Zastaw na prawach – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zastaw na prawach? Jaka jest definicja zastawu na prawach? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zastawie na prawach – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Zastaw na prawach - definicja, pojęcie

Czym jest zastaw na prawach – definicja zastawu na prawach

Jest on rodzajem zabezpieczenia wierzytelności i może być on ustanowiony jedynie na prawach, które są zbywalne, czyli przykładowo na wierzytelnościach pieniężnych, obligacjach, czy akcjach. Zastawiane prawo może być też uprawnienie zastawcy do żądania określonego świadczenia od osoby trzeciej. Kwestie związane z zastawem na prawach regulują przepisy o zastawie na rzeczach. Zastawnik jest to osoba, której przysługuje wierzytelność, z kolei zastawca jest właścicielem rzeczy na co do której ustanawia się ograniczone prawo rzeczowe w postaci zastawu. W momencie ustanowienia zastawu zastawca staje się dłużnikiem rzeczowym, co oznacza, że odpowiada za dług wyłącznie przedmiotem zastawu. Ewentualna egzekucja jest prowadzona do przedmiotu zastawu, nie może jednak być prowadzona w stosunku do innych składników majątku zastawcy.

Ustanowienie zastawu na prawach

Jego ustanowienie wymaga zawarcia pisemnej umowy z datą pewną, której stronami są zastawnik oraz zastawca. Wymaga też dokonania innej czynności, takiej jak np. indosowania, czyli przeniesienia praw własności z weksla, czeku oraz innych określonych papierów wystawionych na zlecenie. Jeżeli przedmiotem zastawu jest wierzytelność, to ustanowienie zastawu następuje z chwilą zawiadomienia dłużnika. Przedmiotem tego zastawu mogą również być wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe, imienne bony oszczędnościowe oraz inne prawa stwierdzone imiennymi dokumentami, niezastrzeżonymi jako niezbywalne.

Prawa zastawnika i zastawcy

Zastawnik jest uprawniony do podejmowanie czynności zmierzających do zachowania prawa, czyli do wytoczenia powództwa negatoryjnego lub windykacyjnego. Jeżeli np. dłużnik zaciąga zobowiązanie i w celu zabezpieczenia ustanawia prawo zastawu na wierzytelności, która przysługuje mu na rzecz osoby trzeciej i nie wykona zobowiązania, to wierzyciel będzie miał prawo żądać zaspokojenia od w/w. osoby trzeciej, czyli żądać od niej zapłaty.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.