Net Credit – chwilówka do 5000 – pierwsza gratis do 3000 zł na 30 dni


Pożyczka Net Credit to chwilówka udzielana w wysokości od 300 do 5000 zł na czas od 14 do 30 dni. Ubiegając się pierwszy raz o pożyczkę, nie otrzymasz jej w pełnej wysokości 5000 zł. Za pierwszym razem pożyczysz maksymalnie 3000 zł na 30 dni zupełnie za darmo. Na nowych Klientów czeka darmowa pożyczka udzielana za 0 zł, bez żadnych kosztów, odsetek, prowizji i opłat. Warto na wstępie zaznaczyć, że jest to jedna z tańszych pożyczek pozabankowych. Zapraszam do zapoznania się z recenzją pożyczki Net Credit, którą znajdziesz poniżej. Dokładnie omówię warunki chwilówki Net Credit, zasady, na jakich można z niej skorzystać oraz jej wady i zalety. Pod niniejszą recenzją znajdziesz opinie Czytelników bloga oraz Klientów Net Credit na temat tej oferty.

Pożyczka Net Credit


Chwilówka Net Credit
Szybka pożyczka bez zbędnych formalności:

 • pierwsza pożyczka za darmo od 300 zł do 3000 zł,
 • dla stałych Klientów do 5000 zł,
 • na czas od 14 do 30 dni,
 • szybka decyzja i minimum formalności,
 • pieniądze na Twoim koncie bez wychodzenia z domu,
 • dostępna nawet na zasiłek macierzyński,
 • RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 674,24%.

Kto jest właścicielem serwisu Netcredit.pl?

Właścicielem serwisu Netcredit.pl jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

Pierwsza pożyczka gratis za 0 zł

Promocja, dzięki której nowy Klient pożycza za darmo, trwa od 08 stycznia 2018 roku do odwołania. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki NetCredit. Nowy Klient jest zwolniony z obowiązku zapłaty prowizji oraz odsetek i otrzymuje pożyczkę za darmo do 3000 zł na czas maksymalnie do 30 dni. Jest jedna warunek, by nie ponosić kosztów, a jest nim terminowy zwrot zobowiązania.

Dla kogo chwilówka Net Credit?

Szybka pożyczka online może być przyznana Klientowi, który:

 • jest w wieku od 20 do 70 lat;
 • posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski,
 • posiada polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty,
 • posiada swój rachunek bankowy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski,
 • w momencie dokonania rejestracji i złożenia Wniosku oraz zawarcia umowy przebywa na terytorium Polski,
 • posiada zdolność do czynności prawnych,
 • przeszedł pozytywnie weryfikację danych i zdolności kredytowej,
 • dokonał wpłaty opłaty weryfikacyjnej 0,01 zł,
 • ma regularne miesięczne przychody,
 • ma adres mailowy,
 • posiada aktywny telefon komórkowy,
 • ma pozytywną historię kredytową.

Pożyczka na urlopie macierzyńskim?

Tak, będąc na urlopie macierzyńskim, można ubiegać się o pożyczkę w Net Credit, pod warunkiem otrzymywania zasiłku, który będzie w stanie pokryć zobowiązanie.

Czy bezrobotny może otrzymać pożyczkę NetCredit?

Niestety chwilówka nie jest udzielana osobom o statusie bezrobotnego.

Jak skorzystać z pożyczki Net Credit?

Pożyczka Net Credit jest udzielana w sposób elektroniczny całkowicie przez internet, szybko i bez zbędnych formalności i pytań. W celu złożenia wniosku niezbędny jest dowód osobisty, adres mail, komputer, dostęp do Internetu oraz konto bankowe.

Procedury związane ze złożeniem wniosku i otrzymaniem finansowania wyglądają następująco:

 1. Klient rejestruje się na stronie internetowej Pożyczkodawcy, na której zostaje utworzone Konto Użytkownika. W trakcie tych czynności podaje wszystkie wymagane informacje, a w tym i hasło, za pomocą którego będzie później mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika.
 2. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji Klient otrzymuje za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika dane niezbędne do dokonania przelewu płaty weryfikacyjnej. Przelew ten musi zostać dokonany na wskazany rachunek bankowy, z podaniem unikalnego kodu, który Klient otrzymał na pocztę mail po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji.
 3. W trakcie rejestracji jednocześnie składa się wniosek o pierwszą pożyczkę, wskazując kwotę pożyczki oraz termin jej spłaty. Po złożeniu wniosku Klientowi udostępniany jest w formie pliku PDF formularz informacyjny dotyczący pożyczki. Składając wniosek, wybiera się sposób wypłaty środków, gdyż może to nastąpić przelewem na konto Pożyczkobiorcy lub wypłata może nastąpić w oddziale Poczty Polskiej, lub Banku Pocztowego.
 4. Po zatwierdzeniu wniosku wszystkie dokumenty związane z pożyczką są udostępniane Klientowi w jego Koncie Użytkownika. Klient zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z nich i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez Pożyczkodawcę zostanie odesłany Klientowi.

Wypłata pożyczki – jeżeli Pożyczkobiorca zaakceptuje przyznaną pożyczkę, wówczas jest ona wypłacana na rachunek Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca może również zadysponować wypłatę środków poprzez wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO, w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki. Płatność GIRO jest realizowaną w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Jak podnieść szansę na pozytywną decyzję kredytową?

W jakie dni i o jakich godzinach pożyczka Net Credit może zostać przyznana?

Wnioski są rozpatrywane w godzinach pracy BOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 21:00 oraz w soboty od 08:00 do 19:00.

