Odrzucenie wniosku o kredyt – jak skutecznie go złożyć 2


Spotkało Cię coś takiego jak odrzucenie wniosku o kredyt? Zastanawiasz się jak uniknąć odrzucenia wniosku o kredyt? Myślisz co zrobić, żeby wniosek był pozytywnie rozpatrzony? Jeżeli tak to trafiłeś we właściwe miejsce. Tutaj dowiesz się jak skutecznie złożyć wniosek, jak go dobrze i poprawnie wypełnić, by zwiększyć szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Odrzucenie wniosku o kredyt

Wszystko, co warto wiedzieć, by zwiększyć szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest właściwe i poprawne wypełnienie wniosku o kredyt, pożyczkę, lub jakikolwiek inny produkt bankowy. Wniosek o kredyt dobrze i należycie wypełniony jest znacznie bardziej skuteczny. Poprawne wypełnienie wniosku o kredyt znacznie zwiększa szansę na jego pozytywne rozpatrzenie i przyznanie kredytu lub pożyczki.

Odrzucenie wniosku o kredyt nie konieczne i możesz go uniknąć.  Celem tego artykułu jest przekazanie Ci wiedzy, jak wypełnić wniosek, żeby Twoje szanse na uzyskanie kredytu maksymalnie wzrosły.

Odrobina historii tytułem wprowadzenia, czyli jak można nieświadomie spowodować odrzucenie wniosku o kredyt

Kiedyś napisała do mnie pewna Pani – „składam wnioski od miesiąca i mam same odmowy. To wszystko to tylko reklama i nic więcej, żaden bank nie chce mi udzielić kredytu. Proszę, pomóżcie mi”. Poniekąd Pani ta odpowiedziała Sama sobie. Zapewne odmowy otrzymywała właśnie dlatego, że przez cały miesiąc złożyła mnóstwo wniosków o kredyty i pożyczki.

Jeżeli kiedykolwiek zadawałeś Sobie pytanie, dlaczego Twój wniosek o kredyt został odrzucony przez bank, to zapoznaj się z treścią niniejszego artykułu. Powinieneś tutaj znaleźć odpowiedź na swoje pytanie i dowiedzieć się jaki błąd popełniłeś przy wypełnianiu i składaniu wniosku.

Jak uniknąć odrzucenia wniosku o kredyt? Co zrobić, żeby wniosek był pozytywnie rozpatrzony?

W przypadku pożyczek i kredytów bankowych najczęściej popełnianym oraz największym i kardynalnym błędem jest składanie jednorazowo dużej ilości wniosków do wielu banków. Dotyczy się to wszystkich rodzajów kredytów w tej samej mierze. Nie można składać wielu wniosków jednocześnie! Każdy z banków rozpatrując Twój wniosek o kredyt, zacznie od tego, że sprawdzi w BIK informacje na Twój temat. Jeżeli znajdzie w nim informacje o dużej ilości złożonych wniosków, to odrzucenie wniosku o kredyt masz gwarantowane.

Ten artykuł może Cię zainteresować:

Czy zapytanie o kredyt jest widoczne w BIK? Czy można złożyć wiele zapytań, próśb o kontakt doradcy bez negatywnych konsekwencji?

Zapytania (krótkie wnioski) o kontakt doradcy w sprawie kredytu, nie są umieszczane w BIK. Chodzi oczywiście o krótki formularze, w których podajesz tylko imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. Takie zapytania o kredyt możesz złożyć w dowolnej ilości bez żadnych konsekwencji. Przez formularz wniosku o kontakt, zamawiasz rozmowę z doradcą danego banku, który powinien przedstawić Ci szczegóły oferty i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zapytanie o kredyt nie obliguje Cię do skorzystania z danej oferty. Składasz je celem uzyskania szczegółowych informacji na temat danego produktu przed podjęciem decyzji co do skorzystania z niego lub nie.
Uwaga! Doradcy prowadzący takie rozmowy często proszą o podanie danych osobowych. Tłumaczą to możliwością przedstawienia dokładnej spersonalizowanej oferty. By móc takową ofertę przedstawić doradca wykorzysta Twoje dane, by sprawdzić Cię w BIK. W tej sytuacji zapytanie takie będzie już widoczne w BIK i będzie negatywnie postrzegane przez inne banki. Może też okazać się przyczyną odrzucenia wniosku o kredyt. Dlatego też składając tylko zapytania, należy bezwzględnie unikać podawania szczegółowych danych osobowych!

