Obligacje – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym są obligacje? Jaka jest definicja obligacji? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o obligacji – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Obligacja - definicja, pojęcie

Definicja obligacji

Obligacje to dłużne instrumenty finansowe, które emitowane są przez korporacje, instytucje rządowe lub inne podmioty w celu pozyskania kapitału od inwestorów. W praktyce zakup obligacji stanowi pożyczkę dla emitenta, a inwestorzy, którzy je nabywają, stają się jego wierzycielami. Obligacje są popularnym narzędziem zarówno dla firm, które potrzebują kapitału na rozwijanie swojej działalności, jak i dla inwestorów, którzy szukają inwestycji o stałym dochodzie.

Główne cechy obligacji

Są to między innymi:

  1. Nominał (wartość nominalna): Nominał obligacji to początkowa wartość, którą one reprezentują. Jest to kwota, którą inwestorzy otrzymają po upływie okresu trwania obligacji, jeśli obligacje nie zostaną wykupione wcześniej przez emitenta.
  2. Kupony: Generują one okresowe płatności odsetek, zwane kuponami, które są obliczane na podstawie oprocentowania i wartości nominalnej. Kupony mogą być wypłacane rocznie, półrocznie lub zgodnie z innym harmonogramem ustalonym w warunkach emisji obligacji.
  3. Okres trwania: To okres czasu, przez który pozostają one w obrocie. Po upływie okresu ich trwania emitent zwraca inwestorom ich nominalną wartość.
  4. Oprocentowanie: Oprocentowanie obligacji określa, jaka część wartości nominalnej będzie wypłacana jako odsetki w każdym okresie. Może być ustalone (stałe) lub zmienne, zależne od rynkowych stawek procentowych.
  5. Rynek wtórny: Mogą one być sprzedawane i kupowane na rynku wtórnym, co pozwala inwestorom na ich zakup lub sprzedaż przed datą wygaśnięcia. Cena obligacji na rynku wtórnym może różnić się od wartości nominalnej ze względu na zmiany stawek procentowych.
  6. Zabezpieczenia: Niektóre obligacje mogą być zabezpieczone aktywami, co oznacza, że emitent zobowiązuje się do spłaty w razie niewypłacalności poprzez przekazanie określonych aktywów wierzycielom.
  7. Rodzaj emitenta: Mogą one być emitowane przez różne podmioty, w tym przez rządy (obligacje skarbowe), firmy (obligacje korporacyjne), instytucje finansowe, agencje rządowe i inne.

Inwestowanie w obligacje

Jest ono popularne ze względu na stały dochód, jaki generują w postaci odsetek oraz na względną stabilność w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi. Obligacje są również używane przez firmy jako źródło finansowania, a rządy emitują je w celu pozyskania środków na finansowanie projektów publicznych i spłatę długu publicznego. Jednak inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem, takim jak ryzyko niewypłacalności emitenta lub ryzyko zmiany wartości rynkowej obligacji w związku ze zmianami stawek procentowych.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.