Chwilówka Net Credit a problemy ze spłatą

Każdego mogą spotkać przejściowe trudności finansowe powodujące trudność z terminowym zwrotem zobowiązania. Dlatego firma daje Klientom możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego ze współpracujących z firmą Pożyczkodawców (Credityou Sp. z o.o oraz AdCredit Sp. z o.o.). Refinansowanie jest możliwe po wniesieniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej opłaty za to, która jest uzależniona od kwoty refinansowanej pożyczki oraz czasu, na który ma być dokonane refinansowanie (przedłużenie spłaty).

Wniosek o refinansowanie należy złożyć przed terminem zakończenia umowy. Klient, który skorzysta z refinansowania, otrzymuje nową umowę z nowym, wydłużonym terminem spłaty. Spłatę można dzięki temu przedłużyć o 7,14 lub 30 dni.

Jak dokonać refinansowania, czyli jak przedłużyć spłatę chwilówki w Net Credit

Jeżeli spotkają cię przejściowe problemy finansowe i wystąpi problem z terminowym zwrotem zobowiązania, to w tej sytuacji, możesz dokonać w następujący sposób. Z poziomu swojego konta na stronie Pożyczkodawcy w zakładce „Moja pożyczka”, zaznaczasz opcję refinansowania, która cię interesuje, składasz wniosek o refinansowanie i dokonaj opłaty za to. Po tym oczekujesz na zatwierdzenie wniosku, a kiedy to nastąpi i otrzymasz pozytywną decyzję, to wówczas spłata zostaje przedłużona o wybrany okres. Obrazuje to poniższy zrzut ekranu.
Refinansowanie pożyczki w Net Credit

Skutki opóźnienia w spłacie pożyczki Net Credit

Refinansowanie co prawda nie jest darmowe, ale w razie problemów warto z niego skorzystać, gdyż koszt, jaki generuje zaległość, jest znacznie wyższy. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania mogą zostać doliczone dodatkowe koszty. Koszty te zawierają odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwu krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Ponadto Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do przekazania zaległych płatności do egzekucji podmiotom trzecim oraz do dochodzenia zwrotu należności na drodze postępowania sądowego.
Informacje o zaległym zobowiązaniu może także zostać przekazane do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej.

Chwilówka Net Credit, a sprawdzanie Klientów w rejestrach zadłużonych

Zdecydowane tak i to w liczbie wyższej niż w przypadku innych parabanków!

Firma sprawdza Klientów w rejestrach:

 1. BIG InfoMonitor S. A.
 2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 4. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 5. Związek Banków Polskich.
 6. European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB „EUROPE INFO GROUP”.

Ile kosztuje chwilówka Net Credit?

Reprezentatywny przykład dla pierwszej darmowej pożyczki:

 • RRSO: 0%,
 • całkowita kwota pożyczki: 1000 zł,
 • oprocentowanie stałe: 0 %,
 • całkowity koszt pożyczki: 0 zł, w tym: Prowizja 0 zł, Odsetki 0 zł,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej chwilówki 1000 zł na 30 dni (standardowe warunki spłaty):

 • RRSO: 674.24%,
 • całkowita kwota pożyczki: 1000 zł,
 • oprocentowanie zmienne w skali roku: 10 %,
 • całkowity koszt pożyczki: 183,20 zł, w tym: Prowizja 175 zł, Odsetki 8,20 z,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • całkowita kwota do spłaty: 1183,20 zł.

Stan na dzień 27.08.2018r.

Porównaj te koszty z konkurencją:

Pożyczka Net Credit ma zalety i wady, które warto poznać przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z niej

Zalety:

 • dostępna online 24/h,
 • RRSO jedno z najniższych wśród pożyczek pozabankowych,
 • dostępna promocja pierwsza pożyczka za darmo w sporej wysokości do 3000 zł,
 • wysoka kwota do 5000 zł dla stałych Klientów,
 • dostępna pożyczka dla kobiet na urlopie macierzyńskim, 
 • BOK czynny również w soboty,
 • bez zaświadczeń o dochodach,
 • bez zbędnych formalności,
 • Klient ma możliwość refinansowania, czyli przedłużenia spłaty.

Wady:

 • firma sprawdza wszystkie rejestry dłużników BIK, BIG, KRD, ERIF oraz inne,
 • minimalny wiek pożyczkobiorcy od 21 lat,
 • brak możliwość uniknięcia przelewu weryfikacyjnego,
 • skomplikowany w nawigacji serwis, w którym informacje są wręcz poukrywane,
 • serwis zawiera mało informacji kluczowych z punktu widzenia Klienta,
 • dział FAQ zawiera odpowiedzi na pomijalne pytania zamiast na najważniejsze,
 • brak programów lojalnościowych i bonusów dla Klientów.


Opinie Klientów o firmie i pożyczce Net Credit

Pomimo tego, że pożyczka Net Credit nie jest wolna od wad, to wielu Klientom może wydać się atrakcyjna. Oferta ta może wzbudzić zainteresowanie choćby ze względu na niższe niż w przypadku innych parabanków koszty oraz dostępność nawet dla matek na urlopie macierzyńskim. Niemniej jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji co do skorzystania z niej warto zapoznać się z opiniami osób, które korzystały już z pożyczki w Net Credit. Dlatego zachęcam wszystkich do opiniowania tego produktu, niezależnie czy korzystali z niego, czy też nie. Zapraszam zarówno czytelników mojego bloga do wypowiedzenia się, co sądzą o tej propozycji, jak i osoby, które miały bezpośredni kontakt z Net Credit jako Klienci. Każda wasza opinia będzie bardzo wartościowym źródłem wiedzy dla potencjalnych pożyczkobiorców, których zainteresuje chwilówka Net Credit.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.