Zysk ekonomiczny – definicja


Czym jest zysk ekonomiczny? Jaka jest definicja zysku ekonomicznego? Wyjaśniam pojęcie!

Zysk ekonomiczny - definicja

Zysk ekonomiczny jest jednym z najważniejszych wskaźników sukcesu każdego przedsiębiorstwa. To nie tylko kwota pieniędzy, jaką firma zarobiła, ale również różnica między całkowitymi kosztami poniesionymi a dochodami osiągniętymi przez przedsiębiorstwo. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest zysk ekonomiczny, jak wpływa on na rozwój biznesu oraz jakie strategie można zastosować, aby go maksymalizować.

Definicja zysku ekonomicznego

Zysk ekonomiczny to nic innego jak kwota pozostająca po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów, łącznie z kosztem alternatywnym oraz kosztem ryzyka. Czyli w skrócie jest to kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy jej wszystkich kosztów. Z punktu widzenia ekonomisty zyskiem ekonomicznym będzie wynik finansowy (przychody ze sprzedaży) pomniejszony o szacunkowy koszt kapitału (całkowite koszty ekonomiczne).

Pojęcie zysku ekonomicznego w najszerszym ujęciu mówi, że jest on równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, jakie można by było pozyskać, lokując równowartość kosztów według przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie.

Wzór na obliczenie zysku ekonomicznego

Można go obliczyć przy użyciu następującego wzoru:

  • Zysk ekonomiczny = Dochód całkowity – Koszty całkowite – Koszty alternatywne

Gdzie:

  • Dochód całkowity to suma wszystkich przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej.
  • Koszty całkowite obejmują wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z produkcją towarów lub świadczeniem usług.
  • Koszty alternatywne odnoszą się do korzyści, jakie mogłyby zostać osiągnięte, gdyby zasoby zostały wykorzystane w inny sposób.

Warto zauważyć, że zysk ekonomiczny uwzględnia nie tylko koszty bezpośrednio związane z produkcją, ale także koszty alternatywne oraz niewykorzystane możliwości, co czyni go bardziej wszechstronnym wskaźnikiem oceny rentowności działalności przedsiębiorstwa.

Przykład:

Firma produkuje buty, a jej przychody ze sprzedaży wynoszą 100 000 zł. Koszty księgowe, czyli wydatki na materiały, wynagrodzenia itp., wynoszą 60 000 zł. Firma mogłaby jednak zainwestować swoje pieniądze w inny projekt, który przyniósłby jej zysk w wysokości 10 000 zł. W tym przypadku koszty alternatywne wynoszą 10 000 zł.

Zysk ekonomiczny = 100 000 zł – (60 000 zł + 10 000 zł) = 30 000 zł

Zysk ekonomiczny 30 000 zł oznacza, że firma po uwzględnieniu wszystkich kosztów, również utraconych korzyści, zarobiła 30 000 zł.

Jak wpływa na rozwój biznesu?

Zysk ekonomiczny jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorstwa. Osiąganie stabilnego i rosnącego zysku ekonomicznego umożliwia firmie reinwestowanie środków w rozwój, inwestycje w nowe technologie, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry oraz ekspansję na nowe rynki. Ponadto wysoki zysk ekonomiczny pozwala firmie na zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi wydatkami oraz umożliwia budowanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Strategie maksymalizacji zysku ekonomicznego

Istnieje wiele strategii, które przedsiębiorstwo może zastosować, aby maksymalizować swój zysk ekonomiczny. Jedną z nich jest optymalizacja procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności. Kolejną strategią może być dywersyfikacja produktów lub usług, co umożliwia osiąganie zysków z różnych źródeł oraz minimalizuje ryzyko związane z konkretnym segmentem rynku. Ponadto skuteczne zarządzanie kosztami, analiza danych rynkowych oraz inwestowanie w badania i rozwój są kluczowymi elementami strategii mających na celu zwiększenie zysku ekonomicznego.

Podsumowanie

Zysk ekonomiczny jest nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa i odgrywa kluczową rolę w jego sukcesie. Żyjąc w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, firmy muszą stale dążyć do maksymalizacji zysku ekonomicznego poprzez stosowanie odpowiednich strategii i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Jednocześnie, ważne jest również, aby dążyć do osiągania zysków w sposób etyczny i zrównoważony, biorąc pod uwagę zarówno interesy firmy, jak i społeczności oraz środowiska, w którym działa.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.