Tag: Zysk z PPK

Zysk z PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK weszły w życie z początkiem 2017 roku. To dobrowolny powszechny program oszczędzania na emeryturę, z którego skorzysta ponad 11 milionów Polaków. Ile można na nim zyskać? Ile wyniesie ta druga emerytura? Czy będzie znaczącym dodatkiem do skromnego świadczenia z ZUS? Poniżej znajdziesz cykl artykułów, w których znajdziesz odpowiedź nie tylko na te, ale i na wiele innych pytań.

Zysk z PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Skąd pieniądze na PPK?

Na Pracownicze Plany Kapitałowe płacić mają pracodawcy i uczestnicy programu oraz państwo. Wpłata podstawowa do programu wyniesie 2% wynagrodzenia od uczestnika programu i 1,5% wynagrodzenia od pracodawcy plus dopłata roczna ze strony państwa 240 zł. Ponadto każdy z nas będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%. Sumując na Twoje konto w PPK, może łącznie wpływać od 3,5 do 8% wynagrodzenia. Oszczędzanie dla samego oszczędzania i odkładanie tych pieniędzy nie miałoby oczywiście sensu. Lwią część z oszczędności gromadzonych latami w ramach programu zjadłaby inflacja.

W jaki sposób będzie wypracowywany zysk z PPK

Twoje pieniądze będą bezpiecznie inwestowane przez odpowiednie instytucje finansowe. Każda z nich będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty zapewniających racjonalne inwestowania zgromadzonych środków. W każdym z nich portfel inwestycyjny musi być tak zaprojektowany, aby wraz z postępującym wiekiem członka zmniejszało się ryzyko inwestycyjne. W ustawie ściśle wyznaczono, w jakich narzędziach kapitałowych będą mogły być lokowane pieniądze i w jakiej części udziałowej.

Jak jest wypracowywany zysk z PPK i jak w szczegółach wyglądają zasady i warunki inwestowania Twoich pieniędzy, przeczytasz w poniższych artykułach.


Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 2
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe, co to jest? Zasady oszczędzania na emeryturę, rezygnacja z uczestnictwa, kalkulator PPK – wszystko co musisz wiedzieć o PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to powszechny system oszczędzania na emeryturę dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. PPK to program dodatkowego i dobrowolnego […]

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – wszystkie informacje