Czy ilość złożonych wniosków jest widoczna w rejestrze BIK?

Musisz wiedzieć, że w BIK są gromadzone, przechowywane i udostępniane nie tylko informacje o Twoich kredytach i pożyczkach, oraz o sposobie ich spłaty przez Ciebie (ewentualne opóźnienia i ich długość). BIK przechowuje również informacje o ilości złożonych przez Ciebie wniosków i czasie kiedy je składałeś. Musisz wiedzieć, że w momencie, kiedy składasz wniosek o kredyt do banku, to ten umieszcza w BIK odpowiednią informację. Przekazywana informacja zawiera dane o tym, o jaki kredyt złożyłeś wniosek (gotówkowy, mieszkaniowy itp.), na jaką kwotę oraz na jaki czas. Jeżeli dany bank udzieli Ci kredytu lub odmówi jego udzielenia, to również umieszcza o tym informację w BIK. Informacje o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki, czy też kredytu są umieszczane przez banki w różnych trybach. Czas ten wynosi z reguły od tygodnia do dwóch.

Jaki skutek może wywołać złożenie wielu wniosków w krótkim czasie?

Jeżeli w krótkim czasie złożysz wiele wniosków, to zostaną one rozpatrzone negatywnie, czyli odrzucone. Najprawdopodobniej odbędzie się to z komentarzem „odmowa udzielenia kredytu bez podania przyczyn”. Składając jednorazowo wiele wniosków do różnych banków, osiągniesz skutek odwrotny do zamierzonego. Bank weryfikując Twój wniosek o kredyt, sprawdzi BIK i uzyska dostęp do informacji o ilości Twoich wniosków. Jak wiadomo, że przy analizie wniosku duże znaczenie ma tzw. zdolność kredytowa. W tej sytuacji bank widząc, że złożyłeś w danym czasie np. 3, 5, czy więcej wniosków będzie się zastanawiał, czy zaciągnąłeś te kredyty, czy też nie. Jak wspomniałem wyżej informacje co do udzielenia bądź nie kredytu są aktualizowane w BIK co tydzień lub dwa. Bank widząc tylko informacje o złożonych przez ciebie wnioskach, nie ma jeszcze wiedzy czy skorzystałeś z tych produktów.

Tutaj właśnie pojawia się problem.

Jeżeli zaciągnąłeś te zobowiązania, jedno lub kilka wówczas możesz nie mieć już zdolności kredytowej. Jeżeli natomiast nie skorzystałeś, to pojawia się pytanie dlaczego? Czy sam zrezygnowałeś, czy może wnioski zostały rozpatrzone negatywnie? Sytuacje takie są dla banku powodem do odrzucenia Twojego wniosku bez podania przyczyny. Dlatego sugeruję dużą ostrożność co do ilości składanych jednocześnie wniosków. Najlepiej jest nie składać więcej niż jednego wniosku w tygodniu, a najwięcej dwóch.

Czego ponadto wystrzegać się składając wniosek? Jak prawidłowo złożyć wniosek o kredyt?

By nie narażać się na odrzucenie wniosku o kredyt, musisz zastosować się do poniższych uwag. Niezależnie od rodzaju kredytu, o jaki chcesz się ubiegać, musisz podać we wniosku poprawne i prawdziwe dane osobowe, rodzinne i finansowe.

I. Dane osobowe

Musisz we wniosku podać je zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można podawać fałszywych danych takich jak adres zamieszkania lub zameldowania. Również telefon kontaktowy należy podać swój, a nie osoby trzeciej. Podobnie adres e-mail również musi być prawdziwy. Wszystkie te dane muszą być prawdziwe. Nawet po pozytywnej decyzji kredytowej, jeżeli przy podpisywaniu umowy wystąpią rozbieżności, to może to być źle poczytane. W takiej sytuacji wniosek o kredyt może zostać ostatecznie odrzucony.

