Zasiłek pielęgnacyjny – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Jaka jest definicja zasiłku pielęgnacyjnego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do pobrania.

Zasiłek pielęgnacyjny - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny – definicja zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z obowiązku zapewnienia opieki i pomocy innej osoby członkowi rodziny w związku z jego niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Przysługuje on:

1. Niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uprawnieni są też posiadający orzeczenie:

– ZUS kwalifikujące do I grupy inwalidzkiej bądź całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
– KRUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

3. Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia dysponującej orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie ZUS zaliczające do II grupy inwalidzkiej, lub całkowitej niezdolności do pracy. Warunkiem jest tu powstanie niepełnosprawności do 21 roku życia.
4. Osobie w wieku powyżej 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Nie przysługuje on osobom:

  • uprawnionym do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego,
  • przebywającym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • mającym członków rodziny, którym za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z osoby spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego w kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego bądź dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mówią inaczej.

Wysokość zasiłku

Zasiłek jest wypłacany co miesiąc i po ostatniej zmianie w dniu 1 listopada 2019 wynosi 215,84 zł.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Jest ustalane na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w czasie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to prawo to zostanie ustalone, począwszy od miesiąca, w którym był złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Przy kolejnym orzeczeniu będącym kontynuacją poprzedniego zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Warunkiem jest, że Wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie stopnie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Ponadto musi on złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Pobierz aktualny wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny – druk SR-3

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.