NPV (wartość bieżąca netto) – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest NPV (ang. Net Present Value), czyli wartość bieżąca netto? Jaka jest definicja NPV? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o wartości bieżącej netto – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

NPV (wartość bieżąca netto) - definicja, pojęcie

Definicja wartości bieżącej netto

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value, NPV) to kluczowy wskaźnik finansowy stosowany do oceny rentowności inwestycji. NPV reprezentuje sumę zdyskontowanych wartości przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny, pomniejszoną o poniesione nakłady początkowe. Innymi słowy, NPV pozwala określić, o ile dana inwestycja zwiększy lub zmniejszy wartość firmy po uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie.

Interpretacja wartości NPV

Jest ona  prosta:

  • NPV > 0: Oznacza to, że zdyskontowane wpływy z inwestycji przewyższają nakłady początkowe, a zatem projekt jest opłacalny i powinien zostać zaakceptowany.
  • NPV = 0: Wskazuje, że zdyskontowane wpływy równoważą nakłady początkowe, a projekt nie generuje ani zysku, ani straty.
  • NPV < 0: Sugeruje, że zdyskontowane wpływy są mniejsze od nakładów początkowych, a zatem projekt jest nieopłacalny i powinien zostać odrzucony.

Wzór na NPV

Wartość NPV jest obliczana przy użyciu następującego wzoru:

NPV = Σ {CFt / (1 + r)^t} – K

gdzie:

  • CFt to zdyskontowany przepływ pieniężny w okresie t,
  • r to stopa dyskontowa,
  • t to okres czasu,
  • K to nakłady początkowe.

Stopa dyskontowa odzwierciedla koszt kapitału dla firmy lub inwestora. Im wyższa stopa dyskontowa, tym mniejsza jest obecna wartość przyszłych przepływów pieniężnych. Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnej oceny wartości bieżącej netto.

NPV jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem w dziedzinie finansów, ponieważ pozwala na porównywanie rentowności różnych projektów inwestycyjnych. NPV jest szczególnie przydatny w przypadku projektów o długim okresie realizacji, ponieważ uwzględnia wartość pieniądza w czasie i pozwala na dokładniejszą ocenę przyszłych przepływów pieniężnych.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.