TAKTO szybka pożyczka na raty do 25 000 zł na 36 m-cy


TAKTO to szybka pożyczka na raty udzielana przez internet, w wysokości od 1 000 zł do 25 000 zł na czas od 6 do 36 m-cy. Uzyskanie finansowania nie wymaga poręczycieli ani żadnych innych zabezpieczeń. Procedury, formalności i wymagania dokumentacyjne są ograniczone do minimum. Decyzję kredytową otrzymasz do 1 godziny od złożenia wniosku, a wypłata środków następuje do 1 godziny po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 58,74%. Zastanawiasz się, jakie są wymagania i warunki uzyskania pożyczki oraz jej koszty? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu. Wezmę pod lupę pożyczkę TAKTO i ją dla Was zrecenzuję. Omówię warunki i zasady, na jakich jest ona dostępna oraz znajdę i wypunktuję jej wady, oraz zalety. W komentarzach pod niniejszą recenzją znajdziesz opinie Klientów o pożyczce TAKTO.

TAKTO szybka pożyczka na raty


Pożyczka TAKTO
Szybka pożyczka na raty:

 • jedna z najwyższych kwot pożyczki osiągalnych poza bankiem ,
 • udzielana w wysokości od 1 000 zł do 25 000 zł,
 • czas spłaty od 6 do 36 miesięcy,
 • pożyczka udzielana również na działalność gospodarczą, zasiłki i świadczenia, dla rolników i producentów rolnych, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty, alimenty, dzierżawę, najem oraz inne,
 • decyzja kredytowa do godziny od złożenia wniosku,
 • pieniądze na koncie do godziny od przyznania pożyczki,
 • procedury, formalności i wymagania ograniczone do minimum,
 • pożyczka bez wychodzenia z domu – otrzymasz szybko i wygodnie, w 100% przez internet,,
 • udzielana bez poręczycieli i innych zabezpieczeń,
 • dostępna dla osób w wieku od 21 do 75 lat,
 • możliwość posiadania dwóch pożyczek jednocześnie,
 • wcześniejsza spłata obniża koszty,
 • RRSO przykładu reprezentatywnego 58,74%.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu taktofinanse.pl?

Właścicielem serwisu jest TAKTO Finanse Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.

Kilka słów o pożyczce TAKTO tytułem wstępu

Pożyczka TAKTO oferuje jedną z najwyższych kwot na rynku pozabankowym oraz spłatę w wygodnych miesięcznych ratach. Akceptowane są różne źródła dochodu, a w tym również deklarowane. Z oferty można skorzystać bez wychodzenia z domu, a umowę zawrzeć przez telefon lub kuriera. Pożyczki są udzielana na jasnych i przejrzystych zasadach bez ukrytych opłat. Z konkurencji wyróżnia tę ofertę możliwość posiadania dwóch pożyczek jednocześnie. Kolejne zobowiązanie można zaciągnąć po spłacie 6 rat.

TAKTO to elastyczna i wygodna pożyczka pozabankowa

Pożyczka w TAKTO Finanse gwarantuje komfort pozyskania oraz formalności ograniczone do niezbędnego minimum. Możesz elastycznie dobrać wysokość pożyczki w zakresie od 1 000 do 25 000 złotych. Czas spłaty dobierzesz już równie elastycznie i spłatę zobowiązania możesz rozłożyć na 6, 12, 18, 24, 30, 36 rat. Dzięki temu można optymalnie dostosować ratę, czyli wysokość obciążenia do Swoich możliwości.

Dla kogo może zostać przyznana szybka pożyczka na raty w TAKTO?

Każdy z pożyczkodawców niezależnie czy jest to bank, czy instytucja pozabankowa stawia przed wnioskodawcami zasadnicze warunki, które muszą oni spełnić, by móc ubiegać się o finansowanie. Nie inaczej jest w tym przypadku i wniosek o pożyczkę w TAKTO będziesz mógł złożyć, jeśli:

 • ukończyłeś 21 lat,
 • masz nie więcej niż 75 lat,
 • posiadasz ważny dowód osobisty i numer PESEL,
 • masz adres zameldowania na terenie kraju,
 • nie figurujesz w bazie dłużników BIG, BIK, ERIF, KRD, KBIG,
 • masz własny telefon i konto w banku,
 • uzyskujesz stały i regularny dochód.

Akceptowane źródła dochodów i wymagane dokumenty je potwierdzające

Podstawowym wymaganym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty. Jednakże oprócz niego wymagany jest dokument potwierdzający dochód i jego źródło. TAKTO Finanse akceptuje dochody z różnych źródeł, które znajdziesz poniżej wraz z dokumentem niezbędnym do jego udokumentowania (wystarczy jeden z podanych):

1. Umowa o pracę:

 • wyciąg z konta bankowego z widocznym wpływem wynagrodzenia za ostatni miesiąc,
 • druk RMUA za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

2. Emerytura / zasiłek przedemerytalny:

 • wyciąg z konta bankowego z widocznym wpływem świadczenia za ostatni miesiąc,
 • ostatni odcinek emerytury,
 • decyzja o waloryzacji emerytury lub decyzja o jej przyznaniu.

