Zysk netto – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zysk netto? Jaka jest definicja zysku netto? Wyjaśniam pojęcie!

Zysk netto - definicja, pojęcie

Zysk netto definicja

Jest to wyrażona w jednostkach monetarnych pozycja w rachunku zysków i strat firmy, określająca wartość jej wyniku finansowego. Na podstawie jego wysokości mierzy się rentowność przedsiębiorstwa i wykonuje jego wycenę. Jest on źródłem powiększenia kapitału własnego, a jego wysokość jest miernikiem opłacalności firmy. Jego wynik pozytywny jest podstawowym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i daje możliwość finansowania nowych przedsięwzięć.

Jest on ważnym wskaźnikiem dla inwestorów i analityków, ponieważ daje jasny obraz zdolności firmy do generowania zysków. Jest również wykorzystywany do obliczania innych wskaźników finansowych, takich jak marża netto czy zwrot z aktywów.

W Polsce jest on wykazywany w rachunku zysków i strat, który jest częścią sprawozdania finansowego firmy.

Jak obliczyć zysk netto?

Oblicza się go według następującego wzoru:

  1. Przychody ze sprzedaży – koszty ich uzyskania = zysk brutto.
  2. Zysk brutto – należne podatki = zysk netto.

Obliczenie zysku netto daje pojęcie, ile ma się zysku „na czysto”.

Przykładowo, jeśli firma osiągnie przychody w wysokości 100 000 zł, a koszty i wydatki w wysokości 80 000 zł, to zysk netto wyniesie 20 000 zł.

Wpływ zysku na działalność przedsiębiorstwa:
  • oddziałuje na możliwości inwestycyjne firmy,
  • ma duże znaczenie dla wielkości zatrudnienia,
  • odgrywa rolę motywacyjną.
Wynik zysku netto może być:
  1. Ujemny – strata – oznacza, że koszty prowadzenia działalności są wyższe niż osiągane przychody, a przedsiębiorstwo może być nierentowne.
  2. Dodatni – zysk – świadczy o rentowności firmy i może być wypłacony właścicielom lub akcjonariuszom w postaci dywidend. Jego uzyskanie jest podstawowym celem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa, umożliwia jego rozwój oraz inwestycje.
 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.