Transakcja Futures – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest transakcja Futures? Jaka jest definicja transakcji Futures? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o transakcji Futures – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Transakcja Futures - definicja, pojęcie

Definicja transakcji Futures

Transakcja futures to umowa między dwiema stronami, w której zobowiązują się one do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów (takich jak surowce, waluty, indeksy giełdowe itp.) po określonej cenie w ustalonym przyszłym terminie. Umowa futures jest standaryzowana i notowana na giełdach towarowych lub instrumentów pochodnych.

Podstawowe elementy transakcji futures to:

  1. Aktywa bazowe: To konkretny aktyw, na którym opiera się umowa futures. Może to być surowiec (np. ropa naftowa, złoto), indeks giełdowy, waluta czy inny rodzaj instrumentu finansowego.
  2. Cena umowna (cena futures): To cena, po której strony umowy zobowiązują się kupić lub sprzedać aktywa bazowe w ustalonym terminie w przyszłości. Cena ta jest określana w momencie zawarcia umowy futures.
  3. Termin realizacji (termin dostawy): To data, w której umowa futures wygasa, a strony umowy muszą dostarczyć lub odebrać aktywa bazowe oraz dokonać płatności zgodnie z warunkami umowy.
  4. Wielkość kontraktu: Określa ilość aktywów bazowych, jakie są objęte umową futures. Może to być na przykład określona liczba baryłek ropy naftowej, kilogramów złota, czy też ilość waluty.

Transakcje futures mają charakter spekulacyjny i hedgingowy. Inwestorzy mogą wykorzystywać umowy futures do zarabiania na zmianach cen aktywów bazowych, nie posiadając ich fizycznie (tzw. spekulacja). Z drugiej strony, przedsiębiorstwa korzystają z transakcji futures do zabezpieczania się przed ryzykiem zmian cen surowców, walut i innych aktywów (tzw. hedging).

Warto zaznaczyć, że większość transakcji futures nie jest realizowana poprzez fizyczną dostawę aktywów bazowych. W większości przypadków inwestorzy zamknięcie swoje pozycje przed terminem realizacji, co pozwala im uniknąć fizycznej dostawy i zobowiązań związanych z nią.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.