Nominał – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest nominał? Jaka jest definicja nominału? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o nominale – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Nominał - definicja, pojęcie

Definicja nominału

Nominał to termin, który może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. W finansach oznacza on wartość nominalną instrumentu finansowego, czyli jego wartość początkową. W lingwistyce nominał oznacza rzeczownik lub rzeczownikowy zwrot, który może pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia lub przydawki.

Nominał w ujęciu finansowym

W finansach nominał to wartość nominalna instrumentu finansowego, czyli jego wartość początkowa. Jest to wartość, która jest zapisana na instrumencie i jest wykorzystywana do obliczania stóp procentowych, odsetek i innych opłat.

Może on być wyrażony w walucie lokalnej lub w walucie obcej. W przypadku instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej, nominał jest przeliczany na walutę lokalną według kursu wymiany obowiązującego w dniu wystawienia instrumentu.

Jest on ważnym elementem wielu instrumentów finansowych, takich jak obligacje, akcje i depozyty. W przypadku obligacji nominał jest wykorzystywany do obliczania wysokości odsetek, które są wypłacane inwestorom. W przypadku akcji nominał jest wykorzystywany do obliczania liczby akcji, które inwestor posiada. W przypadku depozytów nominał jest wykorzystywany do obliczania wysokości odsetek, które są wypłacane deponentom.

Przykłady użycia nominału w finansach:

 • Obligacja o wartości nominalnej 1000 zł z oprocentowaniem 5% wypłaca odsetki w wysokości 50 zł rocznie.
 • Akcje spółki X o wartości nominalnej 10 zł są sprzedawane po cenie 15 zł za akcję.
 • Depozyt bankowy o wartości nominalnej 10 000 zł z oprocentowaniem 2% rocznie wypłaca odsetki w wysokości 200 zł rocznie.

Nominał w ujęciu lingwistyki

W lingwistyce nominał to rzeczownik lub rzeczownikowy zwrot, który może pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia lub przydawki. Nominały mogą być podzielone na dwie główne kategorie:

 • Osobniki to nominały, które mogą odnosić się do ludzi, zwierząt lub rzeczy. Na przykład:
  • człowiek,
  • pies,
  • dom.
 • Nieosobniki to nominały, które nie mogą odnosić się do ludzi, zwierząt lub rzeczy. Na przykład:
  • miłość,
  • szczęście,
  • prawda.

Mogą one również być podzielone na inne kategorie, takie jak:

 • Zwykłe nominały, które nie są ograniczone przez żadne inne słowa. Na przykład:
  • dom,
  • drzewo,
  • książka.
 • Złożone nominały, które są utworzone z dwóch lub więcej słów. Na przykład:
  • czerwony dom,
  • duży drzewo,
  • książka o miłości.

Nominały są bardzo ważną częścią języka polskiego. Są używane w wielu różnych kontekstach i mogą być używane do wyrażania szerokiego zakresu myśli i idei.

Przykłady użycia nominałów w lingwistyce:

 • Nominał jako podmiot:
  • Mały chłopiec bawi się w piłkę.
  • Pies szczeka.
  • Dom stoi na wzgórzu.
 • Nominał jako dopełnienie:
  • Kupiłem dom.
  • Kocham mojego psa.
  • Myślę o prawdzie.
 • Nominał jako przydawka:
  • Mały chłopiec bawi się w piłkę.
  • Mój pies szczeka.
  • Ten dom stoi na wzgórzu.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.