Zasiłek wychowawczy – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek wychowawczy? Jaka jest definicja zasiłku wychowawczego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku wychowawczym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz do pobrania aktualny wzór wniosku o przyznanie zasiłku wychowawczego.

Zasiłek wychowawczy - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek wychowawczy – definicja zasiłku wychowawczego

Zasiłek wychowawczy to dodatek pieniężny wypłacany prawnym opiekunom dziecka z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje on matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w przypadku, gdy ta osoba sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. To nic innego jak dodatkowe pieniądze do urlopu wychowawczego wypłacane przez ZUS. Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem dodatkowym do zasiłku rodzinnego. W związku z tym przyznanie zasiłku wychowawczego jest uzależnione od tego, czy dana osoba ma uprzednio przyznany zasiłek rodzinny.

Wysokość zasiłku wychowawczego

Wynosi on 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką. Zasiłek ten może być wypłacany za konkretne dni przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku jest on wypłacany proporcjonalnie, czyli 13,33 zł za każdy dzień przebywania na urlopie.

Przez jaki czas można pobierać zasiłek wychowawczy?

Matka lub ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (uprawnieni do urlopu wychowawczego), pod których faktyczną opieką pozostaje dziecko, mogą pobierać ten zasiłek nie dłużej niż przez czas:

  • do 24 miesięcy w przypadku opieki nad jednym dzieckiem,
  • do 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • do 72 miesięcy kalendarzowych w sytuacji, gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, to przysługuje im tylko jeden dodatek.

Komu nie przysługuje zasiłek wychowawczy?

Nie przysługuje on osobom które:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowały krócej niż 6 miesięcy,
  • podjęły prace uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
  • są na zasiłku macierzyńskim,
  • umieściły dziecko w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym dziecko korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  • zaprzestały sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z innych przyczyn.

Zasiłek wychowawczy – kryterium dochodowe

Jak już wspomniałem, żeby otrzymać zasiłek wychowawczy, trzeba mieć uprzednio przyznany zasiłek rodzinny. Jednakże przyznanie zasiłku rodzinnego uwarunkowane jest kryterium dochodowym. Jest to kwota 674 zł na członka rodziny lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pobierz aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego – druk SW-1
Pobierz aktualny wzór załącznika do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego – druk SW-1Z

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.