Tag: Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. – informacje, oferta, produkty

Jeżeli szukasz informacji o Banku Pekao S.A., to znalazłeś się w dobrym miejscu. Tutaj sprawdzisz informacje o banku, jego ofercie, promocjach oraz recenzje produktów dostępnych na moim blogu.

Bank Pekao S.A. oferta, produkty i informacje

Informacje o Banku

Bank Pekao S.A. obsługuje KlientóW Indywidualnych, Przedsiębiorców, Mikrofirmy, Małe i Średnie Firmy oraz Korporacje. Działalność Banku od lat zyskuje wysokie uznanie specjalistów, Klientów i mediów, co znajduje wyraz w przyznaniu wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Bank tworzy Grupę Banku Pekao S.A., która składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół niego. Grupa ta oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Grupę kapitałową tworzą Pekao S.A. oraz spółki zależne, ponadto bank posiada akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe.

Dane rejestrowe

Bank Pekao S.A. z siedzibą ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa

Obsługa Klienta Indywidualnego

Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Kontakt:

+48 (22) 59 12 232
801 365 365
info@pekao.com.pl

Infolinia Klienta Premium

Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Kontakt:

+48 (22) 59 12 351*
801 351 351*
info@pekao.com.pl

Infolinia Klienta Biznesowego

Infolinia PekaoBiznes24 czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Kontakt:

+48 (22) 59 12 323*
801 666 555*
infolinia@pekao.com.pl

Infolinia i Obsługa Klienta Domu Maklerskiego

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00

Informacje o produktach i usługach Domu Maklerskiego:

+48 (22) 591 22 00
800 105 800

Infolinia techniczna serwisu Pekao24Makler:

+48 (22) 591 26 01
801 301 601

W cyklu artykułów dostępnych poniżej znajdziesz więcej informacji o Banku Pekao S.A., o jego ofercie oraz recenzje jego produktów.


1
Bank Pekao S.A. zmienia metody autoryzacji przelewów, rezygnując ze starych. Czy spotka się to z aprobatą Klientów? Niestety zmiany są konieczne bez względu na ich opinie. Wycofana zostanie między innymi karta z jednorazowymi kodami do autoryzacji przelewów, aplikacja PekaoToken oraz token w postaci osobnego urządzenia. Klienci będą musieli zadowolić się […]

Zmiana metod autoryzacji przelewów w Pekao S.A.