Należności – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym są należności? Jaka jest definicja należności? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o należnościach – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Należności - definicja, pojęcie

Definicja należności

Należności to termin używany w kontekście finansów i księgowości do określenia kwoty pieniędzy lub innych wartościowych aktywów, które są zobowiązaniami, które ktoś lub coś (np. firma) musi odebrać od innej osoby lub instytucji. Mogą to być środki pieniężne, dobra materialne, usługi lub inne zobowiązania finansowe, które wynikają z wcześniejszych transakcji lub umów.

W ujęciu rachunkowym należność to składnik aktywów jednostki gospodarczej, który oznacza prawo do otrzymania środków pieniężnych od kontrahentów.

Mogą one powstać w wyniku:

 • sprzedaży towarów lub usług,
 • dzielenia pożyczek lub kredytów,
 • otrzymania zaliczek na poczet przyszłych dostaw lub usług,
 • zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę na rzecz kontrahenta.

Rodzaje należności:

 • należności krótkoterminowe – wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • należności długoterminowe – wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności mogą być również podzielone na:

 • Należności od odbiorców – powstają w wyniku sprzedaży towarów lub usług.
 • Należności od kontrahentów – powstają w wyniku udzielenia pożyczek lub kredytów, otrzymania zaliczek na poczet przyszłych dostaw lub usług, zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę na rzecz kontrahenta,
 • Należności od pracowników – powstają w wyniku nieterminowego wypłacania wynagrodzeń lub innych świadczeń pracowniczych.
 • Inne – to np. należności z tytułu podatków, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Stanowią one dla jednostki gospodarczej potencjalny przypływ środków pieniężnych. Dlatego ważne jest, aby ich wartość była prawidłowo określona i aby była zapewniona ich wymagalność.

Definicja cywilnoprawna

W ujęciu cywilnoprawnym należność to prawo osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania świadczenia pieniężnego, lub rzeczowego, na podstawie zawartej uprzednio umowy o realizacji świadczeń na rzecz innego podmiotu. Świadczenie to musi być uregulowane, w określonym terminie i kwocie.

W rozumieniu prawa cywilnego należność jest uprawnieniem wierzyciela do dochodzenia od dłużnika zwrotu długu. Dłużnik jest zobowiązany do wywiązania się z umowy zawartej z wierzycielem.

Przykłady należności

 • należność za sprzedane towary lub usługi,
 • należność za udzieloną pożyczkę lub kredyt,
 • należność za otrzymaną zaliczkę,
 • należność z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę na rzecz kontrahenta.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.