Konsekwencje upadłości konsumenckiej


Konsekwencje upadłości konsumenckiej dla dłużnika i jego majątku. Poznaj najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Może myć wiele przyczyn, z powodu których nie jesteś w stanie spłacać swoich zadłużeń. Ciężka choroba, utrata pracy, złe inwestycje. Jest jednak sposób, aby pozbyć się długów i odzyskać stabilność finansową. Możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak zanim zdecydujesz się na nią, sprawdź, jakie konsekwencje poniesiesz ogłaszając upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo ważne konsekwencje zarówno dla dłużnika, jak i jego majątku. Rozważając upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich:

1. Zyskujesz całkowite oddłużenie

Ideą przewodnią upadłości oraz głównym skutkiem i konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby upadłej. Po zakończeniu postępowania upadłościowego były dłużnik na zupełnie czyste konto. Nie obciążają go już żadne zobowiązania wobec wierzycieli.

W toku postępowania upadłościowego sąd może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym umorzeniu długów. Całkowite umorzenie długów jest możliwe w sytuacji, kiedy nie posiadasz żadnego majątku, a przynajmniej takiego o większej wartości zbywczej (pisze o tym więcej tutaj: Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej).

W sytuacji, kiedy masz majątek, z którego możesz spłacić długi, sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty jest ustalany w ratach, których wysokość będzie uzależniona od możliwości finansowych upadającego.

Musisz jednak pamiętać, że są długi, które zgodnie z prawem nie podlegają umorzeniu. Dlatego skutkiem upadłości konsumenckiej nie może być umorzenie:

  • długów, które są wynikiem postępowania karnego,
  • alimentów,
  • rent i obowiązków naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci,
  • zobowiązań, które dłużnik celowo zataił w postępowaniu upadłościowym.

Pisze o tym więcej we wpisie:

2. Ustają wszystkie postępowania komornicze oraz sądowe o zapłatę

Jeżeli komornik prowadzi w stosunku do Ciebie egzekucję lub toczą się przeciwko Tobie sądowe postępowania o zapłatę, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiesza je wszystkie. W tej sytuacji komornik musi umorzyć egzekucję długów. Ponadto w trakcie postępowania upadłościowego nie może zostać wszczęte żadne nowe postępowanie egzekucyjne.

Wszystkie zobowiązania i długi, które nie zostaną zaspokojone w czasie postępowania upadłościowego, nie mogą być dochodzone ponownie przez wierzycieli.

Zatem upadłość jest ostatecznym uwolnieniem się od długów.

3. Twoje zadłużenie przestaje rosnąć

W momencie ogłoszenia upadłości przestają być naliczane odsetki od długów (przeterminowanych zobowiązań). Dotyczy to zarówno odsetek kapitałowych, jak i odsetek karnych za opóźnienia w płatnościach. Dzięki temu Twoje zadłużenie już się nie zwiększa.

Należy jednak pamiętać, że wyjątek stanowią odsetki kapitałowe od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Jeśli masz kredyt hipoteczny, to będziesz musiał spłacić odsetki kapitałowe. Jednakże w sytuacji, kiedy syndyk sprzeda Twoją nieruchomość zabezpieczoną hipoteką, a środki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczą na pokrycie odsetek kapitałowych od kredytu, to zostaną one umorzone.

4. Syndyk przejmie kontrolę i zarząd nad Twoim majątkiem

To kolejna istotna konsekwencja ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla majątku i dłużnika.

4.1. Majątek przechodzi w masę upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości niemalże cały Twój majątek stanie się tzw. masą upadłości. Jest ona zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Oznacza to, że od tego czasu nie możesz swobodnie rozporządzać swoim majątkiem i np. sprzedać samochodu. Masa ta następnie zostanie spieniężona, a uzyskane w ten sposób środki są przeznaczone na spłatę zobowiązań oraz kosztów postępowania upadłościowego.

