Lendon Raty – pożyczka ratalna do 10 000 zł na 24 m-ce 1


Oferta Lendon Raty to pożyczka ratalna udzielana w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł na czas od 3 do 24 miesięcy. Dla nowych Klientów maksymalna kwota pierwszej pożyczki to 6 000 zł na 18 miesięcy. Żeby wziąć pożyczkę, należy mieć ukończone 21 lat, mieć regularne źródło dochodu i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. RRSO kształtuje się na średnim poziomie w stosunku do konkurencji i wynosi 104% (dla przykładu reprezentatywnego). Lendon Raty to wygoda, jasność i przejrzystość. Klient sam decyduje, jaka kwota pożyczki go interesuje i w ilu ratach chce ją spłacić. Z pożyczki można skorzystać wygodnie bez wychodzenia z domu, całkowicie przez internet.

Pożyczka Lendon Raty pod lupą

Pożyczka Lendon Raty pod lupą, czyli recenzja pożyczki, wymagane dokumenty, warunki, wady i zalety oraz opinie Klientów

Zastanawiasz się, jakie są warunki tej pożyczki oraz jakie wymagania muszą spełniać Klienci? Jakie są wymagane dokumenty oraz jaki jest koszt pożyczki Lendon Raty? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania. Wezmę pod lupę pożyczkę ratalną od Lendon Raty, prześwietlę udostępnioną dokumentację, sprawdzę warunki, zasady oraz koszty i dokładnie je przedstawię. Ustalę także wady i zalety tej oferty, które wypunktuję pod koniec artykułu. W komentarzach pod recenzją znajdziesz opinie Klientów o tej ofercie.
Lendon Raty pożyczka ratalna


Lendon Raty
Pożyczka ratalna przez internet:

 • udzielana w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł,
 • raty miesięczne na czas od 3 do nawet 24 miesięcy,
 • maksymalna kwota niedostępna za pierwszym razem,
 • dla nowych Klientów max kwota pożyczki to 6 000 zł na 18 miesięcy,
 • dla osób w wieku od 21 lat do 75 lat,
 • udzielana wyłącznie przez internet,
 • pożyczka na dowód,
 • prosty wniosek,
 • minimum formalności, szybka decyzja i przelew na konto,
 • RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 104%.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu Lendonraty.pl?

Serwis lendonraty.pl jest marką należącą do Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260.

Kto jest Pożyczkodawcą?

Pożyczkodawcą jest MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272758771, REGON 363682923.

Dlaczego warto skorzystać z tej ofert według Lendon Raty?

Cóż nie sądzę, żeby to były najważniejsze atuty jakiejkolwiek oferty, nie mówiąc nawet o tej (podsumowanie wad i zalet znajdziesz pod koniec artykułu). Są to według mnie najmniej ważne czynniki, którymi mógłby się kierować potencjalny Klient, wybierając ofertę. Takie jednak atuty firma akcentuje, zatem pozwolę je sobie przytoczyć.

Pożyczkodawca podkreśla, że warto skorzystać z tej oferty, ponieważ:

 1. Sam decydujesz, jaką kwotę chcesz pożyczyć i na ile rat rozłożyć spłatę.
 2. Wygodny dostęp przez całą dobę do Panelu Klienta, w którym są umieszczone wszystkie informacje dotyczące zaciągniętej pożyczki.
 3. O kolejnych terminach spłaty raty Klienci są informowani SMS-em.

To nie atuty a standard dostępny u wszystkich Pożyczkodawców…

Pożyczkodawca ma w swojej ofercie również pożyczkę krótkoterminową:

Dla kogo pożyczka ratalna w Lendon Raty?

Wymagania, które powinien spełnić Klient chcący skorzystać z pożyczki Lendon Raty, są następujące:

 • należy mieć ukończone 21 lat i nie więcej niż 75 lat,
 • trzeba posiadać numer PESEL,
 • mieć polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
 • posiadać regularne źródło dochodu,
 • ponadto należy zaakceptować ramową umowę pożyczki, umowę szczegółową, regulamin serwisu internetowego oraz wyrazić zgody wymagane na stronie formularza rejestracyjnego.

