Tag: Idea Bank

Idea Bank S.A. – najnowsze informacje, oferta i produkty

Jeżeli szukasz informacji o Idea Bank S.A., to znalazłeś się w dobrym miejscu. Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o banku, jego ofercie, promocjach oraz recenzje produktów dostępnych na moim blogu.

Idea Bank S.A. - informacje

Najważniejsze informacje o Banku

Idea Bank został stworzony, by wspomagać osoby przedsiębiorcze w rozwijaniu działalności i służy pomocą małym podmiotom gospodarczym, tj.: mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W przeciwieństwie do innych banków jest bankiem przyjaznym dla przedsiębiorcy. Oferuje firmom łatwiejszy i szybszy dostęp do większej liczby różnorodnych produktów bankowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na idealny pakiet produktów kredytowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych umożliwiający start i prężny rozwój ich firmy. Jego działalność opiera się o ścisłą współpracę z każdym Klientem, który otrzymuje opiekę wysoko wykwalifikowanych doradców. Każdy Klient ma zapewnioną profesjonalną opiekę na każdym etapie zakładania i prowadzenia własnej firmy, w zakresie finansowania działalności, obsługi księgowej i pomnażania kapitału.

Dane rejestrowe

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 PLN (w pełni wpłacony).

Kontakt

Adres korespondencyjny:

ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta

tel. +48 22 101 10 10
e-mail: kontakt@ideabank.pl

Zastrzeganie kart: 22 101 10 10 lub 801 999 111

Centrum Obsługi Klienta jest czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00.

W cyklu artykułów dostępnych poniżej znajdziesz najnowsze informacje o Idea Bank S.A., o jego ofercie oraz recenzje jego produktów.


Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack 1
Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack – Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty! Jak ustalił urząd, Bank stosował misselling, czyli oferował Klientom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Już w sierpniu 2019r roku Urząd wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe […]

Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack