Zysk brutto – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zysk brutto? Jaka jest definicja zysku brutto? Wyjaśniam pojęcie!

Zysk brutto - definicja, pojęcie

Zysk brutto definicja

Według ustawy o rachunkowości jest to wyrażona w ujęciu wartościowym (w wartości pieniężnej) miara dodatniego (ujemna to strata) wyniku finansowego, która odzwierciedla nadwyżkę przychodu nad kosztami z uwzględnieniem zdarzeń losowych i niepowtarzalnych. Jest to zysk zysk z działalności gospodarczej firmy po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych, czyli wyniku finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.

Jak obliczyć zysk brutto?

W ujęciu rachunkowym oblicza się go według następującego wzoru:

Zysk brutto = Przychody – Koszty

Gdzie:

  • Przychody to suma wszystkich wartości pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo otrzymało lub ma otrzymać w zamian za sprzedane produkty, lub usługi.
  • Koszty to suma wszystkich wartości pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo wydało lub ma wydać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zysk brutto może być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). W przypadku dodatniego zysku brutto przedsiębiorstwo osiągnęło dodatni wynik finansowy, co oznacza, że wypracowało nadwyżkę przychodów nad kosztami. W przypadku ujemnego zysku brutto przedsiębiorstwo osiągnęło ujemny wynik finansowy, co oznacza, że wypracowało stratę.

Jest on ważnym wskaźnikiem rentowności przedsiębiorstwa. Pozwala on ocenić efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do generowania zysków.

Dodatkowo może on być wyrażony jako procentowa marża brutto. Marża brutto to stosunek zysku brutto do przychodów. Wskaźnik ten pozwala ocenić, jak dużą część przychodów przedsiębiorstwo zachowuje po odjęciu kosztów związanych z wytworzeniem sprzedanych towarów lub usług.

Na zysk brutto mogą wpływać różne czynniki, w tym:

  • poziom cen produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,
  • koszty produkcji lub świadczenia usług,
  • wielkość sprzedaży,
  • efektywność zarządzania przedsiębiorstwem

Jest on wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji finansowych, takich jak:

  • inwestycje,
  • finansowanie działalności,
  • wypłaty dywidend.
 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.