Tag: Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska – oferta, produkty i informacje o banku

Jeżeli szukasz informacji o Deutsche Bank Polska, to znalazłeś się w dobrym miejscu. Tutaj sprawdzisz informacje o banku, jego ofercie oraz recenzje produktów dostępnych na moim blogu.

Deutsche Bank Polska - oferta, produkty i informacje

Informacje o Banku

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank. Jest to jedna z największych instytucji finansowych na świecie, która doradza polskim i zagranicznym korporacjom i instytucjom finansowym w zakresie profesjonalnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Bank oferuje szeroką i elastyczną ofertę produktów „szytych na miarę” pozwalającą zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających Klientów.
Właścicielem Banku jest Deutsche Bank AG. Jest to jeden z wiodących banków międzynarodowych, którego doświadczenia sięgają 1870 roku. To największy bank rozliczeniowy strefy euro oraz lider w zakresie wymiany walut, obsługi handlu zagranicznego i rozliczeń.
Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od 1990 roku, a jako Deutsche Bank Polska funkcjonuje od października 1995 roku.
Oferta Banku obejmuje szeroki zakres produktów i usług z obszaru zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności w oparciu o papiery wartościowe, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Bank dostarcza swoim Klientom również rozwiązania umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym.

Dane rejestrowe

Nazwa Spółki: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, Siedziba Spółki: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000022493, NIP 676 01 07 416, Kapitał zakładowy: 1.744.449.384,00 zł, opłacony w całości.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)
00-609 Warszawa

Obsługa Klienta Indywidualnego

Godziny pracy BOK: 9.00-17.00 (w dni robocze)

Kontakt:

801 103 103, +48 22 4 680 680 , +48 22 3 325 089
Zapytania ogólne: info.db@db.com

Reklamacje:

pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
telefonicznie: +48 22 4 680 680

Obsługa Klienta Korporacyjnego

Godziny obsługi: 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku)

Kontakt:

+48 22 579 9000
Zapytania dotyczące Obsługi Klienta Korporacyjnego kieruj na mail corporate.contact@list.db.com

W cyklu artykułów dostępnych poniżej znajdziesz więcej informacji o Deutsche Bank Polska, o jego ofercie oraz recenzje jego produktów.


Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule niedozwolone 1
Decyzją UOKiK Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule niedozwolone we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro. Prezes UOKiK uznał, że bank stosuje klauzule niedozwolone i nieprecyzyjnie określa wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany. Trzy klauzule stosowane przez Deutsche Bank Polska uznano […]

Deutsche Bank Polska zapłaci 7 mln zł kary za klauzule ...