4.2. Wydanie syndykowi majątku, dotyczącej go dokumentacji oraz korespondencji. Masz obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały Swój majątek, dokumentację dotyczącą tegoż majątku i wszelkich rozliczeń z nim związanych oraz korespondencję.

4.3. Inwentaryzacja i licytacja majątku. Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku wchodzącego do masy upadłości, a następnie przystępuje do jego sprzedaży w drodze licytacji. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty pierwszej potrzeby niezbędne do codziennego funkcjonowania i są one wyłączone spod egzekucji. Chodzi tu o przedmioty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego i wykonywania pracy. Syndyk będzie sprzedawał tylko wartościowe przedmioty, takie jak: nieruchomości, samochody, czy wartościowy sprzęt RTV i AGD.

Syndyk jest zobowiązany przekazać Ci część środków uzyskanych z licytacji majątku. Chodzi tu o kwotę pozwalająca na wynajem nowego mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

5. Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka

W skład masy upadłości wchodzi również Twoje wynagrodzenie za pracę, emeryturę/rentę lub dochód z wynajmu w części niepodlegającej zajęciu. Jego zajęta część będzie przeznaczona na spłatę wierzycieli.

Syndyk ma prawo zająć wynagrodzenie maksymalnie do 50% jego wysokości. Jeżeli masz zobowiązania alimentacyjne, to zajęciu będzie podlegało 60% dochodu.

Niemniej jednak syndyk musi Ci pozostawić z wynagrodzenia kwotę, która zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby życiowe, jak np. koszty wynajmu mieszkania, leczenia, czy dojazdu do pracy.

6. Tracisz częściowo kontrolę na Swoimi finansami

Konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej, którą musisz ponieść, są także ograniczenia związane z zarządzaniem swoimi finansami.

Wraz z ogłoszeniem upadłości będziesz mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, takie jak zakupy żywności, środków czystości itp.

Po ogłoszeniu upadłości wszystkie podejmowane przez Ciebie działania mogą mieć wpływ na decyzję
sądu i doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego. Działaniem takim może być np. bezpodstawne zwolnienie się z pracy. Nie możesz czynić kroków, które zwiększyłyby Twoje zadłużenie i utrudniły spłatę wierzycieli.

7. Natychmiastowa wymagalność wszystkich zobowiązań

Wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne, czyli natychmiastowo płatne stają się wszystkie Twoje zobowiązania, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. Przykładowo zaciągnięty kredyt, nawet jeśli jest terminowo spłacany, będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości. Nie obawiaj się tego jednak, gdyż zajmie się tym syndyk i zobowiązania tego typu zostaną zaspokojone ze sprzedaży majątku. Natomiast w części, która nie zostanie zaspokojona, zostaną umorzone.

8. Majątek małżonka wchodzi do masy upadłościowej

Jeżeli masz wspólnotę majątkową, to majątek współmałżonka również wejdzie w skład masy upadłości i zostanie spieniężony oraz przeznaczony na spłatę wierzycieli. Sytuacja ta ma miejsce, nawet kiedy współmałżonek nie ogłasza upadłości. Przy upadłości z mocy prawa pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a wspólność majątkowa powraca po zakończeniu postępowania upadłościowego.

9. Brak możliwości otrzymania kredytu

Konsekwencje upadłości konsumenckiej dotyczą również kwestii zaciągania zobowiązań już po oddłużeniu. Musisz wiedzieć, że część banków może odmówić Ci przyznania kredytu. Wynika to z faktu, że informacja o Twojej sytuacji jako dłużnika zostaje umieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto informacje o ogłoszeniu upadłości są widoczne również w Biurze Informacji Kredytowej przez czas 10 lat od dnia jej ogłoszenia.

Czy warto ogłosić bankructwo i ponieść skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź jest niezwykle trudna. Co prawda ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest świetnym sposobem, na pozbycie się wszystkich długów, jednak wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego warto przeanalizować swoją sytuację i skonsultować ją ze specjalistą, by przeprowadzić ewentualne postępowanie upadłościowe tak, żeby uzyskać jak najlepsze warunki oddłużenia.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.