Podstawowe warunki pożyczki Lendon Raty

 1. Wypłata pożyczki. Środki są wysłane na uprzednio zweryfikowany rachunek bankowy Wnioskodawcy. Czas wpłynięcia przelewu na konto Wnioskodawcy jest zależny od sesji elixir jego banku.
 2. Weryfikacja dochodów. Lendon Raty zastrzega sobie prawo do wybiórczego zweryfikowania podanych przez Wnioskodawcę danych i wynagrodzenia u pracodawcy (nie w każdym przypadku).
 3. Pożyczka Lendon Raty jest okazjonalnie przygotowywana na specjalnych warunkach promocyjnych.
 4. Kolejna pożyczka, w trykacie spłaty bieżącej? Niestety nie jest to możliwe, ponieważ w jednym czasie można mieć tylko jedną pożyczkę.
 5. Kwota przyznanej pożyczki może być niższa od pierwotnie wnioskowanej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki Lendon Raty

Podstawowym i w zasadzie jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty. W wyjątkowych sytuacjach (np. podanie błędnych danych we wniosku) Klient może być poproszony o przesłanie zdjęcia lub skanu dowodu. W podobnej sytuacji Klient może być poproszony o udokumentowanie dochodu.

Pożyczka ratalna Lendon Raty w kilku krokach

W telegraficznym skrócie proces aplikacji wygląda następująco:

 • należy wybrać kwotę pożyczki oraz liczbę rat posługując się kalkulatorem na stronie Pożyczkodawcy,
 • wypełnić krótki formularz wniosku i wysłać go przez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się„,
 • wniosek należy następnie potwierdzić poprzez usługę Instantor,
 • następnie Pożyczkobiorca w ciągu kilku minut otrzyma wiadomość e-mail oraz SMS z decyzją.

Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o przyczynach odrzucenia wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy został on odrzucony ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych i BIK lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. W takiej sytuacji Klient otrzyma bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia ze wskazaniem bazy danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

Przed złożeniem wniosku należy się zarejestrować na stronie Pożyczkodawcy, wypełniając formularz rejestracyjny.
Wypełniając formularz rejestracyjny, należy podać następujące dane:

 • imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości,
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • Kraj urodzenia,
 • adres zamieszkania (czas zamieszkania),
 • adres zameldowania i korespondencyjny (opcjonalnie),
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • informacje o zatrudnieniu,
 • informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona),
 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • wydatki miesięczne,
 • informacje o spłacanych kredytach i innych zobowiązaniach.

W jakich rejestrach dłużników sprawdzani są Klienci przez Lendon Raty przed przyznaniem pożyczki?

Sito sprawdzające Wnioskodawców jest dość gęste i są oni weryfikowani nie tylko w rejestrach dłużników:

 • Wewnętrzny zbiór danych Pożyczkodawcy,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A ,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej – http://www.credit-check.pl/uczestnicy/.

Spłata pożyczki w Lendon Raty

Jak nietrudno zgadnąć pożyczkę należy spłacać zgodnie z warunkami umowy w terminach wskazanych w harmonogramie. Raty spłaca się przelewem na konto bankowe Pożyczkodawcy. Informacje o terminach spłat rat, poza harmonogramem dostępne są w Panelu Klienta na stronie Pożyczkodawcy. Ponadto każdy Klient jest informowany o aktualnej wysokości kwoty pozostałej do spłaty oraz o terminie spłaty raty poprzez wiadomości SMS. W sytuacji, kiedy dzień spłaty raty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas ratę należy uregulować w następnym dniu będącym dniem roboczym.
Poszczególne wpłaty są w kolejności zaliczone na:

 • odsetki za nieterminową spłatę (jeżeli wystąpi),
 • odsetki kapitałowe,
 • prowizję,
 • kwotę pożyczki.

Częściowa lub całkowita spłata pożyczki przed terminem

Pożyczkobiorca ma prawo do częściowej, lub całkowitej spłaty pożyczki przed terminem oznaczonym w umowie. Przy całkowitej lub częściowej spłacie zobowiązania przed terminem, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą czasu, o jaki skrócono czas, na jaki została udzielona pożyczka.

Czy w Lendon Raty pożyczka oferuje możliwość przesunięcia spłaty raty?

Niestety nie! Firma nie oferuje swoim Klientom takiego rozwiązania. Dlatego należy zachować szczególną uwagę przy zaciąganiu zobowiązania, tak aby wysokość raty dobrać optymalnie do Swoich możliwości finansowych. Pozwoli to uniknąć problemów i niepotrzebnych wysokich dodatkowych kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązania.

