SuperGrosz – pozabankowa pożyczka ratalna do 15 000 zł na 48 m-cy 1


SuperGrosz to szybka pozabankowa pożyczka ratalna udzielana na dowód do 15 000 zł na 48 m-cy. Nowy Klient za pierwszym razem może z niej skorzystać w maksymalnej wysokości do 10 000 zł. Cały proces udzielania pożyczki odbywa się online i nie wymaga innych dokumentów poza dowodem osobistym. Podstawowymi warunkami ubiegania się o finansowanie jest posiadanie zdolności kredytowej i bycie w wieku od 21 do 80 lat. Zaświadczenie o zarobkach nie jest wymagane gdyż Pożyczkodawca zweryfikuje je telefonicznie. RRSO wynosi 57,80% dla przykładu reprezentatywnego, co jest dobrym wynikiem na tle innych pozabankowych firm pożyczkowych. W dalszej części niniejszej recenzji dowiesz się więcej o pożyczce ratalnej SuperGrosz. Dowiesz się jakie wymagania musiałbyś spełnić chcąc zostać Klientem i ile będzie Cię to kosztowało. Wezmę pod lupę pożyczkę SuperGrosz, prześwietlę udostępnione dokumenty, sprawdzę zasady, warunki, koszty oraz opłaty i je zrecenzuję. Wskażę też wady i zalety tej pożyczki, które podsumuję pod koniec artykułu. W komentarzach pod tą recenzją znajdziesz opinie Klientów o pożyczce SuperGrosz.

SuperGrosz pozabankowa pożyczka ratalna


Pożyczka SuperGrosz
Niedroga i szybka pozabankowa pożyczka ratalna:

 • wysokość pożyczki od 1 000 do 15 000 zł,
 • za pierwszym razem udzielana do 10 000 zł,
 • czas spłaty od 4 do 48 m-cy,
 • jedno z niższych RRSO wśród pozabankowych pożyczek na raty wynoszące 57,8 % dla przykładu reprezentatywnego,
 • szybka decyzja online przy minimum formalności,
 • brak ukrytych kosztów i opłat,
 • pożyczka na dowód bez zaświadczeń,
 • dostępna dla osób w wieku od 21 do 80 lat,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu Supergrosz.pl?

Serwis jest marką należącą do Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, która jest Pożyczkodawcą. Spółka jest zarejestrowanaw Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004. Kapitał zakładowy w wysokości 300000 zł. Spółka jest również właścicielem serwisu Superrata.pl, za pośrednictwem którego oferuje niższe pożyczki na krótszy czas.

Tytułem wstępu kilka słów o SuperGrosz

Pożyczka SuperGrosz pod lupąSuperGrosz to Polska firma ze 100% polskim kapitałem założona w 2015 roku firma. Prowadzą ją ludzie z doświadczeniem w analityce oraz w finansach dbający o rozwój oferty i dopasowanie jej do potrzeb Klienta. Firma dba o przejrzystość kosztów, które przedstawia w jasny i przejrzysty sposób. Opłaty i prowizje nie są ukrywane i Klient może się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji. Ważne jest też to, że na stronie pożyczkodawcy są udostępnione wzory wszystkich dokumentów, co niestety nadal nie stało się standardem wśród większości firm pozabankowych. Serwis Supergrosz.pl jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu oczekiwanie na weryfikację wniosku jest bardzo krótkie i nie ma potrzeby przesyłania żadnych dokumentów. Cały proces wzięcia pożyczki trwa do kilku minut.

Dla kogo jest osiągalna pozabankowa pożyczka ratalna SuperGrosz?

Jakie warunki należy spełniać, aby móc ubiegać się o finansowanie? Wnioskodawca musi spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

 • ma nie mniej niż 21 lat i nie więcej niż 80 lat,
 • jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma zdolność do spłaty zobowiązania, o które wnioskuje,
 • uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej,
 • nie ma niespłaconej pożyczki w SuperGrosz,
 • założył Profil na stronie Pożyczkodawcy,
 • złożył Wniosek o przyznanie pożyczki,
 • nie posiada wpisów w biurach informacji gospodarczej oraz negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o pożyczkę SuperGrosz?

