Zysk księgowy


Czym jest zysk księgowy? Jaka jest definicja zysku księgowego? Wyjaśniam pojęcie zysku księgowego.

Zysk księgowy - definicjaW dziedzinie zarządzania finansami zrozumienie pojęcia zysku księgowego jest niezwykle istotne. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest zysk księgowy, jak różni się od innych rodzajów zysku oraz dlaczego ma znaczenie zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zapraszam do odkrycia świata zysku księgowego!

Definicja zysku księgowego

Zysk księgowy to zysk obliczany przez firmę lub osobę na podstawie ich dokumentacji finansowej i zasad rachunkowości. Jest to różnica między całkowitymi przychodami a całkowitymi wydatkami w określonym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy, jest to kwota pozostająca po odjęciu wszystkich kosztów od wygenerowanego przychodu.

Obliczanie Zysku Księgowego

Aby obliczyć zysk księgowy, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ Całkowity Przychód: Zsumuj cały dochód wygenerowany przez firmę. Obejmuje to przychody ze sprzedaży, odsetki i inne źródła przychodu.
 2. Oblicz Całkowite Wydatki: Zsumuj wszystkie koszty poniesione przez firmę. Wlicz w to koszty operacyjne (takie jak czynsz, pensje i media), odsetki i podatki.
 3. Odejmij Całkowite Wydatki od Całkowitego Przychodu:

Wzór na obliczanie zysku księgowego można przedstawić w postaci:

Zysk księgowy = Przychody − Koszty operacyjne − Pozostałe koszty

Gdzie:

„Przychody” to ogólna suma pieniędzy uzyskanych przez firmę ze sprzedaży towarów lub usług.
„Koszty operacyjne” obejmują wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności operacyjnej, takie jak koszty produkcji, zarządzania, marketingu, itp.
„Pozostałe koszty” to inne wydatki, takie jak odsetki od zadłużeń, podatki, amortyzacja, etc.

Zysk księgowy może być:

 • Dodatni, gdy przychody są wyższe niż koszty. Oznacza to, że firma zarobiła pieniądze w danym okresie.
 • Ujemny, gdy koszty są wyższe niż przychody. Oznacza to, że firma straciła pieniądze w danym okresie.

Metody Obliczania Zysku Księgowego

 • Metoda Brutto: Zysk księgowy jest obliczany poprzez odjęcie od przychodów jedynie kosztów bezpośrednio związanych z ich uzyskaniem, takich jak koszty produkcji czy zakupu towarów.
 • Metoda Netto: Ta metoda uwzględnia wszystkie koszty operacyjne, w tym zarówno koszty bezpośrednio związane z produkcją czy zakupem, jak i koszty pośrednie, takie jak wynagrodzenia pracowników, czynsze czy opłaty administracyjne.

Główne różnice między zyskiem księgowym a innymi rodzajami zysku

 1. Zysk Księgowy a Zysk Ekonomiczny:
  • Zysk księgowy uwzględnia tylko koszty jawne (te zapisane w sprawozdaniach finansowych). Nie uwzględnia kosztów ukrytych (np. kosztów alternatywnych).
  • Zysk ekonomiczny uwzględnia zarówno koszty jawne, jak i ukryte. Odzwierciedla rzeczywistą rentowność działalności, w tym koszt alternatywny wykorzystania zasobów.
 1. Zysk Księgowy a Zysk Brutto:
  • Zysk brutto koncentruje się wyłącznie na różnicy między przychodem a kosztami sprzedaży (COGS). Nie obejmuje innych kosztów operacyjnych.
  • Zysk księgowy uwzględnia wszystkie wydatki, w tym koszty operacyjne poza COGS.

Dlaczego zysk księgowy ma znaczenie?

 1. Podejmowanie Decyzji Biznesowych: Właściciele firm używają zysku księgowego do oceny kondycji finansowej swojej firmy. Pomaga im podejmować informowane decyzje dotyczące cen, kontroli kosztów i możliwości inwestycyjnych.
 2. Opodatkowanie: Organizacje podatkowe wykorzystują zysk księgowy do obliczenia podatku dochodowego. Firmy raportują swój zysk księgowy, aby określić swoje zobowiązanie podatkowe.
 3. Zaufanie Inwestorów: Inwestorzy i interesariusze polegają na zysku księgowym do oceny rentowności firmy. To wpływa na decyzje inwestycyjne i ceny akcji.

Podsumowanie

Zysk księgowy jest ważnym wskaźnikiem, ale nie jest jedynym miernikiem rentowności firmy. Należy go interpretować w kontekście innych wskaźników, takich jak np. marża brutto, wskaźnik rentowności sprzedaży, czy wskaźnik rotacji zapasów. Ważne jest również, aby znać jego ograniczenia, np. wpływ księgowych zasad rachunkowości na jego wartość.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.