Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe? 1


Otwarcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, do których także należy zaliczyć otwarcie konta firmowego. Cały proces nie jest prosty. Jest to zespół czynności, które po prostu trzeba wykonać. Kiedy stajesz przed koniecznością otwarcia rachunku firmowego, to w tym momencie najczęściej zaczynają się schody. Trzeba wybrać bank i ofertę, ale czasami trudno jest się poruszać w ich gąszczu. Dokonanie właściwego wyboru jest niezmiernie ważna dla przyszłych kosztów ponoszonych przez firmę. Z konta firmowego będziesz realizował wszelkie płatności, wypłaty wynagrodzeń, opłaty składek ZUS, podatków. Postaram się przybliżyć ci najważniejsze kwestie związane z tym, na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe.

Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe

Czy posiadanie konta firmowego jest obowiązkowe?

Przeglądając fora internetowe, często natykałem się na pytania o obowiązek posiadania rachunku firmowego. Dlatego od wyjaśnienia tej kwestii postanowiłem rozpocząć ten artykuł. Kwestia posiadania konta firmowego przez przedsiębiorcę jest ujęta w ramy prawne i jest określona jako obowiązkowa. Odstępstwo jest dopuszczane jedynie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i osoby te mogą w celach firmowych wykorzystywać swoje prywatne konto osobiste.

Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe?

Banki wyposażają konta firmowe wzorem osobistych w wiele różnych funkcjonalności, programów: partnerskich, rabatowych oraz bonusowych. Owych usług dodatkowych jest naprawdę dużo i zwykle są one oferowane w pakietach. Pakiety te oczywiście są różne w każdym z banków. Nie twierdzę, że usługi dodatkowe nie są ciekawe, a wręcz przeciwnie. Można wśród nich znaleźć prawdziwe perełki, które są bardzo przydatne. Jednakże wybierając konto firmowe, nie możesz się tylko i wyłącznie na nich skupiać. Banki celowo eksponują atuty konta oraz zachwalają przebogate pakiety usług dodatkowych, aby do nich właśnie przyciągnąć twoją uwagę. Kiedy skupisz się na plusach, pominiesz wiele innych kwestii niezmiernie istotnych dla twojego portfela. Jeżeli bankowi się to uda, to jest wygrany. Bank zawsze zarabia, a ty ponosisz koszty. Możesz jednak zadbać o to, by ponosić je jak najmniejsze. Ze względu na niższe koszty wile osób wybiera banki „wirtualne”. Część jednak nadal ponad koszt przedkłada możliwość wizyty w oddziale i osobistej rozmowy z doradcą.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe, trzeba podkreślić, że wielu zagadnieniom warto, jest się przyjrzeć dokładniej i brać je pod uwagę. Jednakże w pierwszym rzędzie powinieneś przyjrzeć się, ile będzie cię kosztowało otwarcie rachunku i jaki koszt będzie się wiązał z jego prowadzeniem.

1. Koszt otwarcia i przyszłego prowadzenia konta

Są to najważniejsze koszty, na jakie należy zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie. Ewentualne koszty prowadzenia konta z pozoru nie są wysokie. Jednakże w ciągu kilku lat te z pozoru drobne sumy rosną do całkiem poważnych kwot. Wyboru należy dokonywać z rozwagą i analizować wiele ofert. Można w tym celu wykorzystać, np. ranking kont firmowych. Musisz być pewien tego, gdzie będzie najkorzystniej założyć konto firmowe. Zły wybór nastręczy ci później niepotrzebnych kłopotów związanych z ewentualną zmianą rachunku. Konto osobiste łatwiej jest zmienić, natomiast w przypadku firmowego jest to o tyle trudniejsze, że należy złożyć dokumenty aktualizacyjne w Urzędzie Skarbowym, oraz nierzadko aneksować uprzednio zawarte umowy.

Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe w tym przypadku?:

– usługi dodatkowe – nawet jeżeli konto jest otwierane i prowadzone za darmo, to niektóre jego opcje mogą być płatne. Musisz się temu dokładnie przyjrzeć, gdyż opłaty te mogą zdecydowanie wpłynąć na koszt obsługi rachunku.
– konto za zero, ale… – musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie ma dodatkowych wymogów, które musisz spełnić, aby nie ponosić opłat.

Czego szukać w tym przypadku?:

  • konieczność utrzymywania określonego minimalnego salda na rachunku,
  • wymóg comiesięcznych wpływów w określonej wysokości,
  • wymóg dokonania określonej kwotowo ilości transakcji bezgotówkowych kartą do konta.

