Zysk – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie 1


Czym jest zysk? Jaka jest definicja zysku? Sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie

Zysk - definicja, pojęcie

Definicja zysku

Zysk jest dodatni wynik finansowy uzyskany przez przedsiębiorstwo, oznaczający, że generuje ono wyższy przychód niż koszt ich uzyskania. Inaczej, jest to nadwyżką przychodów ze sprzedaży nad kosztami poniesionymi przy danej transakcji.

Funkcje zysku

W przedsiębiorstwie zysk spełnia on trzy zasadnicze funkcje:

 • jest jednym z najważniejszych mierników pozwalających określić czy działalność danego przedsiębiorstwa jest rentowna, czy też nie. Wyznacza on też efektywność działalności danego przedsiębiorstwa,
 • wynagradza ponoszone ryzyko inwestorów. Brak zysku bądź jego niski poziom deprymuje inwestorów przed zainwestowaniem kapitału w danym przedsiębiorstwie,
 • pozwala również pozyskać dodatkowy kapitał na inwestycje, gdyż przyciąga inwestorów. Jego wysoki poziom (wysoka stopa zwrotu) pozwala zachować wiarygodność w oczach inwestorów.

Pojęcie zysku jest inaczej rozumiane przez księgowych i przez inwestorów. Przez księgowych jest on liczony w okresie sprawozdawczym (najczęściej rok).

Rodzaje zysku
 1. Zysk brutto – jest różnicą pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży a kosztami wytworzenia sprzedanych produktów. Pokazuje on udział każdej sprzedanej sztuki produktu w wyniku finansowym przedsiębiorstwa.
 2. Zysk netto – to nadwyżka, która pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów Jest on prawdziwym miernikiem opłacalności.
 3. Zysk ekonomiczny – jest on równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by uzyskać, wypożyczając równowartość kosztów według przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie.
 4. Zysk kapitałowy – to powiększenie wartości samego kapitału np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie.
 5. Zysk księgowy – jest równy wynikowi finansowemu obliczonemu z rachunku zysków i strat.
 6. Zysk normalny – występuje przy zerowym poziomie zysku ekonomicznego i świadczy o tym, że firma nie tworzy rzeczywistej wartości dodanej.
 7. Zysk nadzwyczajny – powstaje w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia np. z tytułu przyznania i uzyskania odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela.
 8. Zysk operacyjny – zysk ten nie uwzględnia dochodów i kosztów związanych z działaniem rynku pieniężnego, sald zysków i strat nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego.

Poznaj definicje innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Zysk – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie