Należności wątpliwe – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym są należności wątpliwe? Jaka jest definicja należności wątpliwych? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o należnościach wątpliwych – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Należności wątpliwe - definicja, pojęcie

Definicja należności wątpliwych

Należności wątpliwe, zwane także rezerwą na wątpliwe należności, to termin z dziedziny rachunkowości i finansów, który odnosi się do kwot, które firma lub organizacja uważa za potencjalnie niespłacalne, lub trudne do odzyskania ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jest to zobowiązanie, które zostaje ujęte w księgach jako koszt i ma na celu odzwierciedlenie ewentualnych strat związanych z niespłaconymi należnościami.

Należności wątpliwe pojawiają się zazwyczaj w sytuacjach, gdy dłużnik nie płaci na czas lub występują inne okoliczności, które wskazują na ryzyko niespłacalności. Aby uwzględnić to ryzyko w sprawozdaniach finansowych, firma tworzy rezerwę na wątpliwe należności, co oznacza zarezerwowanie pewnej części swoich środków na pokrycie potencjalnych strat.

Rezerwa na wątpliwe należności jest ustalana na podstawie oceny ryzyka niewypłacalności dłużników, a proces ten może różnić się w zależności od przepisów rachunkowości oraz polityki firmy. W miarę jak dłużnik płaci lub nie płaci, rezerwa ta może być zmniejszana lub zwiększana. Ostateczna decyzja o uznaniu należności za niespłacone i przekształceniu ich w stratę zależy od rozwoju sytuacji.

Warto dodać, że zarządzanie należnościami wątpliwymi jest istotnym aspektem kontroli finansowej firmy, ponieważ ma wpływ na jej wynik finansowy i zdolność do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wielu przedsiębiorców i menedżerów finansowych stara się minimalizować ryzyko wątpliwych należności poprzez staranne ocenianie dłużników i wdrażanie procedur windykacyjnych w celu odzyskania należności.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, należności wątpliwe to:

  • Należności przeterminowane – to należności, które nie zostały zapłacone w terminie określonym w umowie lub na fakturze.
  • Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców. To należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności to należności, co do których istnieje uzasadnione ryzyko, że dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania, nawet jeśli nie są one jeszcze przeterminowane.

Należności wątpliwe należy aktualizować, czyli zmniejszać ich wartość o kwotę, o której nie ma pewności, że zostanie zapłacona. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.

Przykłady należności wątpliwych to:

  • należności od dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
  • należności od dłużników, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie do zapłaty,
  • należności, które są przedmiotem sporu sądowego.

W celu identyfikacji należności wątpliwych przedsiębiorstwa mogą stosować różne metody, takie jak:

  • analiza historii płatności odbiorców,
  • analiza sytuacji finansowej dłużników,
  • analiza struktury należności.

Identyfikacja i aktualizacja należności wątpliwych jest ważna dla zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.