Kto może ogłosić upadłość konsumencką?


Często spotykam się z pytaniami z waszej strony, o to kto może ogłosić upadłość konsumencką. Postaram się wam w tym wpisie odpowiedzieć na to pytanie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zacznijmy od tego, że upadłość konsumencką ogłosisz na nowych zasadach (od 2020 roku) dużo prościej niż przed ostatnią nowelizacją. Sąd przed ogłoszeniem upadłości nie weryfikuje już przyczyn Twojej niewypłacalności, a skupia się na dwóch innych podstawowych warunkach.

Zatem kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Może ją ogłosić osoba, która spełnia warunki takie jak:

  1. Zdolność upadłościowa – ma ją osoba posiadająca status konsumenta, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. Niewypłacalność – jest stanem, w którym straciłeś zdolność do wykonywania Swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalnym możesz być jeżeli nie jesteś w stanie wywiązać się nawet z jednego zobowiązania. Ponadto stajesz się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach Twoich zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Teraz upadłość ogłaszana jest niemalże automatycznie. Sąd po potwierdzeniu, czy spełniasz powyższe warunki, sprawdza, czy twój wniosek o upadłość jest poprawny z formalnego punktu widzenia itd. i ogłasza upadłość.

UWAGA! Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli spełniasz powyższe przesłanki i zostanie ogłoszona Twoja upadłość konsumencka, to nie będzie to oznaczało automatycznego oddłużenia. Ogłoszenie upadłości rozpoczyna drugi etap postępowania, który może zakończyć się odmową oddłużenia.

Negatywne przesłanki przemawiające za odrzuceniem wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (dotyczy przedsiębiorców),
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Ponadto sąd oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli podasz w nim dane, które będą niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że uchybienia nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi. Względami tymi zajmę się w kolejnym wpisie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką ponownie?

Jeżeli w stosunku do ciebie było prowadzone postępowanie upadłościowe, to możesz złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli po oddaleniu wcześniejszego wniosku pojawią się nowe okoliczności skutkujące zaistnieniem względów słuszności lub względów humanitarnych.

Kto absolutnie nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

O tym dowiesz się w innym wpisie, który znajdziesz TUTAJ.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.