Dlaczego to takie ważne?

 • adres zameldowania – na niego będzie wysyłana korespondencja, ewentualnie będzie potrzebny do przesłania kurierem umowy kredytowej do podpisania,
 • telefon kontaktowy – w przypadku pozytywnej decyzji możesz zostać o tym poinformowany drogą telefoniczna, ewentualnie pracownik banku przed podjęciem decyzji może chcieć dokonać z Tobą dodatkowych ustaleń,
 • adres e-mail – możesz na niego otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji. Może też zostać przesłany e-mail weryfikacyjny w celu potwierdzenia złożonego wniosku.
II. Dane rodzinne (osoby na utrzymaniu)

We wniosku muszą zostać podane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Wiele osób popełnia błąd, mylnie interpretując określenie ilość osób pozostających na utrzymaniu i podaje we wniosku liczbę osób, z którymi mieszka.

Dlatego zapamiętaj, że:

 1. osoby trzecie – można mieszkać z rodziną, która nie jest wliczana do kosztów utrzymania np. rodzice którzy, nawet jeżeli zamieszkują z wnioskodawcą i nie posiadają dochodów, nie zaliczają się do kategorii osób pozostających na utrzymaniu. Do pozostających na ewentualnym utrzymaniu zalicza się tylko członków najbliższej rodziny (małżonka i dzieci) i wyłącznie te osoby należy uwzględniać we wniosku.
 2. małżonkowie – jeżeli wnioskujesz bez zgody małżonka, to nawet jeśli posiada on dochód i tak musisz go podać jako osobę pozostającą na Twoim utrzymaniu. Jest tak, gdyż małżonek nie dokumentuje swoich dochodów i nie podpisuje dokumentacji kredytowej. Jeżeli posiadasz z małżonkiem rozdzielność majątkową, to wówczas nie podajesz go jako pozostającego na Twoim utrzymaniu.
 3. dzieci – jako pozostające na utrzymaniu przyjmujesz wyłącznie dzieci do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia dziecko nie jest zaliczane do pozostających na utrzymaniu nawet w przypadku, jeżeli nie posiada dochodu i mieszka z Tobą.

Podanie poprawnej ilości osób na utrzymaniu ma duże znaczenie dla oceny Twojej zdolności kredytowej. To ważny czynnik, gdyż bank przyjmuje określoną kwotę na utrzymanie każdego członka rodziny, która jest odliczana z dochodu przy określaniu zdolności kredytowej. Kwota przyjmowana jako koszt utrzymania członka rodziny waha się w granicach od 100 do 300 zł w zależności od banku. W związku z tym podanie niewłaściwej ilości osób pozostających na Twoim utrzymaniu może wpłynąć na odrzucenie wniosku o kredyt.

III. Dane finansowe (zarobki i wydatki)

We wniosku musisz je podać koniecznie prawdziwe. Podanie tych informacji niezgodnych z prawdą może skutkować odrzuceniem wniosku o kredyt lub znacznym obniżeniem Twojej zdolności kredytowej.

 1. Zarobki – zarobki i dochody powinny być podane we wniosku zgodnie z prawdą. Zarobki należy podawać netto i w wysokości, którą się faktycznie uzyskuje. Podanie dochodów niezgodnych z prawdą będzie przyczyną odrzucenia Twojego wniosku. Nie można ani zaniżać, ani zawyżać swoich dochodów. Nie możesz także dowolnie doliczać ewentualnych dodatków do wynagrodzenia do Swojego dochodu. Wypełniając wniosek o kredyt, należy podać dochód zgodnie z kwotą, jaka wpływa na konto lub jest wypłacana gotówką. Bank może na każdym etapie rozpatrywania wniosku skontaktować się z Twoim pracodawcą, aby telefonicznie zweryfikować i potwierdzić Twoje zatrudnienie i osiągany zarobek. Nawet jeżeli wnioskujesz na oświadczenie (bez przedkładania zaświadczenia o dochodzie), to taki telefon także może być wykonany.
 2. Wydatki – wydatki miesięczne na członka rodziny, samochód, telefon, każdy bank przyjmuje w różnej wysokości jako kwoty zryczałtowane. Nie należy zatem z nimi przesadzać na zasadzie chwalenia się „ile to ja nie wydaję”. Takie zawyżenie wydatków znacznie obniży Twoją zdolność kredytową. Koszt utrzymania członka rodziny w zależności od banku waha się w granicach od 100 do 300 zł, koszt utrzymania samochodu jest przyjmowany również w tym zakresie, natomiast koszt związany z utrzymaniem telefonu jest przyjmowany na poziomie do 100 zł. Warto zatem przed złożeniem wniosku dowiedzieć się jakie koszty dany bank przyjmuje. Nie możesz jednak tych kosztów zaniżać, chodzi wyłącznie o to, abyś ich niepotrzebnie nie zawyżył.