Jeżeli takie wymogi pojawią się, musisz dokładnie przeanalizować czy będziesz w stanie im sprostać, by nie ponosić niepotrzebnie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem konta.

2. Oprocentowanie

Jak każdy inny przedsiębiorca ty zapewne też otwierając działalność, liczysz na sukces. Jego osiągnięcie wiąże się ze sporymi zyskami, a te jak wiadomo, będą przechowywane na twoim koncie firmowym. Warto zatem szukać oferty zapewniającej najwyższe oprocentowanie zgromadzonych środków. Musisz przy tym koniecznie sprawdzić, czy bank dodatkowo oferuje do rachunku firmowego lokaty nocne oraz ich oprocentowanie. Lokata nocna da ci to, że pieniądze z twojego konta będą przez bank przelewane na okres nocy na specjalną lokatę oprocentowaną wyżej niż konto. Dodatkowo warto, żebyś zainteresował się dostępnością lokat proponowanych do rachunku firmowego oraz ich oprocentowaniem. To ważne, gdyż najczęściej dla klientów banku stosowane są promocyjne stawki oprocentowania. Nie tylko ty musisz pracować, by zarabiać pieniądze. Pozwól by lokata nocna oraz standardowa również pracowały, pomnażając twoje pieniądze.

3. Koszt przelewów

Niezmiernie ważną kwestią, na jaką musisz zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego, są również koszty przelewów. Otwierając działalność, powinieneś wiedzieć, a przynajmniej szacunkowo wyliczyć jaką ilość przelewów będzie realizowała twoja firma. Pozwoli ci to optymalnie dopasować ofertę. Banki stosują różne rozwiązania w kwestii tych kosztów. Rzadko jednak można spotkać propozycje zapewniające wszystkie przelewy za darmo. Najczęściej proponowane są darmowe przelewy do Urzędu Skarbowego i ZUS. Możesz również spotkać się z ofertami gwarantującymi tylko kilka pierwszych przelewów za darmo w miesiącu. Za kolejne przyjdzie ci niestety już zapłacić. Jeżeli twoja firma będzie realizowała kilkadziesiąt przelewów miesięcznie, to koszty te przełożą się na konkretną sumkę, którą można zaoszczędzić. Jeżeli przyłożysz się do poszukiwań, to z pewnością znajdziesz bank oferujący wszystkie przelewy za darmo.
Kwestię kosztów przelewów musisz rozpatrywać przez pryzmat charakteru prowadzonej działalności. Jeżeli działalność twojej firmy będzie opierała się na handlu międzynarodowym, to siłą rzeczy powinny być dla ciebie istotne koszty przelewów zagranicznych itp.

4. Koszt karty do konta

Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe odnośnie do kart? Na początek należy powiedzieć, że możesz się spotkać z kilkoma rodzajami kart dołączanych do rachunku. Mianowicie mogą to być karty: płatnicze (bankomatowe) lub kredytowe. W tym przypadku musisz zwrócić uwagę na opłaty związane z ich użytkowaniem. Ewentualnie jeżeli są one polecane jako darmowe, to koniecznie sprawdź, czy nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi wymogami do spełnienia.

Jakie opłaty wiążą się z kartami, na co zwrócić uwagę?:

  • koszt wydania – jeżeli karta jest wydawana za darmo, to musisz się dowiedzieć o koszt wydania kolejnej, gdyż niektóre banki wydają za darmo wyłącznie pierwszą kartę i za każdą kolejną przyjdzie ci zapłacić,
  • długość okresu bez odsetkowego – musisz sprawdzić, przez jaki czas możesz dysponować środkami pobranymi z karty bez odsetek,
  • koszt obsługi zobowiązania po upłynięciu okresu bez odsetkowego – oczywiście im niższe oprocentowanie, tym lepiej. Warto dowiedzieć się także o ewentualną możliwość rozłożenia zadłużenia na karcie na wygodne raty (w przypadku przejściowych problemów płatniczych),
  • koszt wpłat i wypłat gotówki w bankomatach.
5. Limit kredytowy w rachunku firmowym (debet)

Jak już wspomniałem zabezpieczenie płynności finansowej firmy, szczególnie na początku jej funkcjonowania jest niezmiernie ważne. Dobrym sposobem może być karta kredytowa to dobry sposób, ale w niektórych przypadkach po upłynięciu okresu bez odsetkowego może być mało korzystne. Dlatego kartę należy traktować jako dodatkowe opcjonalne zabezpieczenie, z którego nie będziesz korzystał zbyt często.
Ze względu na koszty podstawowym zabezpieczeniem powinien być limit kredytowy w rachunku firmowym. Jest najniżej oprocentowana opcja pozyskania wsparcia finansowego w przypadku chwilowej utraty płynności finansowej. Ważne jest to, że jeżeli skorzystasz z udostępnionego przez bank limitu, zapłacisz odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystałeś.

