Upadłość konsumencka bez pieniędzy – ile trwa?


 

Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy

Ile trwa upadłość konsumencka bez pieniędzy?

 

Standardowo od złożenia wniosku o upadłość do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mija zazwyczaj od miesiąca do trzech miesięcy. Jednakże złożenie tego wniosku jest zaledwie początkiem drogi zmierzającej do zakończenia całości postępowania upadłościowego.

 

Następnie sąd wyznacza syndyka, który działa na kolejnych etapach. Przygotowuje on spis wierzycieli, wobec których jesteś zadłużony. Twój majątek w całości trafi pod zarząd syndyka, który dokona sprzedaży poszczególnych jego składników i z uzyskanych kwot będzie spłacał wierzycieli.

 

Majątek podlegający likwidacji (sprzedaży)

 

Na początku muszę zaznaczyć, że należy rozróżnić dwa rodzaje majątku:

  • wartościowy – to np. dom, mieszkanie, drogi samochód, dzieła sztuki itp.
  • trudno zbywalny i/lub nieposiadający większej wartości zbywczej – to jest. np. samochód o wartości poniżej 10.000 zł, pralka, lodówka, czy kilkuletni telewizor.

 

Tylko wartościowe składniki majątku będą podlegały likwidacji poprzez sprzedaż.

 

Upadłość konsumencka bez majątku

 

Brak majątku nie stanowi przeszkody w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli go nie posiadasz i syndyk nie będzie miał co spieniężyć, to ten etap zostanie pominięty. Postępowanie upadłościowe zostanie skrócone, natomiast niezaspokojeni wierzyciele zostaną ujęci planie spłaty. Pamiętaj jednak, że jeżeli osiągasz jakiekolwiek dochody, syndyk może przeznaczyć część Twojego wynagrodzenia na spłatę wierzycieli. Opisuję to bardzo dokładnie w 👉 pełnym kursie (pakiet 4 kursów).

 

Upadłość konsumencka bez pieniędzy

 

W sytuacji kiedy nie masz żadnego majątku i nie osiągasz żadnych dochodów lub niskie, sąd przeprowadzi ostatni etap postępowania upadłościowego, czyli sporządzi plan spłaty wierzycieli.

 

Umorzenie wszystkich zobowiązań

 

Po sporządzeniu planu spłaty wierzycieli sąd określi, jakie są Twoje szanse, na spłatę wierzycieli w przyszłości. Sąd ustali też, w jakiej części byłoby to ewentualnie możliwe.
Umorzenie wszystkich Twoich zobowiązań zostanie przeprowadzone jeżeli Twoja sytuacja będzie wskazywała na to, że w przyszłości nie będziesz w stanie dokonywać w żaden sposób spłaty wierzycieli.

 

Żeby uzyskać umorzenie planu spłaty wierzycieli musisz złożyć stosowny wniosek o to umorzenie wraz z załącznikami. Wzór takiego wniosku o umorzenie planu spłaty wierzycieli ze wszystkimi wymaganymi załączaniami (+ czyste druki) oraz rzetelnymi, praktycznymi wskazówkami, poradami, ostrzeżeniami oraz wyjaśnieniami znajdziesz moich w kursach:

  1. Kurs online jak przygotować i wypełnić wniosek o umorzenie planu spłaty wierzycieli.
  2. Pełny kurs online jak ogłosić upadłość konsumencką samodzielnie bez pomocy kancelarii prawnej, adwokata, czy radcy prawnego.

 

Brak pieniędzy i majątku, to skrócenie procedur

 

Przy braku majątku postępowanie upadłościowe będzie dużo krótsze, ponieważ pominięte zostaną czynności syndyka związane z jego likwidacja (sprzedaż jego składników). Ewentualnie na częściowe zaspokojenie wierzycieli zostaną przeznaczone tylko Twoje dochody, o ile ich wysokość na to pozwala. W takiej sytuacji całe postępowanie upadłościowe będzie trwało mniej więcej około roku.

 

Brak pieniędzy i majątku a umorzenie długów

 

To bardzo ważna informacja dla Ciebie! Brak majątku zwiększa także Twoje szanse na umorzenie całości lub dużej części długów.

 

Upadłość konsumenta za darmo

 

1. Opłata za wniosek.
Brak majątku i pieniędzy wpływa także na wysokość kosztów postępowania upadłościowego. Składając wniosek, musisz uiścić w sądzie opłatę w wysokości 30 zł od wniosku. Jednakże w przypadku kiedy nie masz dochodów lub są one niskie, możesz złożyć wniosek o zwolnienie z tego kosztu. Wniosek ten wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach, powinien w tej sytuacji być załącznikiem do wniosku o ogłoszenie upadłości. Wzór takiego wniosku z załącznikami jest dostępny w kursach:

  1. Kurs online jak przygotować i wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  2. Pełny kurs online jak ogłosić upadłość konsumencką samodzielnie bez pomocy kancelarii prawnej, adwokata, czy radcy prawnego.

 

2. Koszty postępowania upadłościowego.
Kolejnymi kosztami, które ponosisz, są koszty postępowania sądowego, a w tym wynagrodzenie syndyka. Zwykle koszty te pokrywane są ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika. Jeżeli natomiast nie posiadasz majątku, to pokryje je Skarb Państwa.
Koszty postępowania będą uwzględnione w planie spłacie wierzycieli, o ile sąd uzna, że będziesz w stanie choćby w części spłacić swoje długi. Natomiast w sytuacji kiedy sąd umorzy Twoje zobowiązania i odstąpi od ustalania planu spłaty, to koszty postępowania również zostaną umorzone.

 

Upadłość konsumencka bez utraty majątku

 

Brak majątku znacznie zmniejsza koszty postępowania upadłościowego oraz w może doprowadzić do ich całkowitego umorzenia. Jeżeli nie masz majątku, to niemożliwe będzie zaspokojenie z niego wierzycieli. W tej sytuacji postępowanie upadłościowe zostanie zakończone bez utraty jakiegokolwiek składnika Twojego majątku.

 


Source: Upadłość konsumencka bez pieniędzy – ile trwa – Upadłość konsumencka


O Adam Marcinowski

Jestem doradcą restrukturyzacyjnym i finansowym. Na co dzień rozwiązuje między innymi problemy finansowe ludzi zadłużonych. Od przeszło 20 lat, zajmuje się szeroko pojętymi finansami i od kiedy były możliwe w Polsce upadłościami konsumenckimi. Codziennie z mojej wiedzy i pomocy, korzystają osoby, które wpadły w spiralę zadłużeń i nie radzą już sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Obecnie mieszkam w przepięknym Olsztynie, w otoczeniu tego, co kocham, czyli wody i lasów. Prowadzę firmę, udzielam się społecznie, a w wolnych chwilach bloguję. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.