Tag: GetBack

GetBack S.A. – najnowsze informacje, oferta oraz kontakt

Jeżeli szukasz informacji o GetBack S.A., to znalazłeś się w dobrym miejscu. Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o GetBack S.A. oraz jego ofercie, dane adresowe i kontaktowe dostępne na moim blogu.

GetBack S.A. - najnowsze informacje

Najważniejsze informacje o spółce

Powstała w 2012 r. GetBack S.A. jest jedną z polskich spółek zarządzającą wierzytelnościami, która działa również w Rumunii. Zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi we własnych oraz w zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działalność Grupy Kapitałowej GetBack opiera się na następujących filarach: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczeniu usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.
W lipcu 2017 r. akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa GetBack składa się ze spółki dominującej i jej spółek zależnych. Grupa wypracowała i stosuje własny, unikatowy proces dochodzenia wierzytelności, opierający się m.in. o nowoczesne technologie i zautomatyzowanie pozyskiwania danych kontaktowych osób zadłużonych. Przyjęty przez Grupę model dochodzenia wierzytelności umożliwia uzyskanie wysokich odzysków na początku procesu i w dłuższej perspektywie czasu, dzięki harmonogramom spłaty wierzytelności w ratach.

Dane rejestrowe

GetBack S.A. z siedzibą przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 899-27-33-884. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, wysokość kapitału zakładowego: 5.000.000,00 zł (opłacony w całości).

Kontakt

Adres siedziby i korespondencyjny:

ul. rtm. Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta dla osób zadłużonych

Infolinia bezpłatna: +48 71 771 01 00
e-mail: kontakt@getbacksa.pl
Sekretariat: +48 71 771 01 02

Centrum Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.

W cyklu artykułów dostępnych poniżej znajdziesz najnowsze informacje o GetBack, oraz o jego ofercie.


Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack 1
Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack – Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty! Jak ustalił urząd, Bank stosował misselling, czyli oferował Klientom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Już w sierpniu 2019r roku Urząd wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe […]

Idea Bank odda pieniądze poszkodowanym przez GetBack