Niewypłacalność – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest niewypłacalność? Jaka jest definicja niewypłacalności? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o niewypłacalności – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Niewypłacalność - definicja, pojęcie

Definicja niewypłacalności

W polskim prawie niewypłacalnością określa się stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Innymi słowy, dłużnik nie ma środków finansowych na spłatę swoich długów.

Niewypłacalność jest podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że dłużnik, który stał się niewypłacalny, może zostać postawiony w stan upadłości przez sąd.

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje niewypłacalności:

  • Niewypłacalność płynnościową – dłużnik jest niewypłacalny płynnościowo, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
  • Niewypłacalność majątkową – dłużnik jest niewypłacalny majątkowo, jeżeli jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Niewypłacalność może mieć negatywne konsekwencje dla dłużnika, w tym:

  • Ogłoszenie upadłości – dłużnik może zostać postawiony w stan upadłości przez sąd.
  • Wszczęcie egzekucji komorniczej – wierzyciele mogą rozpocząć egzekucję komorniczą z majątku dłużnika.
  • Zagrożenie majątku osobistego dłużnika – w przypadku upadłości dłużnika jego majątek osobisty może zostać zajęty i sprzedany w celu zaspokojenia wierzycieli.

Dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, powinien podjąć działania mające na celu poprawę swojej sytuacji finansowej. Może to zrobić na przykład poprzez restrukturyzację swoich zobowiązań lub zawarcie układu z wierzycielami.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.