Na co warto dodatkowo zwrócić uwagę, składając wniosek o kredyt?

Wszystko, co zostało wymienione powyżej, dotyczy także wniosków o produkty wymienione poniżej, a dodatkowo:

 1. Kredyt gotówkowy – pożyczka – brak dodatkowych uwag.
 2. Kredyt konsolidacyjny – wniosek o kredyt powinien bezwzględnie zawierać wszystkie posiadane kredyty i pożyczki bez względu na to, czy chcesz je konsolidować, czy nie. Musisz jednak pamiętać, że raty kredytów, których nie będziesz konsolidował, zostaną odjęte od Twojej zdolności kredytowej.
 3. Kredyt samochodowy – jeżeli we wniosku bank prosi o podanie danych dotyczących kupowanego pojazdu, to powinny one być podane precyzyjnie.
 4. Kredyt mieszkaniowy – jeśli bank we wniosku wymaga podania szczegółowych danych dotyczących nieruchomości, która ma być finansowana, należy je podać maksymalnie dokładnie.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że po lekturze tego artykułu wiesz już, że masz w pewnej mierze wpływ na decyzję kredytową choćby poprzez wniosek. Odrzucenie wniosku o kredyt jest czymś, czego możesz uniknąć, jeżeli będziesz wiedział jak go skutecznie złożyć. Skutecznie, to znaczy dobrze i poprawnie go wypełnić, by zwiększyć szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Wasze uwagi i sugestie

Jeżeli uważasz, że jakaś ważna kwestia została przeze mnie pominięta, to proszę o informację o tym w komentarzach poniżej. Możesz również zadawać pytania o interesujące Cię kwestie związane z tematem artykułu. Na wszystko postaram się odpowiedzieć w miarę czasu.
Zachęcam również do podzielenia się z innymi czytelnikami bloga własnymi opiniami, doświadczeniami, czy zdarzeniami związanymi ze składaniem wniosków o kredyt.

Zapraszam do komentowania.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy do “Odrzucenie wniosku o kredyt – jak skutecznie go złożyć

 • Sław

  Kurcze nie sądziłem, że złożenie kilku wniosków naraz żeby sprawdzić oferty może skutkować odrzuceniem ich wszystkich. Ale meksyk! Miałem taką sytuację i zastanawiałem się później o co kaman.

   
 • majka

  Miałam taką sytuację. Potrzebowałam kredytu więc na jednym z rankingów (nie pamiętam jaki) wybrałam kilka ciekawych ofert, które mi odpowiadały i podzwoniłam na ich infolinię. Praktycznie za każdym razem informowali mnie, że jeżeli nie podam danych to nie otrzymam spersonalizowanej oferty, więc podawałem swoje dane osobowe. Na koniec okazało się, że nigdzie nie dostałam kredytu, bo ponoć dużo zapytań w BIK widać. Dlatego ostrzegam jeżeli chcecie poznać szczegóły to poprzestańcie na ogólnych i uśrednionych warunkach. nie dajcie się wmanewrować w podawanie danych, bo to źle się skończy, jak w moim przypadku. Jeżeli macie porównać kilka ofert, to przecież wystarczą wam średnie warunki w każdej z nich.