
 • zwrócić się od banków o informacje i/lub dokumentację dotyczącą zadłużenia i jego wysokości,
 • wystąpić o raport BIK i dołączyć go do wniosku jako załącznik,
 • nie unikać kontaktu z wierzycielami, zbierać każde pismo, które oni wyślą i nie działać konfliktowo.

Dziękuję za przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że już wiesz jak się przygotować do upadłości konsumenckiej i tekst ten okazał się on dla Ciebie pomocny.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.