Stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych zabezpieczą Klienta?


Stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych, to ciekawy mechanizm stabilizacyjny, a zarazem zabezpieczający Klienta zaproponowany przez Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK Marek Niechciał zaapelował do banków o wprowadzenie do ich oferty kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Propozycja Pana Marka Niechciał ma według niego przynieść dwa pozytywne wydźwięki. Jednym jest zwiększenie stabilności sektora finansowego w Polsce oraz lepszą ochronę kredytobiorcy podczas wieloletniej spłaty zobowiązania.

Stałe stopy kredytów hipotecznych zabezpieczą Klienta?

Z czego wypłynęła propozycja stałej stopy procentowej kredytów hipotecznych

W mojej ocenie stanowisko to jest reperkusją wydarzeń związanych z kredytami mieszkaniowymi udzielanymi we frankach szwajcarskich. Jednym z zadań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest analiza działania banków w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych. Pokłosiem sytuacji z Frankowiczami jest szczególny nacisk kładziony na weryfikację jakości obsługi konsumentów w procesie oferowania złotówkowych kredytów hipotecznych oraz ocena polityki informacyjnej banków. Jest to dość wyraźnie widoczne w poniższej wypowiedzi Prezesa UOKIK.

Niepokoją nas dwie rzeczy. Przede wszystkim sposób informowania klientów o ryzyku związanym z zaciąganiem kredytów złotówkowych ze zmienną stopą oprocentowania. W tej chwili klienci nie zawsze mają świadomość ryzyk związanych z tym produktem. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem jest praktyczny brak w ofercie banków kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem obowiązującym przez całą umowę lub też znaczącą jej cześć. Powinny one stanowić realną alternatywę dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem – wyjaśnia prezes UOKiK, Marek Niechciał.

System wczesnego ostrzegania o niekorzystnych dla konsumenta zmianach stóp procentowych

UOKIK uważa, że nie tylko kredyty udzielane w walutach niosą z sobą zagrożenie dla konsumenta. Dlatego oczekuje on, że banki wypracują i wdrożą odpowiednie rozwiązania zapewniające kompleksową i zrozumiałą informację o ryzyku związanym ze wzrostem stóp procentowych kredytów hipotecznych. Słusznie zauważono, że konsument najczęściej nie posiada i nie musi posiadać fachowej wiedzy prawniczej czy ekonomicznej. Dlatego banki powinny brać pod uwagę ten fakt na każdym etapie współpracy z konsumentem. Objąć go stosowną opieką i zapewnić informacje od etapu zawierania umowy do końca jej wykonywania.

Prezes UOKiK zaproponował, by banki wypracowały system wczesnego informowania i ostrzegania konsumentów o przewidywanych niekorzystnych dla nich zmianach na rynkach, dotyczących stóp procentowych. Na wniosek klienta taki alert miałby skutkować włączeniem przygotowanego przez bank mechanizmu stabilizacyjnego, który miałby łagodzić negatywne skutki dla kredytobiorców.

Nie tylko z punktu widzenia interesów konsumentów, ale także stabilności sektora finansowego w Polsce – konieczne jest by banki wprowadziły w większym zakresie do swoich ofert kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Dotychczasowa mała popularność tego produktu spowodowana jest ich niższą atrakcyjnością w stosunku do kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Konsumenci będą zainteresowani takimi produktami, pod warunkiem, że będą one bardziej konkurencyjne – podkreśla prezes UOKiK, Marek Niechciał, w liście skierowanym do prezesów banków.

Czy aby bankom na tym zależy?

Dodałby, że taka polityka informacyjna powinna być prowadzona w szerszym zakresie, który ująłbym bardziej jako edukację finansową. Do tej pory bankom na tym niespecjalnie zależało i konsumenci byli i są traktowani jak dojne krowy. Temat ten już poruszałem na blogu i poniżej znajdziesz link do artykułu.

Stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych dadzą niejeden pożytek

Kredyty o stałym oprocentowaniu wytwarzają niższe ryzyko nie tylko dla konsumenta, ale również dla banków. Zredukowane ryzyko powinno znaleźć odbicie w niższych marżach, a zatem przełożyć się na koszt kredytów hipotecznych. Dzięki temu raty kredytów o stałym oprocentowaniu będą konkurencyjne w stosunku do kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Banki pod lupą UOKIK

Zdaniem prezesa UOKiK banki w zakresie kształtowania ofert kredytów złotowych oraz działań informacyjnych nie powinny kierować się wyłącznie rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacje KNF nie powinny stanowić dla banków bariery w stworzeniu i stosowaniu wyższych standardów, dostosowanych do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Podkreślono, że powinno to być w żywotnym interesie samych banków, gdyż podniesie ich długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne.

Banki mają przekazać urzędowi informacje o wdrożonych bądź przewidywanych rozwiązaniach, dzięki którym dla konsumentów zmniejszy się ryzyko zaciąganych kredytów. Urząd nie wyklucza dalszych działań, które poprawią sytuację kredytobiorców.
Źródło: Uokik.gov.pl

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.