Zasiłek dla bezrobotnych – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek dla bezrobotnych? Jaka jest definicja zasiłku dla bezrobotnych? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz do pobrania aktualny wzór wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w Polsce oraz po pracy za granicą.

Zasiłek dla bezrobotnych - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych – definicja zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym finansowanym z Funduszu Pracy. Przysługuje on osobom, które z różnych przyczyn utraciły pracę. Nie każdy może go otrzymać, gdyż jego przyznanie wymaga spełnienia kilku warunków.

Przede wszystkim ubiegający się o jego przyznanie musi być zarejestrowany w urzędzie pracy. Musi też udokumentować historię zatrudnienia. Musi z niej wynikać, że przepracował w pełnym wymiarze godzin 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, osiągał co najmniej minimalne wynagrodzenie i był zatrudniony:

 • na podstawie umowy o pracę,
 • na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innych umów,
 • na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywał inną pracę zarobkową, uzyskując dochód, od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności wykonywał pracę,
 • za granicą u zagranicznego pracodawcy (w państwie spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i opłacał składkę na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • w spółdzielni kółek rolniczych, rolniczej spółdzielni produkcyjnej, lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,
 • jako repatriant wracający do kraju, który przed powrotem był zatrudniony za granicą przez co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się.

Ponadto zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać osoby, które nie były zatrudnione, aczkolwiek prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacały z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wymiar tych składek musi stanowić co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Okres zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia jest wliczane:

 • zatrudnienie na pełen etat z wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie brutto,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • świadczenie usług np. na umowę zlecenie,
 • czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • urlop wychowawczy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Po spełnieniu wymagań zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach na okres od 6- 12 miesięcy.
Stawki te są uzależnione od stażu pracy i wynoszą:

 1. Do 5 lat – 80%, czyli przez pierwsze trzy miesiące 603,17 zł netto, a przez następny okres 483,49 zł netto.
 2. 5-20 lat = 100%.
 3. Powyżej 20 lat – 120%, czyli przez pierwsze trzy miesiące 880,67 zł netto, a przez następny okres 701,65 zł netto.

Od 1 czerwca 2019 r. do końca maja 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 741,87 zł netto przez pierwsze trzy miesiące. Później do wygaśnięcia prawa do zasiłku, będzie on wynosił 592,52 zł netto.

Pobierz aktualny wzór wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, którzy pracowali w Polsce – druk WUP.PK-01

Pobierz aktualny wzór wniosku o zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Pobierz aktualną instrukcję wypełnienia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.