Do złożenia wniosku będą potrzebne jedynie dane z dowodu osobistego numer Swojego konta bankowego i telefonu komórkowego. Nie ma wymogu przedstawiania i przesyłania żadnych dokumentów ani tym bardziej dokumentowania dochodu.

Możesz ubiegać się o pożyczkę bez posiadania własnego konta bankowego

Firma oferuje nową metodę weryfikacji tożsamości i wypłaty pożyczki za pomocą czeku GIRO. Dzięki współpracy z Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym w ich placówkach będzie Ci wpłacona pożyczka na dowód. To szybki i wygodny sposób wypłaty środków bez konieczności posiadania rachunku bankowego. Po odebraniu decyzji należy udać się do najbliższego urzędu lub banku pocztowego i okazać dowód osobisty oraz kod przesłany SMS-em, żeby odebrać pieniądze.

SuperGrosz daje Ci 3 sposoby weryfikacji tożsamości i 2 sposoby wypłaty środków

1. Bezpieczna weryfikacja danych online poprzez system Konto X. Potwierdzasz Swoje dane, logując się bezpiecznie do Swojego konta bankowego. Jest to najszybsza i zupełnie darmowa metoda wykorzystująca zaawansowane szyfrowanie SSL, pozwalająca otrzymać decyzję natychmiast po pozytywnej weryfikacji wniosku.

2. Tradycyjna weryfikacja poprzez przelew 1 zł. Przy tej metodzie potwierdzasz Swoje dane, dokonując tradycyjnego przelewu kwoty 1 zł ze Swojego konta bankowego.

3. Weryfikacja danych za pomocą czeku GIRO bez konieczności posiadania konta bankowego. W tym przypadku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz wiadomość SMS z kodem, z którym udajesz się na Pocztę, gdzie po okazaniu jego i dowodu osobistego następuje weryfikacja Twojej tożsamości i wypłata gotówki. Wypłata gotówki w formie czeku GIRO nie jest darmowa. W przypadku wyboru tej opcji wraz z pierwszą ratą pożyczki naliczana jest jednorazowo dodatkowa opłata w wysokości 14 zł.

Przy pierwszych dwóch metodach SuperGrosz wypłaci Ci pożyczkę na Twoje konto bankowe wskazane we wniosku. Przy trzecim i ostatnim sposobie środki pożyczki odbierzesz na Poczcie lub w najbliższej placówce Banku Pocztowego.

Pozabankowa pożyczka ratalna w SuperGrosz w trzech krokach

1. Przyznanie pożyczki

Aby było możliwe zawarcie umowy po stworzeniu profilu Klienta na stronie Pożyczkodawcy i złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja i ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie informacji zawartych we wniosku, informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej oraz bazy własnej firmy. Pomimo że zaświadczenia o dochodach nie są wymagane, to w niektórych przypadkach celem ustalenia zdolności kredytowej może zajść konieczność weryfikacji zatrudnienia. Weryfikacja zatrudnienia odbywa się w drodze kontaktu telefonicznego z pracodawcą.

2. Wypłata środków

Zasady i tryby wypłaty środków opisałem powyżej.

3. Zawarcie umowy

Co prawda niektóre z firm pozabankowych wymagają odesłania podpisanej umowy, ale w tym przypadku nie ma takiej konieczności. Celem uniknięcia konieczności podpisywania i odsyłania umowy wprowadzono możliwość udzielenia pełnomocnictwa SuperGrosz do podpisania umowy w imieniu klienta.

Z jakich przyczyn może nie zostać przyznana pożyczka ratalna na dowód w SuperGrosz?

Każda z firm pożyczkowych określa własne kryteria, które musi spełniać Klient. Pożyczka SuperGrosz może nie zostać przyznana w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie spełnia poniższych wymaganych kryteriów:

 • podał błędne lub nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym, lub wniosku,
 • podał w czasie rejestracji nie Swój numer telefonu komórkowego lub nieswoje konto bankowe,
 • ma niespłaconą pożyczkę w SuperGrosz,
 • ma mniej niż 21 lub więcej niż 80 lat,
 • nie jesteś obywatelem Polski,
 • ma wpisy w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) lub Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
 • negatywnie oceniono jego zdolność kredytową.

