Tag: Bank Handlowy

Bank Handlowy – oferta, produkty i informacje o banku

Jeżeli szukasz informacji o Banku Handlowym, to znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Znajdziesz tutaj informacje o banku Citi Handlowy i jego ofercie oraz recenzje jego produktów.

Bank Handlowy

Informacje o banku

Bank Handlowy oferuje nowoczesne produkty i usługi tworzone przez ludzi dla ludzi. Poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta buduje partnerskie relacje, oferując najlepsze produkty i usługi bankowe. Citi Handlowy powstał w marcu 2001 roku z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Citibank S.A. Obecnie to jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralną część grupy Citi. Grupa Citi to renomowana globalna instytucja finansowa, prowadząca około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych. zapewniając im wiele produktów i usług finansowych. W szerokiej ofercie Banku Handlowego, oprócz klasycznych usług bankowych, znajdują się również usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538. NIP 526-030-02-91. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Kontakt

Adres siedziby Banku i korespondencyjny:

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. 22 657 72 00
fax 22 692 50 23

E-mail: listybh@citi.com

W cyklu artykułów dostępnych poniżej znajdziesz więcej informacji o Citi Bank Handlowy, jego ofercie oraz recenzje jego produktów.


Koszty windykacji zbyt wysokie w ocenie UOKIK 1
Koszty windykacji są zbyt wysokie w ocenie UOKIK. Banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i pobierają opłaty windykacyjne nieadekwatne do ponoszonych kosztów. Tej kwestii dotyczyła ostatnia interwencja UOKIK, który sprawdził zasady pobierania opłat windykacyjnych przez instytucje finansowe. Opłaty te muszą odpowiadać kosztom, które są faktycznie ponoszone. Wskutek interwencji urzędu, instytucje zrezygnowały z […]

Koszty windykacji zbyt wysokie w ocenie UOKIK