Zastaw rejestrowy – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zastaw rejestrowy? Jaka jest definicja zastawu rejestrowego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zastawie rejestrowym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Zastaw rejestrowy definicja

Czym jest zastaw rejestrowy – definicja zastawu rejestrowego

Zastaw rejestrowy jest specjalnym rodzajem zastawu wprowadzonym w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703). W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zastawu rejestrowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Może on zostać ustanowiony celem zabezpieczenia wierzytelności państwowych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych oraz banków krajowych i zagranicznych. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest pisemna umowa między właścicielem przedmiotu zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawu. Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wyłącznie wierzytelność pieniężną wyrażoną w walucie polskiej lub obcej. Jest on bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń wśród podmiotów udzielających kredytów oraz pożyczek. Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy, który może korzystać z przedmiotu zastawu rejestrowego zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Zastawca powinien dbać o zachowanie tego przedmiotu w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowego używania.

Co może być przedmiotem zastawu rejestrowego?

Jego przedmiotem mogą być:

 • rzeczy ruchome – pojazdy, maszyny, urządzenia, materiały, surowce, towary, wyroby
 • zbywalne prawa majątkowe – wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, prawa własności udziałów, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych,
 • rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości.

Co nie może być przedmiotem zastawu rejestrowego?

Zastawu nie można ustanowić na:

 • prawach będących przedmiotem hipoteki,
 • na wierzytelnościach, na których ustanowiono hipotekę,
 • na statkach morskich oraz statkach w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.
 • użytkowanie,
 • służebności osobiste,
 • prawo pierwokupu,
 • prawo dożywocia,
 • nieruchomości,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Następuje ono z chwilą zaspokojenia wierzyciela albo po upłynięciu 20 lat od chwili dokonania wpisu do rejestru zastawów. Celem uniknięcia wykreślenia zastawu rejestrowego z urzędu, można go utrzymać postanowieniem stron na czas dalszy, jednakże nie dłuższy niż 10 lat.

Zaspokojenie wierzytelności z przedmiotu zastawu

Następuje ono w przypadku niewykonania zobowiązania w drodze sądowego postępowaniu egzekucyjnego. W tej sytuacji wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.