W jakich rejestrach dłużników SuperGrosz sprawdza Wnioskodawców?

Pozabankowa pożyczka w SuperGrosz celem ustalenia zdolności kredytowej i ocenienia wiarygodności finansowej Wnioskodawcy jest sprawdzana w poniższych bazach:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 6. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej http://www.creditcheck.pl

Spłata pożyczki

Odbywa się ona w ratach miesięcznych, a możesz jej dokonywać przez Swój rachunek bankowy lub przez system do szybkiej spłaty na stronie SuperGrosz. Celem szybkiej spłaty musisz zalogować się do Strefy Klienta i w zakładce „Twoje pożyczki” wybrać przycisk Spłać.

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej

Swoją pożyczkę ratalną w SuperGrosz możesz spłacić częściowo lub całkowicie przed terminem spłaty. Dokonując wcześniejszej spłaty, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat ani prowizji.
Wcześniejszej spłaty zobowiązania w całości lub części możesz dokonać na 2 sposoby:

1. Samodzielnie z własnego rachunku bankowego. W tym celu należy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta i ustalić jaka kwota będzie od spłaty na dany dzień. Następnie należy z Własnego konta bankowego przelać odpowiednią sumę na wskazany rachunek Pożyczkodawcy.

2. Spłata poprzez strefę Klienta. W tym przypadku w Swoim Profilu na stronie firmy wybierasz opcję „spłać dowolną kwotę”. Następnie zaznaczasz czy ma to być całkowita, czy częściowa spłata jednym przelewem bankowym.

Możesz zyskać na kosztach! W przypadku całkowitej lub częściowej spłaty pożyczki ratalnej przed terminem ostatniej raty całkowity koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą czasu, o który skrócono czas kredytowania, nawet jeżeli poniosłeś je przed spłatą. Jeżeli po dokonaniu takiej spłaty pozostaną środki, które Pożyczkodawca będzie zobowiązany Ci zwrócić, będzie on miał na rozliczenie się z Tobą 14 dni, licząc od dnia, w którym dokonałeś spłaty.

Warunki i zasady odstąpienia od umowy pożyczki ratalnej SuperGrosz

Masz prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy pozabankowej pożyczki ratalnej w SuperGrosz w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Skutkuje to uznaniem jej za niezawartą. Aby odstąpić od umowy pożyczki pozabankowej w SuperGrosz, należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie (stanowi załącznik do umowy). Oświadczenie to należy przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy lub przesłać na jego adres mailowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy obowiązkowo przesłać przed upływem wspomnianych 14 dni. Odstępując od umowy, należy natychmiast (nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu) zwrócić całkowitą kwotę pożyczki wraz z odsetkami (za okres od jej otrzymania do dnia dokonania jej zwrotu). W przypadku niezwrócenia zobowiązania w wyznaczonym terminie staje się ono zobowiązaniem przeterminowanym, od którego naliczane są odsetki karne jak poniżej.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki pozabankowej w SuperGrosz

Zaciągnięte zobowiązanie należy spłacać terminowo zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia zostaniesz obciążony odsetkami za opóźnienie, które obecnie wynoszą 14% w stosunku rocznym. Ponadto w przypadku powstania zaległości w spłacie zobowiązania rozpoczęte zostaną działania windykacyjne i monitujące o zwrot zadłużenia. Możesz otrzymać monit listowny lub przez wiadomość SMS i e-mail. Pożyczkodawca zastrzega sobie również prawo do przekazania wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Ostatecznie dochodzenie zwrotu pożyczki może się odbyć na drodze postępowania sądowego. Informacja o zadłużeniu może zostać przekazana do Biur Informacji Gospodarczej, co pogorszy zdolność kredytową oraz podważy wiarygodność finansową dłużnika.

Sprawdź dostępne dokumenty pożyczki SuperGrosz:

Ile kosztuje pożyczka ratalna SuperGrosz?