3. Renta:

 • wyciąg z konta bankowego z widocznym wpływem świadczenia za ostatni miesiąc,
 • ostatni odcinek pocztowy renty,
 • decyzja o waloryzacji renty lub decyzja o jej przyznaniu,
 • zaświadczenie z zakładu rentowo-emerytalnego.

4. Działalność gospodarcza:

 • potwierdzenie dokonania płatności podatku dochodowego za ostatni miesiąc,
 • wyciąg bankowy za 30 dni z konta firmowego lub osobistego,
 • druk karty podatkowej,
 • wyciąg z książki przychodów i rozchodów (KPiR),
 • ewidencja przychodów dla ryczałtu.

5. Zasiłki / świadczenia:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia GOPS/MOPS/UMiG,
 • decyzja o waloryzacji świadczenia.

6. Rolnik / Produkcja rolna:

 • nakaz płatniczy,
 • ostatni dowód opłacenia podatku rolnego,
 • dowody wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 m-ce lub kwartał,
 • zaświadczenie o dochodach z urzędu gminy potwierdzający fakt posiadania gospodarstwa,
 • ostatnie 3 faktury z punktu skupu,
 • decyzja o przyznaniu dotacji.

7. Umowa zlecenie / umowa o dzieło:

 • bankowe potwierdzenie wpływu wynagrodzenia za ostatni miesiąc,
 • druk RMUA za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • umowa cywilnoprawna.

8. Kontrakt:

 • zaświadczenie w ramach kontraktu,
 • kontrakt.

9. Alimenty na siebie:

 • wyrok sądu potwierdzający przyznanie alimentów,
 • wypłata z funduszu alimentacyjnego.

10. Dzierżawa / najem:

 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • potwierdzenie dokonania płatności podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące.

11. Inny dochód:

 • dokument potwierdzający regularny dochód.

O czym warto wiedzieć, chcąc skorzystać z pożyczki w TAKTO Finanse

 1. Można mieć 2 pożyczki w tym samym czasie. O kolejną pożyczkę można się ubiegać po terminowej spłacie pierwszych 6 rat.
 2. Przedłużenie spłaty lub jej zawieszenie. Niestety firma nie udostępnia możliwości przedłużenia spłaty ani jej zawieszenia na pewien czas. Dlatego, aby uniknąć dodatkowych, a niepotrzebnych kosztów trzeba raty regulować terminowo zgodnie z harmonogramem.
 3. Brak wymogu ubezpieczenia pożyczki. Zaciągnięcie pożyczki w TAKTO Finanse nie wiąże się z koniecznością wykupywania żadnego ubezpieczenia ani też innego zabezpieczenia, czy dołączania poręczycieli.
 4. Wcześniejsza spłata obniża koszty. Chcąc dokonać wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania, należy skontaktować się z BOK. Pracownik firmy wyliczy kwotę do całkowitej spłaty pomniejszoną o koszty, które dotyczą czasu, o jaki zostanie skrócony czas spłaty.
 5. Odstąpienie od umowy pożyczki. Jest ono możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W tym celu należy przesłać do firmy formularz odstąpienia (stanowi załącznik do umowy). Następnie w terminie 30 dni od daty odstąpienia (liczy się data stempla pocztowego) należy zwrócić udzieloną kwotę pożyczki powiększoną o odsetki naliczone za czas od dnia przekazania Ci pieniędzy do dnia ich zwrotu. W formularzu odstąpienia firma podaje numer konta bankowego, na które należy dokonać tego zwrotu.

Pożyczka pozabankowa TAKTO

Jak otrzymać? Pożyczka TAKTO w kilku krokach

Jakie dane będą potrzebne do złożenia wniosku?

Otrzymanie pożyczki jest proste, a procedury z tym związane nie są skomplikowane. Przede wszystkim należy złożyć wniosek, do czego będą potrzebne dane takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail, wysokość wnioskowanej pożyczki, wnioskowany okres spłaty, informacje o zobowiązaniach finansowych, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu oraz odpowiedzi na inne pytania, służące ocenie zdolności kredytowej.

Procedura składania wniosku o przyznanie pożyczki TAKTO

Wniosek pożyczkowy mus zawierać prawdziwe i aktualne na dzień jego składania informacje. Po wypełnieniu wniosku Pożyczkobiorca musi potwierdzić swoje dane poprzez:

 1. Dokonanie szybkiego przelewu autoryzacyjnego za pomocą operatora Blue Media.
 2. Szybkie potwierdzenie Swoich danych poprzez pobranie informacji bezpośrednio z systemu bankowości internetowej (konta osobistego) Wnioskodawcy.

