Tag: Poradnik o faktoringu

Faktoring jest narzędziem wspierającym działalność firmy. By pomóc ci zrozumieć zasady jego działania oraz poznać pojęcia z nim związane przygotowałem ten poradnik o faktoringu, czyli tzw. faktoringowe abecadło. Byś zrozumiał istotę faktoringu, musisz zapoznać się z podstawowymi pojęciami z nim związanymi. Co oznaczają pojęcia faktor i faktorant? Jakie są rodzaje faktoringu? Kiedy warto z niego korzystać? Ten informator faktoringowy wyjaśni ci wszystkie te kwestie od A do Z.

Poradnik o faktoringu - informator faktoringowy
Faktoring jako forma finansowania działalności systematycznie zyskuje na popularności. Pozwala szybko i wygodnie otrzymać pieniądze z tytułu wystawionej faktury bez czekania na jej opłacenie przez kontrahenta.

Mam nadzieję, że ten poradnik o faktoringu pozwoli ci zrozumieć jego znaczenie oraz korzyści, jakie on ze sobą niesie. Dzięki temu ustrzeżesz się sytuacji, w których zatory płatnicze doprowadzą do braku gotówki i utraty płynności finansowej w twojej firmie. Dowiesz się też, w jaki sposób za jego wykorzystaniem uwiarygodnić się w oczach partnerów. Poznasz też jak wykorzystać go do budowy nowych i poprawy już istniejących relacji handlowych.


Rośnie liczba firm korzystających z faktoringu
Dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że ustawicznie rośnie liczba firm korzystających z faktoringu. Większość klientów korzystających z usług firm faktoringowych działa w sektorze przemysłu, handlu, usług, oraz transportu i budownictwa. Wzrost ten ma charakter progresywny i wynosi około 12% rocznie. W 2017 r. obroty firm faktoringowych sięgnęły 185 […]

Rośnie liczba firm korzystających z faktoringu