Jak założyć spółkę cywilną – rejestracja s.c. krok po kroku


W tym wpisie dowiesz się,  jak założyć spółkę cywilną. Opiszę rejestrację spółki cywilnej krok po kroku, a także podam jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty są do tego wymagane.

Jak założyć spółkę cywilną - rejestracja S.C. krok po kroku

Jak założyć spółkę cywilną?

Założenie spółki cywilnej w Polsce wiąże się z pewnymi formalnościami i procedurami. Poniżej znajdziesz ogólny przewodnik, jednak zalecam skonsultowanie się z profesjonalistą, takim jak księgowy lub prawnik, aby uzyskać bardziej szczegółowe i dostosowane do Twojej sytuacji informacje.

Warunki założenia spółki cywilnej

Aby założyć spółkę cywilną, należy spełnić następujące warunki:

 • Minimum dwóch wspólników – spółka cywilna może być utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne.
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej – wspólnikami spółki cywilnej mogą być wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Zdolność do czynności prawnych – wspólnikami spółki cywilnej mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Niekaralność – wspólnikami spółki cywilnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jeżeli przestępstwo to popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a korzyść ta lub jej obietnica albo narażenie na szkodę majątkową, lub osobistą osoby pokrzywdzonej była bezpośrednim motywem działania sprawcy.

Rejestracja spółki cywilnej krok po kroku

1. Rejestracja działalności gospodarczej przez każdego wspólnika

Pierwszym krokiem do założenia spółki cywilnej jest rejestracja działalności gospodarczej przez każdego ze wspólników. W przypadku osób fizycznych rejestracja odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku osób prawnych rejestracja odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wymagane dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG:

 • wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1);
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania;
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej.

Wymagane dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej w KRS:

 • akt założycielski;
 • statut;
 • umowa spółki cywilnej;
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej dokumenty.

2. Sporządzenie umowy spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej jest podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania spółki. Powinna ona być sporządzona w formie pisemnej, a w przypadku wniesienia do spółki nieruchomości, w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę spółki;
 • siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wkłady wniesione przez wspólników;
 • zasady podziału zysków i strat;
 • zasady zarządzania spółką;
 • zasady rozwiązania spółki.

3. Uzyskanie numeru REGON

Numer REGON jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny. Wniosek o nadanie numeru REGON można złożyć online na stronie GUS lub osobiście w siedzibie GUS.

Wymagane dokumenty do uzyskania numeru REGON:

 • wniosek o nadanie numeru REGON;
 • potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS.

4. Zgłoszenie spółki do ZUS i urzędu skarbowego

Spółka cywilna jest zobowiązana do zgłoszenia się do ZUS i urzędu skarbowego. Zgłoszenie do ZUS powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie do urzędu skarbowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia spółki do ZUS:

 • formularz ZUS ZUA;
 • formularz ZUS ZZA;
 • umowa spółki cywilnej.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia spółki do urzędu skarbowego:

 • formularz NIP-2;
 • umowa spółki cywilnej.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wiesz już jak założyć spółkę cywilną. Sama rejestracja spółki cywilnej jest stosunkowo prostym procesem. Wymaga natomiast od wspólników dopełnienia kilku formalności. Dlatego warto przed założeniem spółki zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady funkcjonowania spółek cywilnych.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.