Decyzja kredytowa jest przesyłana na numer telefonu Wnioskodawcy w formie wiadomości SMS.

Po potwierdzeniu danych należy zapoznać się treścią projektu umowy oraz formularzem informacyjnym. Po zapoznaniu się z dokumentami umowę zawiera się poprzez wpisanie we właściwym polu kodu SMS (będzie przesłany na numer telefonu podany we wniosku) oraz naciśnięcie przycisku „Zawieram umowę”.

Po zawarciu umowy pożyczkobiorca otrzymuje na Swój e-mail komplet dokumentów tj. umowy z załącznikami, formularzem informacyjnym i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podpisaną umowę należy odesłać do TAKTO (elektronicznie). Można to zrobić a kilka sposobów:

 • Za pomocą wiadomości MMS wysłanej na podany numer telefonu Pożyczkodawcy.
 • Poprzez serwis taktofinanse.pl załączając dokumenty we wskazanym miejscu.
 • Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej adres mailowy Pożyczkodawcy.

Po odesłaniu dokumentów wypłata środków pożyczki TAKTO następuje w ciągu godziny (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17).

Jakie rejestry dłużników sprawdza TAKTO Finanse?

Wnioskodawcy są sprawdzani w bazach zadłużonych takich jak:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Ile kosztuje szybka pożyczka na raty w TAKTO?

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota pożyczki: 25 000 zł,
 • czas spłaty: 36 miesięcy,
 • stopa oprocentowania: 3% w skali roku,
 • miesięczna rata: 1309 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 22 112 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty: 47 112 zł (w tym: opłata prowizyjna: 13 750 zł, opłata za udzielenie pożyczki: 6 250 zł, odsetki: 2 112 zł)
 • RRSO: 58,74%.

Stan na dzień 02.05.2019r.

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje w TAKTO

Konsekwencje nieterminowej spłaty

Koszt czynności windykacyjnych w TAKTO

Pożyczka pozabankowa TAKTO – jej wady i zalety

Pożyczka TAKTO ma co prawda więcej zalet niż wad. Jednakże minusy tej oferty na tle jej zalet nie są wcale znikome, dlatego przyjrzyj się dokładnie wszystkim wadom i zaletom, zanim z niej skorzystasz.


Zalety:

 • maksymalna wysokość pożyczki 25 000 zł jest jedną z największych na rynku pozabankowym,
 • długi czas spłaty do 36 miesięcy,
 • pożyczka udzielana również na działalność gospodarczą, zasiłki i świadczenia, dla rolników i producentów rolnych, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty, alimenty, dzierżawę, najem oraz inne,
 • brak ukrytych kosztów,
 • niska stopa oprocentowania: 3% w skali roku,
 • niska rata,
 • możliwość otrzymania kolejnej pożyczki po spłacie 6 rat bieżącej,
 • minimum formalności i procedur,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę – spłata przed terminem obniża koszty,
 • pożyczka całkowicie przez internet,
 • niskie RRSO w stosunku do konkurencji wynoszące 58,74%.

Wady:

 • firma sprawdza bazy danych BIK, ERIF, KRD i BIG InfoMonitor oraz KBIG,
 • wysoka dolna granica wieku Klienta 21 lat,
 • wymagane dokumentowanie dochodu,
 • konieczne uzyskiwanie stałego dochodu,
 • decyzję kredytową można otrzymać jedynie od poniedziałku do piątku tylko w godzinach do 9 do 17,
 • brak promocji dla stałych Klientów,
 • brak możliwości przedłużenia spłaty,
 • strona internetowa Pożyczkodawcy bardzo uboga w informacje przydatne dla Klienta, ubogi dział FAQ,
 • na stronie internetowej Pożyczkodawcy nie są udostępnione wzory dokumentów (umowa itp.) oraz brak formularza informacyjnego.

Opinie Klientów o pożyczce TAKTO

Pożyczka na raty w TAKTO jak zapewne zauważyliście powyżej, ma więcej zalet niż wad. Z tej przyczyny może wielu osobom wydać się interesująca propozycją. Jednakże w mojej ocenie jej wady są dosyć uciążliwe dla potencjalnego Klienta. Dlatego sądzę, że o jej rzeczywistej wartości powiedzą znacznie więcej opinie Klientów, którzy mieli okazję z niej korzystać. W związku z tym zachęcam Klientów firmy do zaopiniowania pożyczki TAKTO oraz opisania jakości i sposobu obsługi Klienta, czyli odsłonięcia jej prawdziwego oblicza. Wasze subiektywne opinie będą najlepszym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą.

Ta pożyczka nie spełnia Twoich oczekiwań?:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.