Rachunek powierniczy – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest rachunek powierniczy? Jaka jest definicja rachunku powierniczego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o rachunku powierniczym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Rachunek powierniczy – definicja, pojęcie

Co to jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to specjalny rodzaj konta bankowego lub finansowego, na którym środki pieniężne lub inne aktywa są przechowywane i zarządzane przez powiernika w imieniu beneficjenta. Powiernik to osoba lub instytucja, która ma za zadanie zarządzać aktywami na rachunku powierniczym zgodnie z określonymi instrukcjami lub zgodnie z ustanowionym przez beneficjenta upoważnieniem. Beneficjentem rachunku powierniczego jest osoba lub instytucja, która ma prawo do korzystania z aktywów przechowywanych na tym koncie.

Rachunki powiernicze są często używane w celu ochrony majątku lub w celach sukcesyjnych, gdy osoba chce przekazać swoje aktywa innym beneficjentom po swojej śmierci. Powiernicy mogą być powoływani w ramach testamentu lub umowy powierniczej i mają obowiązek zarządzania aktywami zgodnie z woli beneficjenta.

Rachunki powiernicze mogą obejmować różnorodne rodzaje aktywów, takie jak pieniądze, nieruchomości, akcje, obligacje lub przedmioty wartościowe. Powiernik może mieć również odpowiedzialność za inwestowanie środków na rachunku powierniczym w sposób zgodny z zasadą ostrożności i najlepszymi interesami beneficjenta.

Ważne jest, aby zauważyć, że konkretna definicja rachunku powierniczego może się różnić w zależności od jurysdykcji i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby uzyskać precyzyjne informacje dotyczące rachunków powierniczych w danym kontekście prawno-finansowym.

Definicja rachunku powierniczego

Często w kontekście zakupu mieszkań czy też inwestycji w takowe słyszy się właśnie wiele o rachunku powierniczym. Co to jest dokładnie? Jakie są rodzaje takiego rachunku? O tym wszystkim powiemy w poniższym artykule.

Przede wszystkim trzeba stanowczo podkreślić, że sam akt prowadzenia rachunku powierniczego jest, w zgodzie z Ustawą Deweloperską z 2011 roku, obowiązkiem. Na czym on zaś polega? Otóż, mówiąc w skrócie, jest to pewien specjalny rodzaj rachunku bankowego. Tu klienci kupujące mieszkanie wpłacają regularnie ściśle określone kwoty na poczet przyszłego mieszkania. Bank z kolei pełni niejako funkcję kontrolera i sprawdza regularnie postęp prac budowlanych przewidziany w umowie. Warto jeszcze zaznaczyć, że choć generalnie rachunki powiernicze najczęściej spotykane są właśnie w przypadku nieruchomości, to jednak z powodzeniem mogą być także w wielu innych przedsięwzięciach i inwestycjach.

Rachunek powierniczy – rodzaje

Istnieją dwa podstawowe rodzaje rachunku powierniczego. Przede wszystkim będzie to rachunek otwarty. Tutaj w umowie spisane jest dokładnie, jakie kwoty wpłacane są deweloperowi po skończeniu jakiego etapu budowy. Innymi słowy, raz że klient regularnie wpłaca swoje transze, to ich część wpłacana jest dla dewelopera po wykonaniu określonych prac. Ten rachunek zdecydowanie preferowany jest przez deweloperów, którzy dzięki niemu mogą mniej funduszy własnych przeznaczyć na budowę. Z drugiej jednak strony nie należy też się go obawiać, będąc nabywcą nieruchomości. Bank bardzo dokładnie sprawdza proces przebiegu budowy.

Warto jeszcze wspomnieć o rachunku powierniczym zamkniętym. Tutaj pieniądze wpłacane są na konto banku, jednak bank przekazuje je deweloperowi dopiero po skończeniu całej budowy, w momencie kiedy wszystko już jest przygotowane pod zakup mieszkań na własność. Oczywiście takie umowy rzadziej są spotykane, ponieważ są mniej korzystne dla deweloperów, ponieważ wówczas muszą oni posiadać bardzo wysoki wkład własny i niestety zwiększone jest dla nich ryzyko upadłości szczególnie w momencie, w którym dostawcy czy inni partnerzy nie będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Dla klienta zaś stanowią często bardzo korzystną opcję, gdyż pieniądze są bardzo dobrze zabezpieczone.

Na koniec należy podkreślić, że zawsze, czy to jest rachunek powierniczy dotyczący mieszkań, czy innych inwestycji, stroną kontrolującą jest bank.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.