Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości?


Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Dowiedz się kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta.

Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości
Sąd może odmówić oddłużenia upadłego przy zaistnieniu określonych okoliczności. Do niedawna okoliczności te sąd ustalał na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości. Ich wystąpienie powodowało oddalenie wniosku. Teraz jednak ich ustalenie odbywa się na dalszym etapie postępowania. Obecnie samo wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie oznacza automatycznego oddłużenia. Żeby zobowiązania zostały umorzone, upadły musi wykazać się tzw. uczciwością płatniczą.

Oceniając uczciwość płatniczą upadającego i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej, sąd bada ją, na podstawie dokumentów i zeznań upadającego. Sąd ustala czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek, której spełnienie spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem takiego działania jest uniknięcie oddłużenia dłużników, bez względu na przyczynę, gdyż mogłoby wpływać na szerzenie negatywnych postaw i braku odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli:

  1. Upadający podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane.
  2. W czasie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem.
  3. Upadający doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Chodzi tu na przykład o zaciągnięcie pożyczki z zamiarem jej niespłacenia, czy doprowadzenie swoim zachowaniem do zmniejszenia wypłacanego wynagrodzenia za pracę.
  4. Konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił.
  5. W stosunku do upadającego prowadzono już postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z przyczyn innych niż na wniosek konsumenta. Na przykład w czasie wcześniejszego postępowania uchybił swoim obowiązkom, zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania.
  6. W stosunku do konsumenta we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty, gdyż nie wykonywał on planu spłaty, nie składał sprawozdań, czy zatajał źródła dochodu.
  7. Czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Odstępstwa od reguły

W wyjątkowych okolicznościach, które są uzasadnione względami słuszności i zasadami humanitaryzmu, jak np. w przypadku ciężkiej choroby lub kalectwa, sąd może ogłosić upadłość pomimo wystąpienia negatywnych przesłanek. Jednakże zaistnienie tych wyjątkowych sytuacji trzeba jasno i rzetelnie przedstawić oraz potwierdzić niezbitymi dowodami.

Dlatego przygotowując wniosek, musisz zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. Jeżeli natomiast zachodzą, to należy je bardzo szczegółowo opisać i udokumentować.

Pamiętaj, że przysługuje Ci zażalenie zarówno na decyzję sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i wydanie postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.