MediRaty – kredyt na leczenie, pożyczka na zabiegi 1


Propozycja MediRaty to kredyt medyczny na leczenie lub jak kto woli pożyczka na zabiegi i operacje poprawiające urodę. Kredyt Medyczny Mediraty zapewni Ci natychmiastowe leczenie, natomiast płatność za nie rozłożysz na wygodne raty. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek gabinetu/kliniki. Dodatkowo możesz otrzymać nawet do 20% (maksymalnie 3 000 zł) na opłacenie np. kosztów około zabiegowych, a środki te trafią na Twój rachunek bankowy. Koszt jest niski w stosunku do konkurencji i RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 22,85%. Można zatem niskim kosztem uniknąć długich kolejek do specjalistów w państwowych placówkach i niezależnie od sytuacji finansowej pozwolić sobie na wizytę w prywatnej przychodni lub klinice zdrowia.

Pożyczka MediRaty pod lupą

Kredyt medyczny Mediraty pod lupą, czyli recenzja kredytu, wymagane dokumenty, warunki, wady i zalety oraz opinie Klientów

Na jakich warunkach jest oferowana pożyczka na zabiegi i leczenie w MediRaty? Jakie wymagania muszą spełniać Klienci? Jakie są wymagane dokumenty do uzyskania pożyczki? Jaki jest jej koszt? Wezmę pod lupę pożyczkę MediRaty, sprawdzę dostępne dokumenty, warunki, zasady oraz koszty i dokładnie je Wam zrecenzuję. Określę też wady i zalety tej oferty, które wypunktuję pod koniec niniejszego artykułu. Natomiast w komentarzach pod tą recenzją możesz zapoznać się z opiniami Klientów o pożyczce MediRaty.
MediRaty kredyt na leczenie


MediRaty
Kredyt medyczny na leczenie:

 • prosty sposób na sfinansowanie zabiegu, leczenia lub dowolnej usługi oferowanej przez ponad 5000 instytucji,
 • możliwość opłacenie kosztów zabiegu/leczenia w ratach,
 • dostępny od 1 000 zł do 50 000 zł,
 • czas spłaty od 12 do 60 rat,
 • środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek gabinetu/kliniki,
 • możliwość otrzymania na Swoje konto bankowe dodatkowo do 20% na opłacenie innych kosztów np. okołozabiegowych,
 • udzielany od 18 roku życia,
 • prosty i krótki formularz zamówienia kontaktu konsultanta,
 • szybka decyzja w trakcie pierwszej rozmowy,
 • niskie RRSO wynoszące dla przykładu reprezentatywnego 22,85%.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu Mediraty.pl?

Serwis Mediraty.pl jest marką należącą do Medical Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000414677.

Instytucją, która udziela kredytów na koszty leczenia, jest MediRaty sp. z o.o., której system finansowania został nagrodzony podwójnym Laurem Klienta 2017 i 2018 roku. Jest także certyfikowany przez Biuro Informacji Kredytowej godłem Firma Wiarygodna Finansowo w 2019 r., a od 2010 r. posiada także tytuł Rzetelna Firma.

Jakie dokładnie usługi medyczne i estetyczne można sfinansować z MediRaty?

Dzięki systemowi ratalnemu bez angażowania gotówki możesz szybko realizować w całej Polsce wszystkie komercyjnie świadczone usługi:

 • stomatologiczne, chirurgia plastyczna, estetyka, ortopedia, rehabilitacja, okulistyka, laryngologia, bariatria, dietetyka, ginekologia, urologia, optyka, diagnostyka/genetyka, flebologia, weterynaria, inne oraz Sprzęt medyczny.

Czym jest kredyt medyczny MediRaty?

Niestety często zdarza się, że leczenie się w państwowych placówkach zdrowia wiąże się z długimi nawet kilkuletnimi kolejkami do specjalistów. Nie we wszystkich przypadkach możemy sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie. Czasami potrzebujemy pomocy natychmiast. Co jednak w sytuacji, kiedy wiąże się to z nierzadko dużym wydatkiem w prywatnej klinice? Tutaj nieocenione okazuje się rozwiązanie proponowane przez MediRaty, czyli kredyt medyczny pozwalający nam od razu podjąć leczenie, a płatność za nie rozłożyć na wygodne raty.

