Tag: Stopy procentowe

Stopy procentowe bez tajemnic – wszystko czego o nich nie wiesz, a co warto wiedzieć

Znajdziesz tutaj wszystko to, co powinieneś wiedzieć o stopach procentowych. Komentarze do decyzji RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej w sprawach stóp procentowych, stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej oraz redyskonta weksli, a w końcu komentarze do decyzji samych banków w zakresie stałych i zmiennych stóp procentowych. W tym dziale również recenzuję i komentuję stanowiska UOKIK w sprawie stóp procentowych.


Stopa procentowa to koszt kapitału lub inaczej cena, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z niego przez określony czas. Cena ta jest zwykle wyrażona jako procent od pożyczonej sumy i jest mierzona w ujęciu rocznym.

Na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej zapadają ważne decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. Na razie od dłuższego czasu pozostają one na rekordowo niskim poziomie. Ich obecny niski pułap jest korzystny dla kredytobiorców, ale z drugiej strony tracą na tym posiadacze lokat bankowych. Dlatego też oprócz w/w komentarzy wyjaśnię też, jak stopy procentowe wpływają na kredyty.


Stałe stopy kredytów hipotecznych zabezpieczą Klienta?
Stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych, to ciekawy mechanizm stabilizacyjny, a zarazem zabezpieczający Klienta zaproponowany przez Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK Marek Niechciał zaapelował do banków o wprowadzenie do ich oferty kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Propozycja Pana Marka Niechciał ma według niego przynieść dwa pozytywne wydźwięki. Jednym jest zwiększenie stabilności sektora […]

Stałe stopy procentowe kredytów hipotecznych zabezpieczą Klienta?