Skutki nieterminowej spłaty rat pożyczki Lendon Raty

Nieopłacenie raty w wyznaczonym terminie powoduje uznanie niespłaconej części pożyczki za zadłużenie przeterminowane. Od zadłużenia przeterminowanego Pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić odsetki za czas opóźnienia (razem z kwotą pożyczki). Odsetki za nieterminową spłatę są naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego, tj. dwu krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Brak płatności raty daje Pożyczkodawcy prawo do podjęcia działań (również za pośrednictwem podmiotu trzeciego) mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności.
Działania te mogą objąć:

 • działania windykacyjne – kontakt telefoniczny, komunikacji SMS, e-mail, listownej,
 • przekazanie sprawy do firm windykacyjnych celem odzyskania wierzytelności,
 • prowadzenie windykacji terenowej,
 • dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego,
 • umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej,
 • sprzedaży wierzytelności, za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności,
 • cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

Odstąpienie od umowy pożyczki Lendon Raty

Każdy Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Ważne jest zachowanie terminu do odstąpienia od umowy, dlatego przed upływem 14 dni należy złożyć na adres firmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po odstąpieniu od mowy uważa się ją za niezawartą. Wzór formularza odstąpienia jest do umowy. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za czas od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy niezwłocznie zwrócić środki pożyczki wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ile kosztuje pożyczka Lendon Raty?

Reprezentatywny przykład:

 • kwota pożyczki: 5 000,00 zł,
 • czas spłaty: 24 miesięczne raty,
 • wysokość raty: 404,00 zł,
 • roczne oprocentowanie nominalne: 10%,
 • całkowity koszt pożyczki: 4 702,73 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 9 702,73 zł (w tym: kwota pożyczki 5 000,00zł, prowizja 4 165,00 zł, odsetki 537,73 zł),
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 104%,

Stan na dzień 10.08.2019r.

Jakie wady i zalety ma pożyczka ratalna Lendon Raty?

Pożyczka Lendon Raty ma więcej wad niż zalet, co wstępnie może nie świadczyć o niej dobrze. Jednakże obraz pożyczki wynikający z jej plusów i minusów może być niepełny i nie w pełni miarodajny. Obraz ten mogą w dużym stopniu zmienić opinie Klientów, które możesz poznać w komentarzach pod recenzją.


Zalety:

 • dość wysoka maksymalna kwota wynosząca 10 000 zł,
 • długi 24-miesięczny czas spłaty,
 • krótki i prosty wniosek szybko rozpatrywany,
 • szybka wypłata gotówki natychmiast po decyzji,
 • udzielana na dowód,
 • udzielana bez zabezpieczeń i poręczycieli,

Wady:

 • Wnioskodawcy są sprawdzani w rejestrach dłużników BIK, InfoMonitor, KRD, ERIF, KBIG oraz w wewnętrznym zbiorze danych Pożyczkodawcy i na Platformach Wymiany Informacji Pożyczkowej,
 • wymóg posiadania zdolności kredytowej,
 • maksymalna kwota niedostępna za pierwszym razem – dla nowych Klientów max. kwota pożyczki to 6 000 zł na 18 miesięcy,,
 • wysoki minimalny wiek Pożyczkobiorcy wynoszący 21 lat i niski maksymalny wynoszący 75 lat,
 • możliwa konieczność udokumentowania dochodu,
 • brak wakacji kredytowych,
 • dosyć wysokie RRSO wynoszące 104%,
 • dostępna tylko jedna forma wypłaty środków przelewem na rachunek bankowy.

Opinie Klientów o pożyczce Lendon Raty

Jeżeli zainteresowała Cię pożyczka Lendon Raty i masz w związku z tym jakiekolwiek pytania, to zadaj je śmiało w komentarzu. Jak wyżej wspomniałem nie zawsze plusy i minusy oferty, powiedzą wszystko o jej prawdziwej wartości. Oprócz nich bardzo ważne są również opinie Klientów, którzy mieli okazję korzystać z tej pożyczki. Dlatego zachęcam Klientów firmy do wystawienia opinii pożyczce Lendon Raty. Zachęcam do opisania Swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z tej oferty. Opiszcie jakość i sposób obsługi Klientów w czasie składania wniosku oraz w trakcie spłaty. Wszystkie Wasze opnie zarówno te pozytywne, jak i negatywne, będą świetnym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga wstępnie zainteresowanych tą ofertą.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Lendon Raty – pożyczka ratalna do 10 000 zł na 24 m-ce

 • Madzia

  Moja koleżanka u nich brała pożyczkę i z tego co wiem spłaciła w terminie. Nie słyszałam żeby narzekała. Jak dla mnie jednak zbyt wysokie RRSO i opłaty, a oddaje się chyba 2 ray tyle ile się pożyczyło.