Koszt upadłości konsumenckiej


Poznaj koszt upadłości konsumenckiej – sprawdź wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym oraz koszt złożenia pisma lub środka odwoławczego.

Koszt upadłości konsumenckiej

Wraz z kolejnymi nowelizacjami prawo upadłościowe ewoluuje w kierunku oddłużenia osób niewypłacalnych. Z każdą nowelizacją eliminowane są kolejne ograniczenia formalne dla ogłoszenia upadłości.

Do niedawna niemożliwe było ogłoszenie upadłości przez osobę nieposiadającą pieniędzy na uiszczenie opłaty sądowej od wniosku. Była to sytuacja patologiczna, ponieważ instytucja upadłości, skierowana jest właśnie do osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie posiadają środków pieniężnych na regulowanie Swoich zobowiązań. Problem ten został rozwiązany z kolejnymi nowelizacjami.

Zwolnienie od kosztów sądowych jest dość obszernym zagadnieniem, które poruszę w odrębnym wpisie.

Poniżej znajdziesz wykaz tzw. kosztów sądowych. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na wsparcie adwokata, to będzie się to wiązało z kolejnymi sporymi kosztami, które opisuję TUTAJ.

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Rodzaj pisma wszczynającego postępowanie

lub środka odwoławczego

Wysokość opłaty

Wniosek o ogłoszenie upadłości (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

1.000 zł

Wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1.000 zł

Wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

30 zł

Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

200 zł

Wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

Zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

Sprzeciw oraz zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu

piąta część opłaty stosunkowej

Zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

100 zł

Wniosek o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

Wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

Apelacja od postanowienia o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub o oddaleniu wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

Zażalenie na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności

30 zł

Pozew o wyłączenie z masy upadłości i apelacja od wyroku w tym przedmiocie

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Przepisy szczególne dotyczące udostępniania akt upadłościowych

Zgodnie z art. 228 prawa upadłościowego i naprawczego  akta sądowe postępowań upadłościowych (wyłącznie po ogłoszeniu upadłości) są dostępne w sekretariacie sądu dla uczestników postępowania oraz dla każdego, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogą sporządzać i otrzymywać z akt odpisy i wyciągi.

Zgodnie z art. 266 prawa upadłościowego i naprawczego   wierzyciel może żądać zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności. Na zarządzenie sędziego-komisarza sekretarz sądowy wydaje dokumenty z zaznaczeniem na nich, w jakiej sumie wierzytelność została uznana.

Źródło: olsztyn.sr.gov.pl

Koszt przeprowadzenia postępowania upadłościowego można znacznie ograniczyć, przeprowadzając je samemu. Temu właśnie służą przygotowane przeze mnie kursy upadłości.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.