Reprezentatywny przykład:

 • kwota pożyczki: 10 000 zł,
 • czas spłaty: 48 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty: 22 173,76 zł,
 • roczna stopa oprocentowania („RSO”): 10%,
 • rata miesięczna: 461,95 zł,
 • całkowity koszt: 12 173,76 zł (w tym prowizja 9 999,84 zł, odsetki 2 173,92 zł),
 • RRSO: 57,80 %.

Stan na dzień 04.06.2019r.
Tabela opłat i prowizji

Jakie wady i zalety ma pożyczka na raty SuperGrosz?

Pozabankowa pożyczka ratalna na dowód ma co prawda sporo zalet, ale nie jest też wolna od wad. Z wad należy podkreślić sprawdzanie wszystkich baz dłużników, wymóg posiadania zdolności kredytowej. W mojej ocenie minusem jest też prowizja sięgająca niemal 100% wysokości środków przekazywanych na konto Klienta. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję co do skorzystania z tej oferty, sprawdź poniżej wszystkie plusy i minusy i przeanalizuj je dokładnie.


Zalety:

 • dość wysoka kwota pożyczki, nawet do 15 000 zł,
 • długi 48-miesięczny czas spłaty,
 • relatywnie niskie RRSO wynoszące 57,80 %,
 • wysoki maksymalny próg wieku wnioskodawcy wynoszący 80 lat,
 • formalności ograniczone do minimum,
 • udzielana na dowód, bez dokumentów i zaświadczeń o dochodach,
 • szybka decyzja i wypłata,
 • brak wymogu posiadania konta bankowego,
 • możliwość szybkiego potwierdzenia tożsamości poprzez system Konto X,
 • możliwość wypłaty środków przelewem na konto i w formie czeku GIRO,
 • elastyczna spłata w miesięcznych ratach,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • dostępna bez poręczeń i zabezpieczeń,
 • pożyczka całkowicie online
 • długie godziny pracy Biura Obsługi Klienta również w soboty.

Wady:

 • maksymalna kwota 15 000 zł jest dostępna dopiero za drugim razem,
 • firma sprawdza bazy dłużników BIK, ERIF, KRD, BIG InfoMonitor oraz KBIG,
 • brak możliwości przesunięcia terminu spłaty,
 • wymóg posiadania zdolności kredytowej,
 • możliwość przesunięcia terminu spłaty uzależniona od posiadania zdolności kredytowej,
 • wysoki minimalny próg wieku wnioskodawcy wynoszący 21 lat,
 • w niektórych przypadkach Pożyczkodawca może telefonicznie weryfikować zatrudnienie i dochody u pracodawcy,
 • Biuro Obsługi Klienta niepracujące w niedzielę,
 • brak promocji dla stałych Klientów.

Opinie Klientów o pożyczce ratalnej na dowód w SuperGrosz

Analizując powyższe wady i zalety, zapewne zauważyliście, że pożyczka na dowód w SuperGrosz ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Jest ich co prawda niewiele więcej, ale więcej, jednakże nie tylko one świadczą o realnej wartości tej oferty. O rzeczywistej wartości pożyczki SuperGrosz dodatkowo sporo powiedzą opinie Klientów, którzy mieli okazję z niej korzystać. Dlatego zachęcam Klientów SuperGrosz do wystawienia w komentarzu opinii tej pożyczce. Wasze opinie będą świetnym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą. Pozostałych czytelników również zachęcam do wyrażenia Swojej opinii. Każda z nich będzie tak samo cenna dla wszechstronnej oceny tej oferty.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “SuperGrosz – pozabankowa pożyczka ratalna do 15 000 zł na 48 m-cy

 • steffi

  Co prawda nie skorzystałem ale wyrażę swoją opinię. Pożyczka mi się podoba (może za sprawą rzetelnego opisu) warunki są do przyjęcia, kwota przyzwoita, spłatę można rozłożyć na sporo rat i co najważniejsze rrso niezbyt wysokie. Szkoda, że wcześniej wziąłem już gdzie indziej bo może bym się skusił.