Kredyt na leczenie MediRaty pozwala rozłożyć koszty leczenia na raty. Oferta została pomyślana tak, żeby pomóc sfinansować zabiegi osobom znajdującym się w sytuacji finansowej niepozwalającej na wizytę w prywatnej placówce zdrowia. Pożyczka na zabiegi daje możliwość natychmiastowego działania i ratowania Swojego zdrowia. Wystarczy, że znajdziesz odpowiednią placówkę, w której zadbają o Twoje zdrowie, a usługę zapłacisz w wygodnych ratach nieobciążających Twojego budżetu.

Co prawda używam określenia kredyt (idąc za Pożyczkodawcą), ale nie jest to stricte kredyt bankowy, a zdecydowanie pożyczka pozabankowa.

Kredyt nie tylko na operację, czy zabiegi i nie tylko dla Ciebie

Mediraty udziela kredytów nie tylko na leczenie, zabiegi, operacje, porady oraz inne usługi i produkty, które ma w swojej ofercie dany gabinet, placówka, czy klinika zdrowia. Ponadto kredyt medyczny można wykorzystać na zakup sprzętu medycznego tj. pompy insulinowe, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, a nawet sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Korzystając z MediRaty, można sfinansować również wszelkiego rodzaju usługi weterynaryjne, które niczym nie różni od finansowania usług medycznych dla ludzi.

Warunki finansowania

Decydując się na kredyt medyczny w MediRaty, musisz wiedzieć, że maksymalna ilość rat jest uzależniona od wysokości zobowiązania i kształtuje się następująco:

 • do 2 000 zł – czas spłaty od 6 do 36 miesięcy,
 • powyżej 5 000 zł – czas spłaty od 12 do 60 miesięcy.

Jak to działa – Procedury związane z otrzymaniem pożyczki MediRaty

  1. Zdolność kredytowa – pożyczka na zabiegi wymaga posiadania zdolności kredytowej.
  2. Formalności trwają zaledwie 4 minuty.
  3. Decyzja o przyznaniu pożyczki oraz indywidualna oferta wraz z warunkami zostanie Ci przekazana po telefonicznej analizie kredytowej przez konsultanta MediRat.
  4. Po ustaleniu z Konsultantem MediRat warunków umowy może ona zostać do Ciebie wysyłana kurierem. Podpisanie umowy nastąpi w obecności kuriera, po czym nastąpi uruchomienie środków.
  5. Możesz otrzymać na Twój własny rachunek bankowy dodatkowo nawet do 20% (maks. 3 000 zł) na opłacenie np. kosztów około zabiegowych.
  6. Możesz rozpocząć uzgodnione z lekarzem procedury medyczne.

Kluczem jest dobra historia kredytowa i stałe dochody, które pozwalają na korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej oraz usług klinik urody, gabinetów rehabilitacyjnych oraz klinik weterynaryjnych, gdy posiadasz pupila.

Dokumenty do pobrania:

Wymagane dokumenty

Pożyczkodawca zastrzega, że umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w życie pod warunkiem dostarczenia w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia wymaganych dokumentów i oświadczeń, wskazanych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, tj. w szczególności:

 • wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące,
 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z ZUS.

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów i oświadczeń lub dostarczenia ich w formie niekompletnej bądź jeśli okażą się niezgodne z prawdą, uprzednio zawarta umowa wygaśnie.

Na co zwrócić uwagę we wzorze umowy?

Poniższe zapisy zawarte są w §2 umowy tj. Zasady i terminy spłaty Pożyczki, Harmonogram spłat.

1. Umowa zawiera warunek zawieszający ją wskazany powyżej.

2. Możliwość odstąpienia od umowy przez MediRaty już po jej zawarciu. Pożyczkodawca dokonuje ostatecznej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. W tym też czasie MediRaty jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, o czym powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Zobowiązanie Pożyczkobiorcy do dostarczania dokumentów w trakcie trwania umowy. Jest on zobowiązany do dostarczenia, na wezwanie MediRaty w terminie 7 dni od dnia wezwania, informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej w trakcie trwania umowy. Może to mieć miejsce w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

  • wystąpienia opóźnienia w spłacie wynoszącego powyżej 15 dni,
  • zmiany źródła dochodów Pożyczkobiorcy,
  • zmniejszenia się wysokości dochodów Wnioskodawcy o co najmniej 20% w stosunku do dochodów, które były brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

4. Zabezpieczenie spłaty. W czasie obowiązywania umowy MediRaty zastrzega sobie prawo kontroli wartości zabezpieczenia, możliwość inspekcji i oceny stanu przedmiotu zabezpieczenia. MediRaty może zażądać zabezpieczenia pożyczki w przypadku ryzyka i wątpliwej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Zabezpieczeniem tym może być np. poręczenie osoby trzeciej. Ponadto MediRaty może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki w przypadku utraty, nieważności lub bezskuteczności ustanowionego dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Osoby pracujące za granicą mogą uzyskać finansowanie, jednak wymagany będzie poręczyciel. Musi on mieszkać na terenie Polski, posiadać stałe źródło dochodu i dobrą historię kredytową.