Zabezpieczenie zdecydowanie powinieneś posiadać, gdyż nie możesz przewidzieć, kiedy pojawi się jakaś pilna potrzeba finansowa. Natomiast jeżeli masz kartę kredytową i przyznany limit w rachunku, to wówczas możesz natychmiast sięgnąć po pieniądze bez jakichkolwiek dodatkowych procedur, badania zdolności kredytowej czy przedstawiania dokumentów.

6. Linia kredytowa na karcie

W początkowym okresie prowadzenia działalności, kiedy firma się rozwija i trzeba najwięcej inwestować, mogą pojawić się pilne nieprzewidziane wydatki. Warto zatem zadbać i sprawdzić gdzie uzyskasz najtańszą i najwyższą linię kredytową na karcie. Pozwoli ci ona płynnie regulować bieżące zobowiązania firmy w przypadku chwilowego braku gotówki.

7. Nowoczesność – dostępne aplikacje mobilne i ich możliwości

Każda firma ma inną specyfikę, odmienne zasady działania, różne modele sprzedaży produktów bądź usług czy nawet obsługi Klienta. Nie bez znaczenia pozostaje to, że po prostu stajemy się również coraz bardziej wymagający i wygodniejsi w kwestii usług finansowych. Najlepiej oczywiście byłoby po prostu „mieć bank przy sobie”. Dlatego dla sporego grona osób bardzo ważną przesłanką podczas wyboru oferty okaże się nowoczesny system bankowości elektronicznej. Dzięki któremu z dowolnego miejsca na ziemi w prosty sposób można zarządzać finansami i płatnościami firmy. Przyjrzyj się tym kwestiom, szczególnie jeżeli charakter prowadzonej działalności wymaga od ciebie dużej mobilności i częstych wyjazdów, podczas których nowoczesna bankowość mobilna będzie nieodzowna.

8. Dostępność dodatkowych usług na preferencyjnych warunkach

Dla posiadaczy rachunków firmowych banki często proponują usługi dodatkowe na warunkach znacznie lepszych niż dla klienta zewnętrznego.

Jedną z takich usług jest faktoring. Pozwala on uzyskać gotówkę za faktury przed upłynięciem terminu ich płatności. Dzięki niemu twoja firma może zyskać na konkurencyjności, proponując kontrahentom dłuższe terminy płatności. Jest on bardzo ważny, kiedy działasz w ryzykownych sektorach (takich jak np. budowlany), gdzie zachodzi duże ryzyko, że nie odzyskasz pieniędzy za wystawioną fakturę. Faktoring jest przyznawany w formie limitu, więc im wyższy, tym bezpieczniej. Wiążą się z nim także określone koszty, gdyż bank wypłacając pieniądze, pobierze prowizję. Wynosi ona do kilku procent, zatem im niższa ona będzie, tym korzystniej dla ciebie.

9. Unikaj umów zawierających „mały druczek”

Wybierając konto firmowe, warto poszukać takiego banku, w którym wszystkie warunki cenowe będą klarowne i jasno sprecyzowane bez zapisów tzw. małym druczkiem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć porady prawnej.

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć ci wielu sukcesów

Wybór konta bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej jest ważny, ale nie najważniejszy dla sukcesu twojego przedsięwzięcia. Warto jednak byś poświęcił swój cenny czas, by wybrać ofertę rachunku firmowego maksymalnie dopasowaną do potrzeb i profilu firmy, oraz najlepiej zabezpieczającej ewentualne potrzeby finansowe. Dokonanie właściwego i trafnego wyboru pozwoli zaoszczędzić w skali lat i prowadzonej działalności znaczne środki, które można przeznaczyć na rozwój, reklamę czy cokolwiek innego.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć ci to, na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że cokolwiek tutaj pominąłem, daj mi znać, a uzupełnię artykuł. Jeżeli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzu, a postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Na co zwracać uwagę wybierając konto firmowe?