Zakład ubezpieczeń – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


 

Czym jest zakład ubezpieczeń i towarzystwo ubezpieczeniowe? Jaka jest definicja zakładu ubezpieczeń? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zakładzie ubezpieczeń – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Zakład ubezpieczeń - definicja, pojęcie

Czym jest zakład ubezpieczeń/towarzystwo ubezpieczeniowe – definicja zakładu ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń (Towarzystwo ubezpieczeniowe) to instytucja zaufania publicznego, podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Główną misją towarzystwa ubezpieczeń jest gromadzenie środków poprzez składki, które są przeznaczone na odszkodowania dla Ubezpieczonych w razie wystąpienia określonego zdarzenia losowego. MOżna zatem powiedzieć, że działalność ich kompensuje materialne skutki zdarzeń losowych.Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową w Polsce, trzeba uzyskać zezwolenie ministra finansów. Wszystkich Ubezpieczycieli działających w Polsce skupia Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej towarzystwo ubezpieczeniowe może prowadzić w Polsce działalność wyłącznie w formie:

  • spółki akcyjnej,
  • spółki europejskiej,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Polskie zakłady ubezpieczeń w ramach swobód świadczenia usług mogą wykonywać swoją działalność na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Na tej samej zasadzie zakłady z krajów należących do UE mogą prowadzić działalność w Polsce.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń działających w formie spółki akcyjnej nie działają one dla zysku. TUW nie ma zewnętrznych właścicieli (akcjonariuszy), a osoby ubezpieczane stają się członkami Towarzystwa. W ich przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez ubezpieczonych sobie nawzajem.

Zakład ubezpieczeń a Towarzystwo ubezpieczeniowe – nazewnictwo

Wszystkie Towarzystwa działające w Polsce w formie spółki akcyjnej mają obowiązek stosować w swoich nazwach takie wyrażenia jak:

  • towarzystwo ubezpieczeń (TU),
  • zakład ubezpieczeń (ZU),
  • towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji (TUiR),
  • zakład ubezpieczeń i reasekuracji (ZUiR).

Z kolei Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych muszą w nazwie umieścić określenie „Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” bądź zamiennie skrót TUW.

Kto sprawuje nadzór nad zakładami ubezpieczeń?

Wszystkie zakłady ubezpieczeniowe podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nadzór państwa chroni Ubezpieczonych przed zbyt ryzykowną polityką Ubezpieczycieli, którzy muszą utrzymywać ustalone rezerwy finansowe, żeby móc wypełnić swoje zobowiązania.

Oferty poszczególnych Ubezpieczycieli różnią się ceną oraz proponowanym zakresem ochrony. Dzięki dużej konkurencji między Ubezpieczycielami Klienci zyskują dostęp do coraz to nowych usług w coraz niższej cenie.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:


O Adam Marcinowski

Jestem doradcą restrukturyzacyjnym i finansowym. Na co dzień rozwiązuje między innymi problemy finansowe ludzi zadłużonych. Od przeszło 20 lat, zajmuje się szeroko pojętymi finansami i od kiedy były możliwe w Polsce upadłościami konsumenckimi. Codziennie z mojej wiedzy i pomocy, korzystają osoby, które wpadły w spiralę zadłużeń i nie radzą już sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Obecnie mieszkam w przepięknym Olsztynie, w otoczeniu tego, co kocham, czyli wody i lasów. Prowadzę firmę, udzielam się społecznie, a w wolnych chwilach bloguję. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.