6. Brak możliwości wykazania stałych dochodów uniemożliwia skorzystanie z kredytu na leczenie.

Zasady spłaty kredytu na leczenie w MediRaty

Wcześniejsza spłata pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie i Harmonogramie spłaty. W tym przypadku całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dokonania przez niego całkowitej spłaty.
Odstąpienie od umowy. Pożyczkobiorca ma do niego prawo, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia należy dokonać przed tym terminem przesyłając na adres Pożyczkodawcy stosownego oświadczenia, które stanowi załącznik do umowy. W tym przypadku należ zwrócić MediRaty należne odsetki liczone od dnia wypłaty pożyczki do dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie to jednak nastąpić później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od Umowy MediRaty zwróci Pożyczkobiorcy poniesione przez niego koszty pożyczki, z wyjątkiem kosztów bezzwrotnych (np. opłat notarialnych związanych z ustanowieniem zabezpieczenia).

W jakich rejestrach dłużników MediRaty sprawdza Klientów?

Wnioskodawcy są sprawdzani w bazach dłużników takich jak:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,

Ile kosztuje kredyt na leczenie w MediRaty?

dla całkowitej kwoty pożyczki (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 5 000 zł:

 • ilość rat: 24,
 • wysokość raty: 257,91 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 1 189,84 zł, w tym: opłata przygotowawcza: 834,00 zł, odsetki: 355,84 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 6 189,84 zł,
 • oprocentowanie: 6,69% (stałe),
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,84% dla reprezentatywnego przykładu.

Stan na dzień 09.09.2019r.

Jakie wady i zalety ma pożyczka na zabiegi w MediRaty?

Plusy i minusy oferty, to jedna z ważniejszych części recenzji. Pozwala ona Czytelnikowi na dokonanie podsumowania i wstępne określenie jej wartościowości dla niego. Co prawda pożyczka MediRaty ma więcej pozytywów niż negatywów, jednakże nie zawsze można kierować się li tylko zaletami i wadami oferty, podejmując decyzję o skorzystaniu z niej lub nie. Warto też przed jest przed podjęciem ostatecznej decyzji zerknąć na opinie Klientów, do czego zachęcam.

Zalety:

 • wysoka kwota maksymalna sięgająca 50 000 zł,
 • bardzo długi czas spłaty wynoszący nawet 60 miesięcy,
 • niskie RRSO 22,85% (jak na ofertę pozabankową),
 • minimalny wiek pożyczkobiorcy od 18 lat,
 • możliwość otrzymania na Swoje konto bankowe dodatkowo do 20% na opłacenie innych kosztów około zabiegowych,
 • szeroki wybór usług medycznych możliwych do sfinansowania,
 • możliwość pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego,
 • prosty i krótki formularz zamówienia kontaktu konsultanta,
 • szybka decyzja i błyskawiczna wypłata środków,
 • możliwość wykorzystania na zakup sprzętu medycznego.

Wady:

 • firma sprawdza rejestry dłużników BIK oraz BIG,,
 • maksymalna ilość rat jest uzależniona od wysokości zobowiązania,
 • rygorystyczne podejście do kwestii oceny zdolności kredytowej,
 • wymagane dokumentowanie dochodów.

Opinie Klientów o kredycie medycznym w MediRaty

Jeżeli zainteresowała Cię pożyczka MediRaty i masz w związku z nią jakiekolwiek pytania, to zadaj je śmiało w komentarzu. Wstępnie plusy i minusy tej oferty sporo o niej mówią. Jednakże równie dużo mogą Ci powiedzieć opinie Klientów firmy, którzy korzystali już z tego sposobu finansowania usług medycznych. Dlatego zachęcam Klientów firmy do wystawienia opinii pożyczce medycznej i opisania Swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Opiszcie jakość i sposób obsługi Klienta w czasie składania wniosku oraz podczas spłaty. Wszystkie Wasze opnie zarówno te pozytywne, jak i negatywne, będą świetnym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “MediRaty – kredyt na leczenie, pożyczka na zabiegi